Flyveledere tager konflikt videre til Trafikforbundet

Flyvelederkonflikten bunder i en mangel på flyveledere til at styre trafikken i det danske luftrum, og hvorvidt den nuværende bemanding fortsat skal dække ind ved at tage ekstravagter.

Seneste videoer