Samfund

Stigende antal elever i specialtilbud vækker bekymring

- For mange børn flytter ud af skolen, og med børnene følger penge og faglighed. Det gør, at vi får endnu sværere ved at løse opgaven for alle børn i den almene folkeskole, siger Thomas Gyldal Petersen.

Seneste videoer