GO'

Børnepsykolog Ulla Dyrløv efterspurgte at sidde over for børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) for at præsentere sine kritikpunkter af folkeskolen.

Mistrivsel i folkeskolen har været et enme de seneste uger. I 'Go' aften LIVE' debatterede børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), og børnepsykolog Ulla Dyrløv netop det.

Seneste videoer