Trods valgløfter: Regioner skal spare to milliarder kroner

Se hele indslaget om besparelser i regionerne øverst i artiklen. 

Det skortede ikke på løfter om ekstra midler til sundhedsområdet i valgkampen. Men på trods af alle løfterne, så er virkeligheden i de fem regioner nu en helt anden. De lægger lige nu budgetterne for næste år. Og der skal spares. De regner med at skulle skære i alt 2,045 milliarder kroner næste år, viser en rundringning, som TV 2 har foretaget.

Mere halvdelen af det beløb skyldes stigende medicinudgifter. Og det er en ganske alvorlig situation, regionerne står i, lyder det fra Jens Stenbæk (V), der er næstformand for Danske Regioner og formand for Region Sjælland.

– Vi kan ikke finde så store besparelser uden at det kommer til at ramme patienterne. Det vil betyde personalereduktioner på sygehusene. Vi har budgetteret meget skarpt, og derfor er der ikke en buffer til at dække ind, siger Jens Stenbæk til TV 2.

Regionernes økonomiforhandlinger med Finansministeriet er sat på stand-by hen over sommeren og bliver tidligst genoptaget midt i august. Det giver ekstra usikkerhed, påpeger Jens Stenbæk. Men han venter, at regeringen lever op til sine løfter.

– Vi har en forventning om, at det ikke var tomme valgløfter, men at vi får et reelt løft af vores udgiftsrammer, så vi kan håndtere de udfordringer, vi står med og også fremover give en god behandling af vores patienter, siger han.

Midtjylland skal finde en halv milliard
Størst er besparelsesbehovet i Region Midtjylland. Her man har allerede vedtaget besparelser for 540 millioner kroner næste år.

Region Nordjylland regner med at skulle spare mellem 225 og 250 millioner kroner næste år. Det indebærer lukningen af to af regionens sygehuse – nemlig i Dronninglund og i Nykøbing Mors.

Region Syddanmark skal spare 250 millioner kroner i 2016, og har allerede vedtaget besparelser for 168 millioner kroner.

Også Region Sjælland må holde for. Her lyder vurderingen af besparelsesbehovet på 480 millioner kroner, hvis ikke der kommer flere penge fra staten.

Endelig skal landets folkerigeste region, Region Hovedstaden, næste år finde 525 millioner kroner. Politikerne har allerede fundet de 225 millioner kroner. 

Tilbage i valgkampen lovede både Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre flere midler til regionernes sundhedsopgaver.

– Jeg kan garantere at Dansk Folkeparti vil have det her igennem, når vi forhåbentligt får et flertal, så vil vi sætte al kraft ind på og sikre at de her spareplaner tages af bordet, lød det eksempelvis fra Kristian Thulesen Dahl i en DR-debat under valgkampen.

– Vi ved godt, at det koster penge, og det er vi parat til at afsætte. I 2016 vil vi løfte rammen med 2,4 milliarder kroner, sagde den senere statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han præsenterede Venstres sundhedsplan.

Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) lovede ekstra 1,9 milliarder kroner til sundhedsområdet.

Så meget skal regionerne spare

Region Midtjylland er den af de fem regioner, der skal spare mest. Her skal der findes 540 millioner kroner i 2016 ud af det samlede budget på 26,7 milliarder kroner. I årene fremover planlægger regionen at spare yderligere, så der i 2019 vil være besparelser for 699 millioner kroner. Det er særligt medicinudgifterne, der er løbet løbsk. Flest penge bliver hentet ved at spare på de såkaldte ikke-kliniske funktioner i regionens sundhedsvæsen. Her har politikerne fundet 217,7 millioner kroner. Det dækker blandt andet over indkøb og konkurrenceudsættelse af opgaver. I 2019 vil have regionen have 777 færre ansatte end i dag.

Region Nordjylland planlægger at spare mellem 225 og 250 millioner kroner i 2016. Her indførte man tidligere i år ansættelsesstop. Dertil kommer, at sygehusene i Dronninglund og i Nykøbing Mors skal lukkes. Det sparer regionen 40 millioner kroner ved. Region Nordjylland har et samlet budget på omkring 11 milliarder kroner.

Region Syddanmark skal spare 250 millioner kroner i 2016 og har allerede fundet de 168. Regionens samlede budget er på 23,2 milliarder kroner. Hvordan pengene skal findes er endnu ikke fastlagt. Men blandt mulighederne er at sammenlægge afdelinger og harmonisering af serviceniveauer. Regionens største sygehus, Odense Universitetshospital, meldte tidligere i år ud, at man de kommende år vil spare 100 millioner kroner på driften.

Region Sjælland regner med at skulle spare 480 millioner kroner ud af det samlede budget på 17,5 milliarder kroner. Også her er det de stigende medicinudgifter, der tynger. Alene i 2015 har det givet en merudgift på 160 millioner kroner, og regionen forventer at merudgiften bliver på 335 millioner kroner næste år. Foruden medicin forudser regionen også store stigninger i udgifter til f.eks. respiratorpatienter og til behandling af patienter uden for regionen.

Region Hovedstaden skal næste år finde 525 millioner kroner. Politikerne har allerede fundet de 225 millioner kroner. Regionen har blandt andet måttet kigge kritisk på sit medicinforbrug og har eksempelvis udskiftet ét medicinpræparat til et andet billigere, hvilket giver en besparelse på 25 millioner. I år tvang stigende medicinudgifter og færre indtægter fra staten som følge af en regnefejl regionen til at genåbne budgettet og gennemføre nye besparelser.