S i kovending: Vil oprette et dyrepoliti

Indsatsen mod vanrøgt og mishandling af dyr i Danmark er ikke god nok.

Det mener Socialdemokraterne, der nu foreslår at oprette en ny central specialenhed under Rigspolitiet, der skal have særligt fokus på dyrevelfærd. Samtidig lægger partiet op til strengere straffe for vanrøgt af dyr, ligesom flere skal frakendes retten til at holde dyr.

- Vi skal gøre mere for at forebygge, men selvfølgelig også slå hårdere ned, når dyremishandlingen finder sted, siger fødevareminister Dan Jørgensen til TV 2.

De nye initiativer skal finansieres med penge fra Fødevarestyrelsens budget. Det fremgår dog ikke af udspillet hvor mange ressourcer, der sættes af til den skærpede indsats, men fødevareministeren forsikrer, at pengene er der – og at de ikke går fra fødevaresikkerheden.

- Pengene findes ved effektiviseringer og ved at overføre nogle af de kompetencer inden for netop dyrevelfærd, der i dag er i Fødevarestyrelsen, forklarer han.

DF: Det er valgflæsk
Hos Dansk Folkeparti, der længe har været bannerfører for at indføre et særligt dyrepoliti er dyrevelfærdsordfører Dennis Flydtkjær skeptisk over for Socialdemokraternes forslag.

- Socialdemokraterne har gennem mange år sagt nej. Det lugter rigtig meget af valgkamp, siger han til TV 2.

Han giver heller ikke meget for de socialdemokratiske tanker om højere straffe til personer, der vanrøgter eller mishandler dyr.

- Vi har spurgt ministeren, om man vil være med til at skærpe straffen for dyremishandling. Det fik vi nej til. Det vil man så pludselig nu, men det er godt noget sølle at nedsætte et udvalg, der skal se på hvordan man kan hæve straffen. Det er jo ikke raketvidenskab at skrive ind i loven, hvordan straffene skal udmåles, siger Dennis Flydtkjær.

Også borgerlig modstand
Så sent som i maj foreslog Dansk Folkeparti at etablere et dyrepoliti. Dengang meldte Dan Jørgensen ud, at der skal indføres hårdere straffe, men etableringen af et egentligt dyrepoliti var han ikke tilhænger af dengang.

Men også på den borgerlige blok har der været modstand mod forslaget. Tilbage i 2006 afviste daværende justitsminister Lene Espersen idéen.

- Politireformen vil medføre, at den ekspertise og viden, der i øjeblikket er ude i de enkelte politikredse, f.eks. på dyreværnsområdet, vil blive samlet og styrket i de nye, større politikredse, lød argumentationen dengang.

Både Norge og Holland har allerede lignende særlige enheder under politiet, der arbejder med dyrevelfærd.