Kristian Jensen og Divya Das snakkede forbi hinanden om ny asylpolitik

Tirsdag aften i 19 Nyhederne var næstformand i Venstre, Kristian Jensen, live igennem fra Aabenraa til en snak om Venstres netop præsenterede asyludspil.

Et udspil, der blandt andet indebærer, at Danmark ikke skal tilbyde kontanthjælp til nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, genindførsel af optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for flygtninge, så flygtninge ikke stilles bedre end danskere, samt afskaffelse af muligheden for at flygtninge kan opnå permanent ophold uden at kunne tale dansk og er i arbejde.

Udspillet har vakt meget debat dagen igennem, og det gjorde det også i aftenens udsendelse. Ikke mindst da TV 2’s vært Divya Das i sit interview med Kristian Jensen spurgte ind til, hvorvidt der ligger et videnskabeligt belæg til grund for Venstres forslag.

Her bringer Kristian Jensen en rapport fra Frontex (de europæiske landes grænsekontrolagentur, red.) i spil. En rapport der blandt andet peger på, at nogle asylansøgere, særligt blandt syrere, rejser mod lande, hvor de kan få de største sociale ydelser. Rapporten konkluderer imidlertid ikke, at mindre velfærdsydelser generelt vil holde flygtninge fra at rejse til europæiske lande.

Det tydeliggøres imidlertid ikke i Kristian Jensens svar. Og det spørger Divya Das hurtigt ind til, hvorfor at de to angiveligt snakker forbi hinanden.

Det fortæller Divya Das efter udsendelsen:

- Det er ikke fordi, at jeg siger, at Kristian Jensen taler usandt. Det er ikke det, jeg er ude på. Jeg udfordrer ham på, at han siger, at regeringer vil få held med at få færre asylansøgere ved at give dem færre penge. Det siger Frontex faktisk intet om, siger hun og fortsætter:

- Jeg anfægter jo ikke den 1,5 linje, der står i Frontex’s rapport om, at den undersøgelse af den syriske gruppe viser, at nogle især vælger at rejse til lande med stort velfærd. Det anfægter jeg slet ikke. Men det kommer til at lyde sådan, siger hun.

Vi taler forbi hinanden:
Også Kristian Jensen føler, at interviewet fik et meget uheldigt udfald:

- Jeg tror, at vi taler forbi hinanden. Og vi kommer til at diskutere alene på denne her Frontex rapport i stedet for også at se på de danske erfaringer, der er med tilstrømningen. Der når vi slet ikke til, fordi vi hænger fast i en diskussion om en rapport, som vi har forskellige tilgange til, siger han og fortsætter:

- Når man kigger på de danske tal, så er der en klart tidsmæssig sammenfald i, at når vi satte ydelsen ned, så faldt antallet af asylansøgere til Danmark stærkere end resten af Europa. Og når man satte ydelsen op, så steg antallet af asylansøgere mere, end i resten af Europa. Det er for mig, og det er en subjektiv vurdering, en indikator på, at ydelser betyder noget i forhold til antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, siger Kristian Jensen.

Også TV 2 Nyhedernes chefredaktør, Hans Peter Blicher, mener, at Kristian Jensen og Divya Das går galt af hinanden, hvorfor det kommer til at lyde forkert:

- Det kunne i sammenhængen fremstå som om, vi beskyldte Kristian Jensen for at fejlcitere årsrapporten fra Frontex. Det er meget beklageligt. Kristian Jensens henvisning til rapportens ordlyd om en sammenhæng mellem et lands økonomiske ydelser og antal syriske flygtninges ansøgning om asyl i det pågældende land er helt korrekt, siger han.