NATO-udvidelse styrker Østersøen og gør Norden til nyt kraftcenter

Hvert fjerde NATO-land har inden længe grænse ud til Østersøen, og det svækker Rusland i regionen, vurderer militæreksperter.

Med Sverige og Finlands indtræden i NATO bliver den nordatlantiske forsvarsalliance væsentligt styrket.

Men samtidig rykkes den interne magtbalance i alliancen, vurderer flere eksperter.

Sammen med Danmark, Norge og Island vil der fremover være fem nordiske lande, og de vil samlet set udgøre en særdeles stærk militær magtfaktor i NATO, lyder det.

- Norden bliver et nyt kraftcenter for NATO, og her spiller Østersøen en afgørende rolle, siger Hans Peter Michaelsen, der er uafhængig forsvarsanalytiker.

Når Sverige efter planen i 2023 bliver optaget som det 32. medlem af NATO, vil i alt otte lande, eller hvert fjerde medlem af forsvarsalliancen, grænse op til det strategisk vigtige hav.

I 1998 – for blot 25 år siden – var det kun Danmark og Tyskland, der som NATO-lande havde direkte forbindelse til Østersøen.

Stærk svensk flåde

NATO vil med den nyeste udvidelse opnå stor militær styrke i Østersøen.

Med Sverige og Finland som medlemmer af NATO vil alliancen sammen med Danmark og de tre baltiske lande styre indsejlingen til Østersøen og de russiske havne i enklaven Kaliningrad samt Sankt Petersborg.

Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Flemming Splidsboel mener, at det svenske og finske medlemskab af NATO vil få stor betydning i fremtiden.

- NATO står langt stærkere og bliver samlet set betydeligt styrket i og omkring Østersøen. Begge lande har meget stærke og velordnede forsvar, siger han.

Der bliver trangt for Rusland i Østersøen

Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier

Flemming Splidsboel fremhæver især den svenske flåde, der blandt andet besår af 18 krigsskibe og fem ubåde, som en vigtig faktor for styrkeforholdet i Østersøen.

Analytiker Jens Wenzel Kristoffersen fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet kalder det kommende svenske medlemskab af NATO for "utrolig vigtigt".

Også han peger på Sveriges store militære kapacitet – ikke mindst til havs.

- På det maritime plan får NATO en langt større evne til at forsvare sig og holde NATO inde i Østersøen og Rusland ude, siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Pres på Rusland i Østersøen

Østersøen er ifølge Hans Peter Michaelsen et strategisk vigtigt område for NATO, da det er eneste vej "ud" mod Nordsøen og Atlanterhavet for en stor del Ruslands flåde.

Og styrkeforholdet bliver i fremtiden ændret i Østersøen, mener Flemming Splidsboel.

For 25 år siden stod Rusland langt stærkere i regionen, men inden længe skal den russiske flåde forholde sig til hele otte NATO-lande, der samtidig er medlem af EU.

Derfor er Rusland strategisk svækket.

- Der bliver trangt for Rusland i Østersøen. Konsekvensen vil være øgede politiske spændinger, og Rusland vil givetvis forsøge at vise sin utilfredshed, men det er uvist hvordan, siger Flemming Splidsboel.

Utilfredsheden kan ifølge senioranalytikeren udmønte sig i opsætning af nye russiske våbensystemer og gennemførsel af militære øvelser omkring Østersøen.

Øger sikkerhed i Baltikum

NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har udtalt, at optagelsen af Sverige og Finland vil styrke hele NATO og ændre den militære magtbalance i alliancen.

Forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen er enig i den betragtning og kalder Finland og Sveriges medlemskab for "et afgørende skifte" for Nordens sikkerhedspolitiske status.

Putin har skudt sig selv i foden. Han har fået det stik modsatte af, hvad han ønskede sig

Hans Peter Michaelsen, uafhængig forsvarsanalytiker

Det skyldes, at der bliver mulighed for et endnu tættere nordisk samarbejde i Østersø-regionen.

- De nordiske lande får bedre mulighed for at håndtere sikkerhedsproblemer og skabe ro i Østersøen i fremtiden. Det bliver også lettere at øge sikkerheden for de tidligere Sovjet-republikker Estland, Letland og Litauen i forhold til truslen fra Rusland, siger han.

Hans Peter Michaelsen forklarer, at Sverige sømilitært er en vigtig spiller, men i høj grad også luftmilitært.

På baggrund af Sverige og Finlands stærke luftvåben bliver den nordlige del af NATO en meget stærk koalition og en reel magtfaktor.

- Tilsammen vil Norden være i besiddelse af det største luftvåben i Europa – større end både Storbritanniens og Tysklands isoleret set, forklarer Hans Peter Michaelsen.

Fodfejl af Putin

Da Vladimir Putin i februar 2022 indledte invasionen af Ukraine, havde den russiske præsident næppe regnet med, at NATO godt halvandet år efter var udvidet med to lande.

Putin regnede derimod med et svækket NATO, og på den baggrund mener både Flemming Splidsboel og Hans Peter Michaelsen, at den russiske præsident har forregnet sig.

For NATO er blevet markant styrket – både i Østersø-regionen og langs Ruslands grænser med Sverige og Finlands medlemskab.

- Putin har skudt sig selv i foden. Han har opnået det stik modsatte af, hvad han ønskede sig, mener Hans Peter Michaelsen.