Teslas selvkørende biler vækker bekymring efter nye ulykkestal

Teslas automatiske køreteknologi har været involveret i flere ulykker, end det tidligere har været fremme. Det er dog uklart, hvor tit den er årsagen.

Elon Musk vil gøre det nemmere og mere sikkert at køre bil.

Derfor har han de seneste år presset på for at få mere selvkørende teknologi ind i elbilerne fra sit selskab, Tesla.

Men selvom teknologien ifølge Musk gør kørslen mere sikker, viser tal fra de amerikanske myndigheder, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Det skriver The Washington Post.

Avisen har analyseret data fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), der hører under det amerikanske transportministerium.

NHTSA har indsamlet data, siden bilproducenter i 2021 blev pålagt at indberette ulykker i USA, hvor assisteret kørsel er involveret, men har også data fra tidligere år.

Ifølge The Washington Post har Tesla på autopilot-tilstand siden 2019 været involveret i 736 ulykker i USA. Et tal, der er langt højere end tidligere kendt, og som er steget i takt med det stigende antal Tesla'er på vejene og en mere udbredt brug af de selvkørende teknologier.

Da de amerikanske myndigheder første gang offentliggjorde en delvis opgørelse over ulykker med autopilot i juni sidste år, var der kun registreret tre dødsulykker. I den nyeste data er der mindst 17 dødsulykker.

Det er ikke muligt at sige, hvor mange af ulykkerne der kunne være undgået, men dataene viser ifølge The Washington Post klare fejl i teknologien.

Missy Cummings, der er tidligere seniorsikkerhedsrådgiver i NHTSA og nuværende professor ved George Mason University’s College of Engineering and Computing, kalder tallene "bekymrende".

- Tesla har flere alvorlige – og fatale – ulykker end folk i et normalt datasæt, siger hun til avisen.

Fuldt selvkørende biler

Tesla introducerede sin autopilot i 2014, hvilket er en række teknologier, som gør bilen i stand til at være selvkørende på motorvejen ved at fastholde bilens hastighed og distancen til andre biler og følge vejbanen.

Autopiloten tilbydes som standardtilbehør, og flere end 800.000 Tesla'er er udstyret med teknologien i USA.

Det seneste halvandet års tid har det også været muligt at tilkøbe funktionen 'fuldt selvkørende', der gør det muligt for bilen selv at køre hele vejen fra A til B ved at følge gps-instruktioner, stoppe for skilte og trafiklys, dreje, skifte vejbaner samt reagere på opståede farer på vejen.

Ved begge systemer skal chaufføren dog fortsat overvåge kørslen og være klar til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.

På lidt over et år er antallet af Tesla-biler i USA med fuldt selvkørende-teknologien steget fra omkring 12.000 til næsten 400.000.

Knap to tredjedele af alle Tesla-ulykker med assisteret kørsel, der er indrapporteret til NHTSA, er sket i denne periode.

Det er uklart, hvilket af systemerne der var i brug ved dødsulykkerne. Det har Tesla ifølge The Washington Post bedt myndighederne om ikke at offentliggøre.

Teslas selvkørende teknologi

Alle nye biler fra Tesla er udstyret med den nødvendige hardware, så de i fremtiden kan køre helt på egen hånd under næsten alle forhold.

Systemet er designet til at være i stand til at gennemføre korte og lange køreture uden, at der kræves handling fra føreren af bilen.

Fremtidig brug af disse funktioner afhænger af opnåelsen af en pålidelighed, der langt overstiger menneskelige førere med tusindvis af kilometers erfaring samt godkendelse fra de relevante myndigheder.

Kilde: Tesla

Men Missy Cummings peger på udrulningen af fuldt selvkørende-teknologien, som har bragt den assisterede kørsel ind i by- og beboelsesområder, som en mulig forklaring på det stigende antal ulykker.

- Med det faktum, at alle og enhver kan få det, er det så rimeligt at forvente, at det kan føre til øgede ulykkesrater? Selvfølgelig, helt bestemt, siger hun til avisen.

Ubesvarede spørgsmål

Det er uklart, om samtlige ulykker med Teslas assisterede kørselssystemer er registreret hos NHTSA.

Derudover omfatter dataene også hændelser, hvor det er uvist, om autopilot- eller fuldt selvkørende-teknologi var i brug. Her er der registreret yderligere tre dødsulykker.

NHTSA understreger, at en registrering af en ulykke med assisteret kørsel ikke automatisk betyder, at teknologien var årsagen.

En talsperson fra NHTSA, Veronica Morales, oplyser til The Washington Post, at myndigheden har en igangværende efterforskning af Teslas autopilot, herunder fuldt selvkørende-funktionen, og at de ikke kommenterer på igangværende sager.

Philip Koopman, der er professor ved Carnegie Mellon University og i 25 år har forsket i selvstyrende køretøjers sikkerhed, mener, at Tesla-dataene rejser flere vigtige spørgsmål.

- Et væsentligt højere antal ulykker er helt sikkert grund til bekymring. Vi er nødt til at forstå, om det faktisk skyldes værre ulykker, eller om der er en anden faktor, såsom et dramatisk større antal kilometer, der bliver kørt med autopilot slået til, forklarer han til The Washington Post.

I februar i år tilbagekaldte Tesla ifølge CNBC flere end 360.000 biler udstyret med fuldt selvkørende-teknologi efter bekymring om, at en softwarefejl fik bilerne til ikke at adlyde trafiklys, stopskilte og hastighedsgrænser, hvilket kunne føre til ulykker.

Musk forsvarede teknologi

Tesla og Elon Musk har ikke svaret på The Washington Posts henvendelser om en kommentar til den aktuelle historie.

Men Musk har gennem årene argumenteret for, at biler med Teslas autopilot-funktion er mere sikre end biler, der bliver styret af mennesker.

- Når du mener, at tilføjelse af selvstyring reducerer skader og dødsulykker, synes jeg, du har en moralsk forpligtelse til at implementere det, forklarede Musk ifølge nyhedsbureauet AP i september sidste år.

Her forklarede Musk det stigende antal meldinger med det kraftigt forøgede antal Tesla'er på vejene. Ifølge Tesla-chefen havde flere end tre millioner Tesla'er kørt rundt med automatiske systemer.

- Det er mange kilometer, der bliver kørt hver dag. Og det vil ikke være perfekt. Men det vigtige er, at det meget tydeligt er sikrere end ikke at tage det i brug, forklarede han.

Ved en præsentation i marts i år sagde Tesla, at fuldt selvkørende Tesla'er er fem gange mindre tilbøjelige til at ende i ulykker end almindelige biler, hvis man opgør det i forhold til kørte kilometer.

Siden det blev lovpligtigt at indberette ulykker med assisteret køreteknologi, har der været i alt 807 sager, hvoraf 736 altså omhandlede Tesla-biler.

I april i år afsagde en amerikansk domstol for første gang dom i en sag om en ulykke med en delvist selvkørende bil. Her fik Tesla medhold, da det blev slået fast, at der ikke var sikkerhedsmæssige problemer med Teslas autopilotsystem.