Udland

Kinas utilfredshed med amerikanske flådefartøjer er ikke ny – men det er måden, de viser den på

De seneste dages udmeldinger fra Kina tyder på, at situationen i Det Sydkinesiske Hav er mere presset, end den tidligere har været.

Kina hævder, at man over to gange har jaget det amerikanske krigsskib USS Milius ud af kinesisk farvand omkring Paraceløerne syd for Hongkong.

USA nægter at have befundet sig ulovligt i kinesisk farvand og påberåber sig retten til fri passage med henvisning til FN’s havretskonvention.

Det er ikke nyt, at der sejler amerikanske flådefartøjer rundt i Det Sydkinesiske hav.

Det er heller ikke nyt, at kineserne beklager sig over den amerikanske tilstedeværelse. Det har de gjort i årevis.

Men det er nyt, at kineserne meget offensivt går ud og besværliggør sejlads i Det Sydkinesiske Hav for de amerikanske flådefartøjer.

Det siger Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Institut for Strategi og Militærstudier hos Forsvarsakademiet og har stort kendskab til militære strategiske udviklinger i Østasien, til TV 2.

To ting har ændret sig

Noget af det, der har ændret sig, er ifølge lektoren, at Kinas militær nu for alvor kan begynde at give det amerikanske militær et styrkemæssigt modspil i det kinesiske nærområde.

Det andet, som Camilla Tenna Nørup Sørensen bider mærke i, er den meget aggressive måde, som Kina er begyndt at melde fra over for USA på.

- Inden for de sidste par uger er der blevet skruet op for kinesernes retoriske angreb på USA, siger hun.

Den skarpe retorik er en del af en strategi fra kinesisk side, hvor Kina ønsker at fremstille USA som den stormagt, der egentlig forårsager spændinger og konflikter rundt omkring i verden.

Det er også den retorik, Kinas præsident, Xi Jinping, bruger, når han omtaler krigen i Ukraine, hvor USA i høj grad udpeges som et land, der forlænger krigen, siger hun.

Der er en reel fare

På trods af den aggressive retorik fra Kina forventer Camilla Tenna Nørup Sørensen ikke, at hverken Kina eller USA aktivt vil opsøge en konfrontation.

- Jeg tror ikke, at vi skal forvente, at det her er noget, der kan føre til en militær konflikt, siger hun.

Alligevel er situationen i Det Sydkinesiske Hav ikke ufarlig. Den udvikler sig ifølge lektoren på nuværende tidspunkt i en retning, hvor der er mere amerikansk og kinesisk militær tilstedeværelse i området end nogensinde før.

- Det, der er en reel fare, er, at mere og mere amerikansk og kinesisk militær samles på et relativt afgrænset geografisk område. Det øger risikoen for sammenstød, siger Camilla Tenna Nørup Sørensen.

Med det nuværende forhold mellem de to lande vil det være meget vanskeligt at undgå, at et sammenstød kan føre til en eskalering.

Forholdet mellem Kina og USA er historisk dårligt og præget af en meget høj grad af mistillid. Det gør det ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen svært at kommunikere, hvis der skulle opstå en tilspidset situation.

Det handler striden om

USA har ingen territorielle rettigheder i Det Sydkinesiske Hav, men det har Kinas nabolande, heriblandt Filippinerne, Malaysia og Vietnam. Det er lande, der er meget bekymrede over den måde, Kina bliver mere og mere dominerende i Det Sydkinesiske Hav.

De lande følger, ligesom USA, FN’s havretskonvention, som, de mener, Kina løbende bryder i deres territorielle udvidelse.

På den anden side mener Kina, at man følger en undtagelse i havretskonventionen, der henviser til en såkaldt historisk hævd, som giver Kina krav på områderne, forklarer Camilla Tenna Nørup Sørensen.

De overordnede principper, amerikanerne påberåber sig, er en acceptabel juridisk argumentation

Birgit Feldtmann, professor med speciale i havret

Dertil kommer en løbende diskussion om, hvorvidt de områder, som Kina ønsker at definere deres kystlinje og maritime zoner fra, egentlig er øer, eller om det "bare" er klippeformationer.

Det er blandt andet afgørende for, om det omkringliggende hav skal betegnes som territorielt farvand, forklarer Birgit Feldtmann, der er professor med speciale i havret, til TV 2.

Hun kalder situationen i Det Sydkinesiske Hav for yderst kompleks, netop fordi der er forskellige opfattelser af den retslige status i området og overlappende krav på havområder.

Det er svært for både Camilla Tenna Nørup Sørensen og Birgit Feldtmann at udtale sig om den konkrete sag med USS Milius, fordi det ikke med sikkerhed kan siges, hvor skibet har befundet sig henne, og hvordan skibet har ageret.

USA er i sin gode ret

Selvom situationen i Det Sydkinesiske Hav er mudret, har USA i store træk ret til at sejle, hvor det gør.

Det er i udgangspunktet tilladt at sejle igennem andre landes territorielle farvand, også med krigsskibe.

Der er dog nogle forbehold i forhold til, hvordan skibene konkret opfører sig i farvandet, da det skal være det, der hedder uskadelig gennemfart. Her er der nogle specifikke regler, påpeger Birgit Feldtmann.

Men helt generelt er det i overensstemmelse med FN’s havkonvention, når USA påberåber sig retten til fri uskadelig passage, der er en del af folkeretten.

- De overordnede principper, amerikanerne påberåber sig, er en acceptabel juridisk argumentation, siger Birgit Feldtmann.

Begge eksperter påpeger, at en international domstol gav Filippinerne medhold i en stor sag i 2016, hvor det blev vurderet, at Kinas territorielle krav i Det Sydkinesiske Hav var for vidtgående.

Den afgørelse anerkender Kina dog ikke.