Krigen i Ukraine

ANALYSE: Zelenskyj sætter ind for at holde på Bakhmut – og med god grund

Forsvaret af Bakhmut holder, men er det galt eller genialt?

Efter et møde i Ukraines generalstab meddelte præsident Volodomyr Zelenskyj tirsdag, at forsvaret af den sønderskudte by Bakhmut fortsætter.

Zelenskyj slog fast, at generalstabens beslutning var enstemmig og truffet på baggrund af en grundig gennemgang af forsvarslinjerne og forsyningssituationen.

Foruden generalstaben deltog regeringstoppen samt lederne af efterretnings- og sikkerhedstjenester i mødet.

Zelenskyjs forsikring, om at Ukraine fortsat vil forsvare byen, kommer efter adskillige uger, hvor de russiske styrker har presset hårdt på.

I perioder har Bakhmut set ud til at være i overhængende fare for at blive omringet, og adskillige vestlige iagttagere har spået byens snarlige fald de sidste tre uger.

Flere normalt indsigtsfulde, vestlige analytikere har kritiseret, at generalstaben fortsætter med at forsvare byen.

Tirsdag lancerede Washington Post en historie om, at forsvaret af byen koster så mange ukrainske soldater livet, at det vil hindre Ukraines forventede forårsoffensiv.

Som noget nyt har der også lydt kritiske røster internt i Ukraine.

Selv ukrainske militærbloggere, der fuldt ud støtter regeringens hårdnakkede kurs mod Rusland, har kritiseret det fortsatte forsvar af Bakhmut.

Ifølge dem nedslider det de ukrainske enheder unødigt, da Bakhmut ikke som sådan er en vigtig by at fastholde militærstrategisk.

Ukrainere under voldsomt pres

Der er ingen tvivl om, at de ukrainske enheder ved Bakhmut er under pres og lider større tab end i lang tid.

Hvis russerne vælger at fortsætte deres offensiv, vil de derfor stå foran lige så nedslidende slag for blot at skubbe frontlinjen få kilometer yderligere

Jacob Kaarsbo

Det voldsomme russiske angreb på Severodonetsk i maj og juni 2022 er nok det, der kommer tættest på. Det er givetvis i det lys, kritikken skal ses.

Et andet element i kritikken er givetvis, at der den seneste tid er kommet flere og flere falske profiler på det sociale medie Telegram, som udgiver sig for at være ukrainske soldater, der kæmper ved Bakhmut.

Ved at overdrive problemernes omfang er profilerne med til at øge den interne kritik og undergrave den ukrainske kampmoral. Kritikken af generalstabens dispositioner er givetvis blevet styrket på et delvist falsk grundlag.

Uanset hvad, der er de konkrete omstændigheder, har den ukrainske generalstab et langt bedre efterretningsbillede og dermed også et langt bedre beslutningsgrundlag, end alle os andre.

Generalstaben har en mere præcis indsigt i tilstanden både blandt deres egne og de russiske enheder, end den der når ud i det offentlige rum.

Hvilke enheder står de over for på russisk side? Hvordan er deres udrustnings-, forsynings- og bemandingssituationen på begge sider af frontlinjen? Hvilke alternativer står ukrainerne selv med i deres forsvar?

Når de holder fast i forsvaret, er det givetvis ud fra en vurdering af, at det koster russerne langt flere ressourcer at fortsætte deres angreb, end det koster ukrainerne at forsvare.

Den ukrainske generalstab har i løbet af dette års krig gang på gang truffet dygtige beslutninger og har optimeret egne ressourcer.

Der begås altid fejl i krig, og det kan Ukraines generalstab heller ikke undgå, men overordnet er det næppe sandsynligt, at den vil sætte omfangsrige ressourcer over styr for at forsvare Bakhmut.

De mange tusinder soldater, russerne mister ved at fortsætte deres angreb, kalkulerer generalstaben sandsynligvis med at skulle møde andetsteds.

Og under mere besværlige omstændigheder, hvis de russiske enheder i stedet for at fortsætte deres næsten desperate angreb på Bakhmut vælger at prioritere forsvarspositioner.

Holder Bakhmut stand?

Da de første røster om Bakhmuts snarlige fald begyndte at rejse sig for omtrent tre uger siden, skyldtes det ikke mindst, at Rusland gik frem både nord og syd for byen.

De russiske fremrykninger nærmede sig hinanden vest for byen, og de første alarmer om, at de ukrainske styrker i byen kunne blive omringet, begyndte at lyde.

Allerede efter et par dage stod det dog klart, at ukrainerne frem for et tilbagetog havde forstærket flankerne.

Dermed smækkede porten i for fortsat russisk fremrykning. Det er stort set der, vi har været i 14 dage. Russerne er ganske vist lykkedes med at rykke frem i den østligste del af selve Bakhmut, men de ikke kommet nærmere at kunne omringe den.

Der har de seneste dage været tegn på, at forsyningerne med blandt andet ammunition og artilleri til de ukrainske tropper i byen er forringet.

Det skyldes tilsyneladende, at russerne har skudt sig ind på de enkelte veje, der nu udgør forsvarernes livsnerve.

Det er selvsagt en udfordring, som ukrainerne skal have løst, hvis et forsvar af byen fortsat skal give mening. Hvis de ikke længere har mulighed for at slå tilbage mod russisk artilleribeskydning og opretholde forsyninger, må de trække sig.

Det ser dog ud til, at Ukraines generalstab har styr på situation og kan iværksætte en tilbagetrækning, hvis det bliver nødvendigt. Indtil videre er de tilfredse med at kunne tilføre russerne overvældende tab hver eneste dag. Alt tyder på, at antallet af dræbte og sårede russere alene ved Bakhmut når over 2500 om ugen.

Skulle byen falde, er det vigtigt at holde sig for øje, at de ukrainske styrker fortsat kontrollerer højdedragene i området.

Hvis russerne vælger at fortsætte deres offensiv, vil de derfor stå foran lige så nedslidende slag for blot at skubbe frontlinjen få kilometer yderligere.

Det vil formentlig være en overdrivelse at kalde forsvaret af Bakhmut genialt, men indtil videre ser det ud til at give god mening.