Norsk politi får særlige “smitteposer”: - Krigen er tættere på, end vi lige går og tænker

Den sikkerhedspolitiske situation i Norge har ført til øget fokus på atomberedskab. Nu vil politiet indføre særlige smitteposer i alle politibiler.

Snart vil alle norske patruljebiler få udleveret udstyr, der kan bruges i tilfælde af atomnedfald.

- Det er en problemstilling, som har været ”sovende” i flere år, siger Lars Aune, der er sektionschef i Politidirektorat (POD), til politiets eget fagblad, Politiforum.

- Men vi oplever nu, at vi må se på det her i en anden kontekst med krigen i Ukraine og øget færdsel med reaktordrevne fartøj langs den norske kyst.

Krigen er tættere på, end vi lige går og tænker

Benedicte Bjørnland, norsk politidirektør

Norge – som deler både en sø- og landegrænse med Rusland – har generelt forhøjet deres militære og civile beredskab som følge af den russiske invasion af Ukraine.

I oktober måned foreslog regeringen at hæve forsvarsbudgettet med næsten 10 procent. De øgede ressourcer skal gå til efterretningstjenesten, til at fylde ammunitionsdepoterne og til at styrke militæret.

Jodtabletter og smitteposer

Fra politiets side har man allerede gjort jodtabletter tilgængelige for flertallet af betjente. Der er også udarbejdet en vejledning for indtagelse af jodtabletter efter råd fra Direktoratet for Stråleværn og Atomsikkerhed.

De særlige smitteposer er næste skridt i at beskytte norske politifolk i det usandsynlige tilfælde af en atomhændelse.

Den norske politidirektør, Benedicte Bjørnland, har forklaret, at trusselsbilledet generelt har udviklet sig, og norsk politi har måttet vurdere den nye sikkerhedspolitiske situation efter Ruslands invasion af Ukraine.

- Vi er for eksempel nødt til at tale om atomberedskab, sagde hun i en tale til Politiforbundets landsmøde i sidste uge.

- Vi må klargøre vores politibiler med en form for ”atomnedfaldskit”. Det siger noget om, at krigen er tættere på, end vi lige går og tænker, sagde politidirektøren.

Ikke altid klart, hvad politiet står overfor

Poserne kommer til at indeholde blandt andet engangsmasker og engangsdragter og kan bruges ved for eksempel atomnedfald, eller hvis politiet kommer i kontakt med farlige stoffer af ukendt art.

Oprindeligt ville norsk politi kalde smitteposerne for CBRN-kit med henvisning til deres primære beskyttelsesformål. CBRN dækker over kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer eller våben.

Hvad skal smitteposerne indeholde:

  • Engangsbeskyttelsesdragt
  • Engangshandsker
  • Engangsmaske (FFP2)
  • Engangsovertræk til sko
  • Beskyttelsesbriller
  • Antibakteriel væske
  • Affaldssæk

Kilde: Politiforum, Norge

Men man valgte at omdøbe dem til smitteposer for at tydeliggøre, at de også kan bruges i tilfælde, hvor politifolkene på et givent sted er i tvivl om, hvad de møder.

- Normalt vil der gå et stykke tid under en hændelse, før indsatspersonalet er klar over, hvilket stof de står overfor. Derfor ønsker vi, at de også bruger beskyttelsesudstyret, når de er usikre på, om de er i et kontamineret eller forurenet område, siger Lars Aune, sektionschefen i POD.

I brug i slutningen af året

I et tænkt scenarie, hvor atomnedfald fra for eksempel Ukraine kommer til Norge, vil det ikke automatisk betyde en livstruende trussel og vil kun med meget lille sandsynlighed føre til for eksempel et påbud om at opholde sig indendørs ifølge det norske Direktorat for Stråleværn og Atomsikkerhed.

- Koncentrationen vil være svag, og der skal være vind af unaturlige hastigheder. Men uanset vil smitteposen kunne benyttes af og beskytte personalet i det usandsynlige tilfælde, at det skulle blive nødvendigt, siger Lars Aune.

Smitteposerne er bestilt og skal efter planen distribueres ud til de norske politidistrikter i slutningen af året.

    .