Udland

USA nedsætter gruppe til at beskytte kvinders abortrettigheder

En taskforce nedsat af USA's justitsministerium har til formål at beskytte kvinders ret til selv at vælge.

Det amerikanske justitsministerium vil nedsætte en taskforce i kølvandet på en afgørelse fra USA's højesteret, der fjerner den forfatningssikrede ret til abort.

Taskforcen har til formål at beskytte kvinders ret til selv at vælge, efter at højesteret i slutningen af juni omstødte afgørelsen "Roe v. Wade" fra 1973.

Det bliver vicejustitsminister Vanita Gupta, der skal stå i spidsen for taskforcen. Hun vil føre tilsyn med og evaluere delstaters lovgivning og tiltag, som truer med at "krænke den føderale juridiske beskyttelse" på området, oplyser justitsministeriet.

Arbejdsgruppen vil også føre tilsyn med love, der forsøger at forbyde Mifepristone. Lægemidlet er et af to midler, der ofte bruges til at fremkalde en medicinsk abort og afslutte graviditeten tidligt i forløbet.

Det sker som følge af uenighed om en "ekspertvurdering af midlets sikkerhed og effektivitet" fra den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA), oplyser justitsministeriet.

Højesterets afgørelse med seks stemmer mod tre har sendt chokbølger gennem hele USA, hvor 26 delstater enten med sikkerhed vil eller anses for at ville forbyde abort.

Samtidig er der delstater, som ønsker at gøre det sværere for kvinder at rejse til andre stater og få foretaget en abort.

Ifølge justitsministeriet vil taskforcen holde øje med enhver lovgivning, der "svækker kvinders mulighed for" at søge hjælp i andre delstater, hvor abort fortsat er lovligt.

Præsident Joe Biden har erkendt, at hans muligheder for at handle i forhold til abortrettigheder er begrænsede.

Den hurtigste måde at få genskabt rettigheder på føderalt plan vil være at opnå et stort demokratisk flertal i Kongressen, har Biden sagt gentagne gange.

Herefter vil man ifølge præsidenten kunne lave lovgivning på området.