Særligt én mands kommentarer har vakt bekymring i USA efter historisk afgørelse

Eksperter i USA advarer om, at flere skelsættende rettigheder kan være i fare for at blive ophævet, hvis man skal følge højesteretsdommers logik.

Hvad bliver det næste?

Det spørgsmål stiller mange i USA sig selv, efter landets højesteret fredag valgte at omgøre en historisk afgørelse, som siden 1973 havde sikret amerikanske kvinders ret til abort.

Ifølge domstolen er retten til abort alligevel ikke sikret gennem forfatningen.

Og måske stopper det ikke her.

En af de ni højesteretsdommere, Clarence Thomas, giver nemlig udtryk for, at abortafgørelsen kan være anledning til også at gå andre historiske afgørelser efter i sømmene.

Konkret fremhæver han følgende tre afgørelser:

  • Retten til at købe og anvende prævention
  • Retten til seksuelle forhold mellem homoseksuelle
  • Retten til ægteskaber mellem homoseksuelle

Ligesom abort er ingen af disse rettigheder nævnt direkte i USA's forfatning, men højesteret har tidligere tolket, at de alligevel er beskyttet af forfatningens bestemmelser om ukrænkelige, personlige frihedsrettigheder.

Men ifølge Clarence Thomas viser abortafgørelsen, at den tolkning er "påviselig fejlagtig".

- Derfor har vi en pligt til at "rette fejlen", der er etableret i disse præcedenser, skriver Thomas i sine bemærkninger til abortafgørelsen.

Uenighed blandt dommerkolleger

Omgørelsen af abortspørgsmålet er blevet mulig, efter at balancen i højesteret under Donald Trumps præsidentskab tippede, så domstolen nu har et flertal af meget konservative dommere.

De tre demokratisk udpegede dommere, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor og Elena Kagan, der alle stemte imod omgørelsen, er derfor også bekymrede for konsekvenserne fremadrettet.

I deres bemærkninger til afgørelsen skriver de, at "ingen skal føle sig sikre på, at dette flertal er færdig med sit arbejde" med at ændre tidligere afgørelser.

Det afviser dommeren Samuel Alito, som beskylder sine tre kolleger for at bidrage til "en ubegrundet frygt".

En anden af de konservative dommere, Brett Kavanaugh, går i sine bemærkninger også imod tanken om, at omgørelsen af abortretten skulle få nogen betydning for andre tidligere afgørelser.

- Jeg understreger, hvad domstolen siger i dag: Omstødelsen af "Roe" (abortafgørelsen fra 1973, red.) betyder ikke, at disse præcedenser tilsidesættes, og det hverken truer eller sår tvivl om disse præcedenser, skriver Kavanaugh.

Troværdighed har lidt skade

Da selvsamme Brett Kavanaugh før sin indsættelse i 2018 deltog i en høring i Kongressen, forsikrede han om, at han ikke var nogen trussel mod den historiske abortafgørelse – også dengang med henvisning til sin store respekt for de præcedenser, der er sat.

Men mindre end fire år senere var han med sin stemme med til at forkaste den knap 50 år gamle afgørelse.

Derfor har de konservative dommeres garantier heller ikke megen troværdighed hos den modsatte politiske fløj, fortæller TV 2s USA-analytiker, Mirco Reimer-Elster.

- På papiret har de gjort det klart, at der ikke er blevet åbnet en ladeport for andre omgørelser. Men de også tidligere har sagt, at de ikke ville rykke ved abortretten på grund af præcedens. Derfor kan man ikke kategorisk afvise noget, siger han.

Eksperter i USA er bekymrede

I USA har de tvetydige udmeldinger fra højesteretsdommerne også fået flere juridiske eksperter til at bekymre sig for, om domstolen i fremtiden vil udfordre tidligere historiske afgørelser.

- Det, som vi ser i dag, er, at der er meget lidt som er helligt, hvad angår privatlivet, siger Michele Goodwin, professor og ekspert i forfatningsret ved University of California, til Business Insider.

Til samme medie siger Rakim Brooks, leder af organisationen Alliance for Justice, at han læser bemærkningen fra Clarence Thomas som en opfordring til, at befolkningen skal begynde at indgive søgsmål, som udfordrer rettighederne om prævention og homoseksualitet.

Det vil med den rette sag give højesteret mulighed for at genoverveje de tidligere afgørelser.

- Han forsøger at vende retssystemets maskineri, lyder beskyldningen fra Rakim Brooks.

Kan få vidtrækkende konsekvenser

Eksperterne påpeger, at Clarence Thomas' argumenter også vil åbne for at omgøre andre rettigheder, end de tre han selv fremhæver.

Herunder retten til at indgå ægteskab mellem personer af forskellig race, som i dag anses som beskyttet af forfatningen. Den bygger nemlig på nogle af de samme frihedsprincipper, som ifølge Thomas er "påviseligt fejlagtige".

- Som modstanderne påpeger, fører den logik dig hele vejen til at eliminere enhver rettighed, siger Rakim Brooks til Business Insider.

FAKTA: Historiske højesteretsafgørelser

"Griswold" fra 1965 gav ægtepar ret til at købe og benytte prævention. Den udgjorde senere grundlaget for alle pars ret til prævention.

"Roe" fra 1973 gav gravide kvinder frihed til at vælge at få foretaget en abort. 

"Lawrence" fra 2003 gjorde det muligt for personer at indgå i seksuelle forhold til andre af samme køn.

"Obergefell" er en højesteretsdom fra 2015, som giver ret til at indgå ægteskab for to personer af samme køn.

Ifølge højesteret var rettighederne beskyttet af USA's forfatnings bestemmelser om "retten til privatliv" og forbud mod "at fratage en person liv, frihed eller ejendom uden behørig retsproces".

74-årige Clarence Thomas, der er den næstlængst siddende dommer i USA's højesteret, er vel at mærke selv sort og gift med en hvid kvinde.

- Han er kendt som ideologisk meget konsistent, og derfor er hans rationale også, at når man har gjort A ved at omgøre abortretten, skal man også gøre B, C og D. Og netop fordi han har denne konsistente retsfilosofi, bider folk også hurtigt mærke i det udeladte, som de næppe vil anse som tilfældigt, forklarer Mirco Reimer-Elster.

Højesterets beslutning om at omgøre retten til abort kan også få andre konsekvenser. Flere republikanske politikere, herunder tidligere vicepræsident Mike Pence, har på baggrund af afgørelsen været ude og opfordre til, at der nu indføres et nationalt abortforbud i USA.

Det er dog ikke sandsynligt på den korte bane, vurderer Mirco Reimer-Elster, da det vil kræve, at republikanerne har både præsidentposten, flertal i Repræsentanternes Hus og et stort nok flertal i Senatet.

- Det er usandsynligt, men ikke utænkeligt, siger han.