Udland

EU-kommissionen anbefaler Ukraine som kandidatland

Ukraine ansøgte officielt om EU-medlemskab 28. februar.

EU-kommissionen anbefaler at indstille Ukraine som kandidat til medlemskab i Den Europæiske Union.

Sådan lyder det fra kommissionsformand Ursula von der Leyen på et pressemøde, der fortsat er i gang. Her siger hun blandt andet, at det vil kræve yderligere reformer af særligt Ukraines retssystem, før et medlemskab kan blive aktuelt.

- Ukraine fortjener et europæisk perspektiv. Landet bør bydes velkommen som kandidatland. Men det er med forståelsen, at meget er gjort, men meget udestår fortsat, siger Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen vurderer, at Ukraine opfylder 70 procent af betingelserne. Men der mangler fortsat en række ting inden for retsstaten, antikorruption, fundamentale rettigheder for mindretal og effektiv indsats mod oligarker.

- Jeg diskuterede udeståenderne, da jeg var i Kyiv for ti dage siden. Jeg fik et meget sigende svar fra præsident Zelenskyj. Han fastslog, at Ukraine ville gennemføre reformerne af hensyn til landets demokrati, selv hvis Ukraine ikke søgte optagelse i EU, siger Ursula von der Leyen.

Krigen gør det svært

Hun forventer dermed, at Ukraine vil kaste sig ind i arbejdet for at opfylde betingelserne. Men det kan være svært i lyset af krigen, erkender von der Leyen.

- Nogle ting, som eksempelvis at oprette institutioner, vil være muligt at gennemføre trods krigen. Men det kan være svært at udpege personer til at udfylde posterne. Enten fordi de kæmper ved fronten, eller fordi de er flygtet til andre europæiske lande, siger von der Leyen.

På spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine skal opfylde reformkravene, før landet formelt får kandidatstatus, siger Ursula von der Leyen:

- Anbefalingen er klar: Europæisk perspektiv og kandidatstatus. Og vi forstår, at landene vil lave yderligere reformer, før de kan bevæge sig videre, siger Ursula von der Leyen.

Flere lande har ansøgt

Stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemslande skal drøfte Kommissionens indstilling på et topmøde om en uge. Her kan en beslutning om mulig kandidatstatus også blive truffet. Det kræver enighed mellem alle medlemslande, hvis Ukraine skal tildeles kandidatstatus.

Ukraine ansøgte officielt om EU-medlemskab 28. februar, kort tid efter Ruslands invasion af landet.

Udover Ukraine har EU-Kommissionen også drøftet kandidatstatus for både Moldova og Georgien, der også har ansøgt om medlemskab i EU.

Her anbefaler kommissionen, at også Moldova bliver tildelt kandidatstatus. For Georgiens vedkommende har man ikke valgt at anbefale landet som EU-kandidat for nuværende. De to lande ansøgte begge om medlemskab i marts.