Rusland invaderer Ukraine

Schweiz blokerer endegyldigt for danske kampvogne i Ukraine

Danmark ønsker at sende 22 pansrede mandskabsvogne af typen Piranha til Ukraine, men regeringen i Schweiz har nu endegyldigt afvist ønsket.

Schweiz vil ikke gradbøje sin neutralitetspolitik. Det står fast efter et møde i den schweiziske regering fredag.

Forinden havde både Danmark og Tyskland ansøgt det schweiziske statssekretariat for industri, kaldet SECO, om tilladelse til at sende våben og ammunition produceret i Schweiz videre til Ukraine.

Men på grund af den schweiziske neutralitetspolitik står der i kontrakterne, at våben og ammunition ikke må videreeksporteres til et krigsførende land som eksempelvis Ukraine. Og SECO afviste onsdag både Tysklands og Danmarks anmodning om at gøre en undtagelse fra reglerne.

Afslagene medførte et pres fra omverdenen på den schweiziske regering for at lempe på de restriktive regler. Samtidig krævede flere schweiziske politikere, set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine, at reglerne blev taget op til revision.

Onsdag sagde ordføreren fra partiet Grünliberale Fraktion, at de ønsker en kursændring.

- Det handler jo ikke om direkte våbeneksport, men om våben, som Schweiz allerede har solgt til venlige demokratier. Disse våben ville blive givet videre til et land, der forsvarer sig mod en aggressor, sagde Tiana Moser fra partiet til den schweiziske tv-station SRF.

Andre schweiziske politikere er dog mere betænkelige ved at ændre på reglerne.

- Det kræver en politisk beslutning i parlamentet, da den nuværende lov forbyder det. Jeg ville finde det problematisk, hvis den politiske beslutning skulle omgås ad bagdøren ved at omfortolke en eksisterende og mangeårige praksis, sagde Balthasar Glättli, der er formand for partiet Grüne.

Og det var de kritiske røster, der fredag fik regeringen til at tage ønsket om en kursændring i den schweiziske neutralitetspolitik op igen. Men her blev det altså blankt afvist at lempe kravene om et forbud mod videreeksport af schweizisk krigsmateriel til krigsførende lande.

Dermed står den schweiziske regering fast: Tyskland må ikke videregive schweizisk ammunition til Gepard-luftværnskøretøjer til Ukraine, da det er i strid med Schweiz' lov om krigsmateriel.

Regeringen afviste også anmodningen fra Danmark, som ønskede at videregive 22 pansrede mandskabsvogne af typen Piranha fremstillet i Schweiz til det krigsramte land. Det skriver SRF på sin hjemmeside.

Forsvaret burde have nærlæst kontrakterne

De 22 Piranha-mandskabsvogne, som Danmark har lovet at sende til Ukraine, er en del af den våbenpakke på 600 millioner kroner, som statsminister Mette Frederiksen (S) lovede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, da hun besøgte Kyiv 21. april.

Herefter rettede Forsvarsministeriet en henvendelse til hærchefen for at få et overblik over våben, som Danmark kan undvære.

Måske er det bare gået for stærkt

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet

Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, siger til TV 2, at man i Forsvaret burde have nærlæst kontrakterne med de schweiziske producenter, inden det blev bekendtgjort, at Danmark ville levere de 22 pansrede mandskabsvogne.

- Hvorfor det ikke er gjort, kan jeg ikke svare på. Måske er det bare gået for stærkt. Måske har man tænkt, at vi tager chancen og håber, at Schweiz ikke opdager det. Eller måske har man håbet på, at Schweiz ville se igennem fingre med en sådan leverance til Ukraine, siger Peter Viggo Jakobsen.

Ifølge lektoren er det dog i sidste ende en politisk beslutning, når man melder ud, hvilke våben Danmark har tænkt sig at sende til Ukraine.

Tyskland finder en kattelem

Tyskland havde søgt om tilladelse til at indkøbe ammunition til de 50 antiluftskytskøretøjer af typen Gepard, som tyskerne har lovet at sende til Ukraine.

Problemet er, at Tyskland kun har 23.000 granater til Geparden på deres lager. Det svarer til 460 granater per Gepard, og de to kanoner på en Gepard kan tilsammen affyre over 1200 granater i minuttet. Så uden nye granater ville de hurtigt løbe tør for ammunition.

Efter det schweiziske afslag på det tyske ønske, synes der nu kun én mulighed tilbage. Den ukrainske hær må gå på det internationale marked og selv købe den nødvendige ammunition. Ifølge mediet Business Insider har Brasilien tilbudt Ukraine, at de kan købe 300.000 granater af dem.

Tyskland ønsker også at sende 40 kampvogne af typen Leopard 2 til Ukraine. Selvom kampvognen er produceret i Tyskland, stiller Schweiz sig endnu en gang i vejen. De 40 kampvogne var nemlig oprindeligt en del af den schweiziske hær, men blev fundet forældet i 2019 og leveret tilbage til den tyske producent.

Men nu har Tyskland indgået en studehandel. I første omgang sender de 15 Leopard-kampvognene til Tjekkiet, som så til gengæld har lovet at sende 20 af deres ældre sovjetisk fremstillede kampvogne af typen T-72 til Ukraine.