Udland

EU-Kommissionen afviser blankt spekulationer om at fjerne vetoret

Det er misforstået i den danske debat, at kommission ønsker at fjerne vetoret på forsvarsområdet, lyder det.

EU-Kommissionen afviser nu, at der er et ønske om at afskaffe medlemslandenes vetoret på forsvarsområdet.

Mandag holdt kommissionsformand Ursula von der Leyen i anledning af Europadagen en tale, som af nogen i Danmark er blevet tolket således, at hun ville afskaffe vetoretten.

Det ville være ualmindelig dårlig timing for ja-partierne, idet danske vælgere 1. juni skal stemme om at afskaffe eller bevare forsvarsforbeholdet. Men det er heller ikke tilfældet ifølge en talsmand for kommissionen.

- Kommissionsformanden har nævnt forsvaret som et område, hvor EU bør være mere aktiv. Kommissionsformanden har ikke talt for nogen ændring af beslutningsmetoden på forsvarsområdet, skriver en talsmand til Jyllands-Posten.

Folkeafstemning om tre uger

Emnet er et ømt punkt, da de danske vælgere skal stemme om forbeholdet om tre uger. Det står ifølge meningsmålinger til at blive en tættere afstemning end ventet.

I dag betyder forsvarsforbeholdet, at Danmark ikke kan deltage i EU's militære operationer. Derfor vil ja-partierne afskaffe forbeholdet.

Ja-partierne har argumenteret for, at Danmark altid vil kunne sige nej til bestemte militære operationer via EU grundet vetoretten.

Hvis vetoretten blev afskaffet, ville det i stedet være op til et flertal blandt medlemslandene, om EU skulle iværksætte en militær operation.

Men kommissionsformanden har altså ikke foreslået det. Hvis vetoretten skulle afskaffes, ville det kræve enstemmighed blandt medlemslandene, men mindst 13 lande, herunder Danmark, er imod.

I sidste ende er det ifølge Grundloven altid op til Folketinget, om der skal udsendes danske soldater.

En fejlfortolkning

To forskere udtalte tirsdag, at det er en fejlfortolkning, at von der Leyen skulle have talt for at fjerne vetoret på forsvarsområdet.

I stedet er det den konkrete situation med sanktioner mod Rusland, som har ført til, at von der Leyen talte om traktatændringer.

Dermed var det et ønske om at omdanne vetoretten på udenrigs- og ikke forsvarsområdet, så enkelte lande ikke stod i vejen for skrappere sanktioner.