Udland

Dansk officer: Ukrainske soldater har udviklet sig enormt de senere år

Bendix Lavigne har uddannet soldater overalt i verden. Kampviljen og kærligheden til fædrelandet er det, han husker bedst fra Ukraine.

Stolthed, respekt og en snert af frygt for fremtiden.

Det er nogle af de følelser, som går gennem premierløjtnant Bendix Lavigne, når han ser de ukrainske soldater kæmpe mod de russiske styrker.

Den 56-årige soldat har to gange været udstationeret i Ukraine for at træne officerer, befalingsmænd og soldater.

I 2019 og i sommeren 2021 var han udsendt af det danske forsvar for at uddanne soldaterne i de mest grundlæggende militære færdigheder. Han og kollegerne var mentorer for de ukrainske ledere i deres undervisning af de menige soldater.

Han husker især de ukrainske soldater for deres kampvilje og stærke nationalfølelse.

- Der er ingen tvivl om, at dem, vi har trænet, er i kamp i de her dage. De har en meget stærk nationalfølelse. Selvom de godt var klar over, at de ikke havde det nyeste udstyr, var de til gengæld klar til at ofre alt for deres land. Det var meget udtalt - blandt andet gennem kampråb og sange, fortæller han.

Grønne rekrutter til fronten

Bendix Lavigne har været udsendt til Ukraine af både Hæren og Hjemmeværnet. Han og kollegerne underviste i basale militære discipliner: skydning, førstehjælp, bevægelse i landskabet, taktik, bykamp og de øvrige standardfærdigheder, som danske værnepligtige får i deres rekruttid.

Uddannelsen af soldaterne i den ukrainske hær har gennemgået en stor udvikling, fra han var der første gang i 2019 til hans seneste udsendelse i sommeren 2021.

- Uddannelsen bestod nærmest i, at de som værnepligtige blev vist, hvordan deres gevær fungerede på vej til fronten i Donbass. Så der var masser af praktisk erfaring og ikke så meget teori, siger han.

Enorm udvikling

I 2019 kunne de også opleve, at de ukrainske rekrutter dukkede op i en Adidas-trøje eller hjemmekøbte uniformsdele. Men det havde allerede ændret sig, da den erfarne officer arbejdede i landet anden gang i sommeren 2021.

- Der var kommet ensretning på uniformerne. De havde alle sammen veste, hjelme og våben, og deres træningsfaciliteter var blevet udbygget. Det var tydeligt, at de vestlige lande havde støttet deres forsvar betragteligt, siger Bendix Lavigne.

Premierløjtnanten har været udstationeret i 14 lande for det danske forsvar. Blandt andet Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Djibouti og Georgien. I Ukraine oplevede han en slags arv fra de sovjetiske militærdoktriner. Det var meget topstyret med kæft, trit og retning.

- Mit ord var lov, når jeg sagde noget, fordi jeg havde været udsendt en del gange. Det havde de enorm respekt for. Derfor skulle de også lige vænne sig til vores danske tilgang til tingene. Det var nyt for dem, at vi forsøgte at gøre undervisningen varieret og spændende og udviste omsorg for vores soldater. Det var de ikke vant til, husker Bendix Lavigne.

Ukraine vil vinde

Mellem 2018-2021 har det danske forsvar haft militære rådgivere i Ukraine som en del af den britisk ledede Operation Orbital. Bendix Lavigne har blandt andet undervist 10. brigade i den ukrainske hær.

Og selvom den russiske militære overmagt er knusende, er den danske officer ikke i tvivl om, at ukrainerne på længere sigt vil fortrænge fjenden.

Han ser det russiske angreb som første bølge, og her vurderer han, at ukrainerne graver sig ned og forsvarer sig så godt som muligt.

Anden fase bliver, hvis russerne besætter landet. Der ser han store muligheder for, at de ukrainske soldater skifter til en klassisk guerillataktik med hurtige angreb på en fjende, der er spredt ud over det enorme land.

- Situationen er jo forfærdelig, og det kom bag på os alle, at Putin tog det sidste skridt og invaderede. Det kommer til gengæld ikke bag på mig, at ukrainerne kæmper. Jeg håber, at vi har hjulpet dem en lille smule i forhold til at overleve og vinde, siger Bendix Lavigne.