Rusland invaderer Ukraine

Er Putin nu et legitimt mål?

Ifølge ekspert er det inden for krigens regler, hvis Ukraine likviderer Ruslands præsident Putin.

Fredag udtalte Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, at han mener, han og hans familie er mål nummer ét for Rusland.

- De vil tilintetgøre Ukraine politisk ved at tilintetgøre statsoverhovedet, lød det fra Zelenskij i en tale.

Men gør det samme sig gældende for Ruslands præsident, Vladimir Putin? Og er det i strid med international lovgivning, hvis de enkelte lande går direkte efter at slå et af statsoverhovederne ihjel?

Lovligt at gå efter Putin

Hvis Ukraine havde de militære midler til at få likvideret Putin, ville det være inden for "krigens regler". Det forklarer Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der er orlogskaptajn og forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet og især har beskæftiget sig med folkeret i forbindelse med militære operationer.

- Hvis man er et statsoverhoved og samtidig både er formel og reel chef for de væbnede styrker, så er man et lovligt mål, siger forskeren.

I forhold til Putin er det ikke sandsynligt, at nogen styrker kommer tilnærmelsesvis på rækkevidde af ham

Kenneth Øhlenschlæger Buhl, forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet

Samme melding kommer fra Astrid Kjeldgaard-Pedersen, der er professor mso på Københavns Universitet.

- Helt grundlæggende skelner man i en international væbnet konflikt mellem kombattanter og civile. Medlemmer af de militære styrker er kombattanter, og dem må man gerne slå ihjel. Som øverstkommanderende betragtes Putin som medlem af militæret, siger hun.

Hun understreger dog, at civile ikke må angribes, så længe de ikke deltager i kamphandlingerne.

Dermed er familie til Putin eller Zelenskij ikke lovlige militære mål. Den humanitære folkeret, herunder Genève-konventionerne, er indrettet sådan, at der tages højde for krigens realiteter, samtidig med at civile, der ikke deltager i kamphandlingerne, så vidt muligt beskyttes, forklarer hun.

Ifølge Kenneth Øhlenschlæger Buhl afhænger det af, om man er en del af den væbnede konflikt.

- Nu når krigen er brudt ud, vil det være lovligt for Rusland at gøre Zelenskij til miltært mål og dermed slå ham ihjel, og derfor er det også lovligt for Ukraine at slå Putin ihjel, siger han.

Det betyder dog også, at det ikke ville være lovligt for lande i Vesten at have Putin som mål, da vi ikke er part i den væbnede konflikt. Ifølge krigens regler må de stater, der er i krig mod hinanden, kun angribe mål, der væsentligt bidrager til at "vinde krigen og krigsindsatsen". Derfor er personer i militæret lovlige mål, men ikke sanitetspersonel som for eksempel militære læger og sygeplejersker, siger han.

- Vi ville nok have kapaciteten til at gøre det, men medmindre vi gik i krig mod Rusland, så er det ikke lovligt, vurderer han.

Et muligt motiv

Spørgsmålet er også, om det ville kunne lade sig gøre for Ukraine, der ikke har den samme militære kapacitet, påpeger han.

- I forhold til Putin er det ikke sandsynligt, at nogen ukrainske styrker kommer tilnærmelsesvis ind på rækkevidde af ham, siger han og uddyber, at Ukraine ikke har våben, der rækker så langt fra deres eget territorium, og at det i så fald skulle være en specialstyrkeoperation, hvilket ifølge ham ikke er realistisk.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl vurderer derimod, at hvis Putin skal fjernes med magt, vil det være mere sandsynligt, at nogle internt i det russiske embedsværk ville lave et kup eller ligefrem en likvidering. Han peger på, at nogle i det øvre militære ledelseslag har været tvivlende over for, om Putins planer er en god idé.

Som eksempel fremhæver han en video, der har været flittigt delt på de sociale medier. Her ser man præsident Putin sætte sin efterretningschef, Sergei Naryshkin, på plads, da han tilsyneladende ikke delte hans holdning til konflikten med Ukraine.

- Hvis det skulle ske, så tror jeg, det ville være de motiver, der kunne føre til Putins fald. Men det vil næppe være sandsynligt, understreger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.