Udland

EU-Domstolen afviser polsk og ungarsk udfordring af EU-lov

Retsstatsmekanisme giver EU-Kommissionen mulighed for at tilbageholde udbetalinger til Polen og Ungarn.

EU-Domstolen afviser onsdag Ungarns og Polens forsøg på at udfordre en EU-mekanisme, der gør det muligt at straffe lande økonomisk for brud på retsstatens principper.

Afgørelsen er en milepæl i en langstrakt strid mellem EU, Polen og Ungarn. Begge lande er på kant med EU-love på flere områder, og derfor frygter de det nye værktøj.

Retsstatsmekanismen giver EU-Kommissionen mulighed for at tilbageholde udbetaling af EU-midler til lande, der ikke følger EU's regler. For eksempel når det gælder retsstatsprincipper.

Ungarn og Polen er i strid med EU over emner som kvinderettigheder, LGBT-rettigheder, migranter, mediefrihed og retssystemer.

EU har før forsøgt at få de to lande til at rette ind, men uden held. Men forhåbningen i EU-systemet og hos de øvrige medlemslande er, at det nye værktøj og truslen om at tilbageholde penge kan få de to medlemslande til at blive mere regelrette.

"Angreb" og "politisk hævn"

I Polen kalder justitsministeriet afgørelsen i Bruxelles for "et angreb på Polens suverænitet".

Ungarns regerende Fidesz-parti, der ledes af premierminister Viktor Orban, siger i en erklæring, at afgørelsen i Bruxelles er "politisk hævn" mod Budapest.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger i en kommentar til afgørelsen i Bruxelles:

- Det er en stor dag for retsstatsprincippet – og for de helt grundlæggende værdier og rettigheder, som en velfungerende retsstat værner om.

- Nu er det i første omgang op til Kommissionen at tage de nødvendige skridt for at aktivere mekanismen. Fra regeringens side presser vi fortsat på, for at der bliver en stærk sammenhæng mellem efterlevelse af retsstatsprincippet og adgang til EU-midler.

Milliarder af euro kan potentielt tilbageholdes

Mekanismen har været på plads i EU-systemet siden begyndelsen af 2021. Men EU-Kommissionen under ledelse af Ursula von der Leyen har ventet på afgørelsen fra EU's øverste domstol inden en aktivering af mekanismen.

Dette blev vedtaget i enighed med Polen og Ungarn af EU's ledere i sommeren 2020 for at bane vej for vigtige budgetbeslutninger i forbindelse med økonomisk genopretning under covid-19-pandemien.

EU-Domstolens afgørelse kan potentielt bane vej for, at milliarder af euro, som er øremærket til Polen og Ungarn, tilbageholdes.

Europa-Parlamentet har presset på for at få EU-Kommissionen til at handle hurtigere mod Polen og Ungarn.