Rusland er blandt de største trusler mod Danmark, fastslår ny rapport

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at Rusland har en dyb mistillid til Vesten, og det skaber risiko for en "utilsigtet militær eskalation".

Rusland udgør en af de største trusler mod Danmarks sikkerhed.

Sådan lyder det i en netop offentliggjort sikkerhedsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Rusland er meget optaget af Danmark i kraft af vores geografiske placering og vores medlemskab i NATO

Anja Dalgaard-Nielsen, efterretningschef i Forsvarets Efterretningstjeneste

Rusland fremhæves i vurderingen for landets meget offensive fremfærd de seneste år.

I rapporten lyder det blandt andet, at "Rusland har dyb mistillid til Vesten. Det skaber risiko for fejltagelser og utilsigtet militær eskalation, som vil kunne opstå med meget kort varsel."

Rusland er overlegne - i første fase

Ifølge sikkerhedsvurderingen udgør Rusland en trussel på flere fronter. Blandt andet opruster russerne militært tæt på Danmark, laver offensive efterretningsoperationer og udfører cyberspionage.

Rusland har de seneste år mobiliseret sine væbnede styrker i det vestlige Rusland – blandt andet ved grænsen til Ukraine. Her har den ukrainske hær kæmpet mod prorussiske separatister, siden Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014.

- Det er først og fremmest deres luftmilitære kapacitet, vi er optaget af. De har foretaget en meget omfattende modernisering og oprustning - særligt i det vestlige militære distrikt. Og det giver dem i første fase af en potentiel konflikt en overlegenhed, siger Anja Dalgaard-Nielsen, der er efterretningschef i Forsvarets Efterretningstjeneste, til TV 2.

Lyn-analyse

Rusland nævnes igen og igen i trusselsvurderingen. Både på cyber-området, i Arktis og i Østersøen. De to sidstnævnte steder er Rusland militært overlegne. I Arktis betyder det, at det kan være svært at bevare området som en lavspændingsområde, fordi USA bliver nødt til at komme med modsvar på den russiske optrapning. I Østersøen nævnes det, at Rusland har førertrøjen på i begyndelsen af en eventuel væbnet konflikt. Samtidig nævnes det, at russerne er aktive med påvirkning af fake news - også i Rigsfællesskabet, hvor der er eksempler på at de forsøger at skabe splid mellem Danmark og Grønland.

Danmark er en central spiller

Ifølge efterretningschefen er Danmark en meget central spiller i Østersøregionen.

- Rusland er meget optaget af Danmark i kraft af vores geografiske placering og vores medlemskab i NATO. Det er klart, at situationen i Østersøen, hvor der i øvrigt er et højt niveau af militærøvelser, selvfølgelig er bekymrende. siger Anja Dalgaard-Nielsen.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det dog usandsynligt, at Rusland "med overlæg vil risikere en militær konflikt med NATO i Østersøregionen".

- Rusland ser dog krig med NATO som noget, der reelt kan ske, og øver sig under store strategiske øvelser på at udkæmpe en sådan konflikt, understreger FE i deres sikkerhedsvurdering.

Ruslands to-strengede politik

Udviklingen i Arktis, hvor USA, Rusland og Kina alle har interesser, vurderes også til at udgøre en potentiel trussel mod Danmark.

- Rusland ser sig som den førende arktiske stat og opbygger fortsat militære kapaciteter, som kan true vestlige interesser. USA og andre vestlige lande har derfor også øget deres militære tilstedeværelse for at håndtere Ruslands rolle i regionen, lyder vurderingen fra FE.

Ifølge Anja Dalgaard-Nielsen forsøger Rusland at føre en to-strenget politik i Arktis.

- På den ene side har de over en årrække oprustet militært i Arktis. Men samtidig har de stor interesse i at fastholde Arktis som et område, der er præget af fred, stabilitet og samarbejde mellem de arktiske stater. Det har de blandt andet af økonomiske årsager, siger efterretningschefen til TV 2.

Kina, terror og cyberangreb

Om truslen fra Kina skriver Forsvarets Efterretningstjeneste, at landets "globale ambitioner og mere offensive adfærd påvirker i stigende grad vestlige landes sikkerhed og interesser”.

- For at understøtte sine strategiske interesser bruger Kina sin økonomiske tyngde til at lægge politisk og økonomisk pres på andre lande, ligesom Kina målrettet anvender cyberspionage til at fremme sine interesser. Også Danmark rammes af disse virkemidler.

Også terror er fortsat en "alvorlig trussel" i Europa, lyder det i rapporten fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Her vurderes truslen at være størst fra enkeltpersoner eller små terrornetværk.

Men også større grupper som al-Qaeda og Islamisk Stat nævnes i FE-rapporten.

- Både al-Qaeda og Islamisk Stat har en vedblivende intention om at angribe Vesten, og deres regionale undergrupper udgør en trussel mod vestlige interesser i store dele af verden.

Endelig nævnes cyberangreb fra både stater og cyberkriminelle som en konstant og alvorlig trussel. Truslen hænger ofte sammen med andre sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står over for.

- Det kan eksempelvis ske, hvis det drejer sig om destruktive cyberangreb rettet mod kritisk infrastruktur, skriver FE i sikkerhedsvurderingen.