Udland

I Danmark blev alle mink aflivet, i USA har de vaccineret dem

Amerikanske myndigheder godkendte i maj brugen af en vaccine til mink – nu er flere end tre millioner mink vaccineret mod coronavirus.

På Bob Zimbals minkfarm i Sheboygan Falls i staten Wisconsin har alle hans tusindvis af mink en ting tilfælles. De er alle sammen vaccineret mod coronavirus.

- De fik deres første stik i juni og deres andet i juli, fortæller han glædeligt, imens han tager en hvid hunmink op af et bur for at vise, hvor den blev stukket i lårbenet.

Jeg vil gerne sige til alle minkfarmere i Danmark, at jeg har ondt af dem

Bob Zimbal, minkavler i USA

Bob Zimbal er lettet, når han hver morgen træder ud i sin stald, fordi det ikke er gået ham som hans minkavlerkollegaer i Danmark.

- Jeg kunne ikke fatte, at de lukkede en hel industri så hurtigt ned – med meget lidt videnskabeligt belæg bag, fortæller han.

I modsætning til Danmark har minkavlerne i USA ikke frygtet for deres erhverv, da de amerikanske myndigheder sammen med avlerne tidligt udarbejdede planer for, hvordan de skulle håndtere smitteudbrud, når de opstod på farmene.

Mink massevaccineres i USA

Det amerikanske ministerium for landbrug, handel og forbrugerbeskyttelse godkendte i maj måned brugen af en vaccine til mink fremstillet af veterinærlægemiddelfirmaet Zoetis.

Efter godkendelsen gik det stærkt, og på nuværende tidspunkt er 3,3 millioner mink blevet vaccineret mod coronavirus i USA.

Sidan da har der ikke været et eneste udbrud af coronavirus, og den foreløbige forskning viser, at minkene ikke har haft bivirkninger ved at blive vaccineret.

Selvom det samlet set har kostet de amerikanske minkavlere omkring 7,7 millioner kroner at vaccinere minkene, ser Bob Zimbal den ekstra udgift som en del af det at drive en minkfarm.

- Vi er jo vant til at vaccinere dyrene mod mange andre sygdomme, så for os er det ikke noget nyt, siger han.

Lyn-analyse

Det er sjældent, at amerikanere roser deres regering, men det gør minkavlerne i USA. De fremhæver, hvordan myndighederne tidligt i pandemien udarbejdede planer for, hvordan et coronaudbrud på en minkfarm skulle håndteres. Alle i branchen vidste, at det ikke var et spørgsmål om hvis, men om når smitten ramte – og det forberedte minkerhvervet og myndighederne sig på. I dag er minkavlerne i USA lykkelige for, at de ikke måtte dreje nøglen om ligesom kollegaerne i Danmark – og amerikanske avlere er enige om, at danske politikere må erkende, at de begik en kæmpe fejl i minkhåndteringen.

Skarp kritik af den danske regering

John Easley er dyrlæge og rådgiver minkbranchen i USA. Han mener, at de danske politikere begik en eklatant fejltagelse ved at beordre samtlige mink i Danmark aflivet.

- Med den viden vi har på området i dag, kan jeg ud fra et videnskabeligt synspunkt sige, at der ikke har været belæg for at slå alle mink i Danmark ihjel. Her i USA har vi bevist, at vi godt kan kontrollere coronasmitte blandt mink, siger han til TV 2.

John Easley er bevidst om, at minkfarmene i Danmark er placeret tættere på hinanden, og dermed er det nemmere for eksempelvis fugle at bringe smitten fra gård til gård end i USA, hvor der er længere afstande mellem farmene.

Alligevel står han fast.

- Der er andre sygdomme med risiko for smitte fra dyr til menneske, som vi håndterer. For eksempel svineinfluenza og fugleinfluenza. Vi eliminerer ikke svineproduktioner eller kyllingefarme verden over på grund af sygdom. Vi håndterer det med en virusprotokol, karantæner og vacciner, fastslår John Easley.

Regeringens argument holder ikke

Tirsdag 28. september forlængede regeringen i Danmark et forbud mod at holde mink indtil 2023 på baggrund af en vurdering fra Statens Serum Institut (SSI).

Regeringen bad eksplicit SSI om ikke at komme med løsningsforslag til, hvordan minkavlere på en sundhedsmæssig forsvarlig måde kunne holde mink igen.

Den udmelding kom som lidt af en overraskelse for John Easley, når nu et løsningsforslag netop kunne være vacciner, der allerede er testet og brugt i USA og Rusland. Også Finland har netop meldt ud, at de begynder at vaccinere.

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at den danske minkindustri ikke kan åbne igen. Nu har vi en vaccine til mink, så vi kan minimere enhver risiko med smitte fra dyr til menneske, siger John Easley.

Varianter er ikke grund nok

Også minkavleren Bob Zimbal har svært ved at se argumenterne for, at hans kollegaer i Danmark ikke må starte deres erhverv op igen.

- Alle, som er ærlige, ville sige, at hvad de har gjort i Danmark, var forkert. At det ikke var den bedste beslutning, der blev truffet, siger Bob Zimbal til TV 2.

Men frygten er, at en hel ny variant af coronavirus vil sprede sig fra mink til mennesker, og at Danmark så vil være ansvarlig for at sprede en ny mutation, der er til fare for mennesker verden over.

- Ja, men realistisk set har alle jo vidst længe, at nye varianter vil opstå. Vi har allerede over 100 varianter nu, så det var, og er stadig, ikke grund nok til ikke at starte op igen.

- Jeg vil gerne sige til alle minkfarmere i Danmark, at jeg har ondt af dem. Jeg synes ikke, de har fået en fair behandling, konstaterer Bob Zimbal.