Udland

Holland siger god for regentpar af samme køn

Hvis en hollandsk tronfølger vil giftes, kræver det regeringens godkendelse. Og sådan er det også i Danmark.

Hollands kronprinsesse kan gifte sig med en kvinde og stadig beholde sin plads som nummer et i arvefølgen.

Det fastslår premierminister Mark Rutte tirsdag.

Det er godt nok ikke aktuelt, for den 17-årige kronprinsesse, Catharina-Amalia, har ikke luftet nogen planer om at gifte sig - hverken med en kvinde eller en mand. Og generelt holder hun sit privatliv for sig selv.

Men spørgsmålet er blevet rejst for nylig i bøger, hvor det fremgår, at de hollandske regler betyder, at landet ikke kan have et regentpar af samme køn.

Parlamentet skal godkende royale ægteskab

Mark Rutte mener dog, at tiderne har ændret sig, siden reglerne sidst blev gennemgået i år 2000.

- Regeringen mener, at en tronfølger også kan gifte sig med en person af samme køn, skriver Rutte i et svar til parlamentet.

- Regeringen kan derfor ikke se, at en arving til tronen eller kongen skal abdicere, hvis han eller hun gerne vil gifte sig med en partner af samme køn.

Premierministeren peger på, at spørgsmålet om det royale pars kommende børn og fortsættelse af arvefølgen fortsat er ubesvaret. Men det giver ikke mening at forsøge at beslutte det nu, tilføjer han.

- Det afhænger meget af fakta og omstændighederne ved den konkrete sag, som man kan se ved at kigge tilbage på, hvordan familielov kan ændre sig med tiden, skriver Rutte.

Det er dog tidligere sket, at medlemmer af den hollandske kongefamilie har opgivet deres plads i arvefølgen for i stedet at gifte sig med den, de ønskede, uden tilladelse.

Holland var det første land i verden, der tillod to personer af samme køn at indgå ægteskab. Det skete for 20 år siden - i 2001.

Royale giftemål skal godkendes i Danmark

Men i modsætning til borgerlige ægteskaber skal Hollands parlament godkende et royalt giftemål.

Og sådan er det også i Danmark, hvor regeringen har noget at sige.

Det fremgår af den danske tronfølgelov paragraf fem.

Paragraffen kan læses her:

Paragraf fem om ægteskab i bekendtgørelsen af tronfølgeloven

§ 5. Kun børn født i lovligt ægteskab har arveret til tronen.

Stk. 2. Til kongens eller den regerende dronnings indgåelse af ægteskab kræves Folketingets samtykke.

Stk. 3. Indgår en til tronen arveberettiget person ægteskab uden kongens eller den regerende dronnings i statsrådet givne samtykke, mister den pågældende arveretten til tronen for sig og de i ægteskabet fødte børn og disses afkom.

Kilde: Retsinformation.dk

Dog er der i den danske tronfølgelov ikke nedskrevet et punkt, som kan fratage en tronfølger sin arveplads, hvis de gifter sig med en af samme køn.

Det vurderer statsretsekspert og professor ved Juridisk Institut hos Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen.

- Hvis regeringen godkender giftemålet, må de danske tronfølgere sådan set gifte sig med, hvem de vil, siger han til TV 2.

Derfor mener han heller ikke, at der i Danmark er årsag til at ændre på den nuværende lov.

- I Danmark er det juridisk lovligt for homoseksuelle par at blive viet. Og det er også usandsynligt, at regeringen ville afvise et ægteskab mellem et par af samme køn.

Hvis der i Danmark skal foretages ændringer i tronfølgeloven, kræver det en folkeafstemning.

Sidst en ændring skete, var i 2009, hvor danskerne ved en folkeafstemning stemte for en ændring i loven, som betyder, at tronen i dag overgår til den afdøde regents førstefødte uanset køn, og dermed blev kvinder ligestillet med mænd i tronfølgeloven.