Brexit

Den britiske regering lavede et "worst case scenario" i 2019, og på flere punkter er landet der allerede

Slagsmål ved benzintankene, kanonbåde i kanalen og afføring i floderne er blevet dagligdag i Storbritannien. Situationen blev forudset ret præcist.

I september 2019 offentliggjorde den britiske regering en liste over, hvad landets befolkning i værste fald kunne forvente, hvis landet forlod EU uden en skilsmisseaftale.

Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Der er ingen fakta overhovedet

Nigel Farage, britisk politiker og Brexit-tilhænger

Dokumentet, der bar titlen 'Operation Yellowhammer', havde egentlig været fortroligt, men da det blev lækket til avisen Sunday Times, kom der så meget pres på Boris Johnsons regering, at den valgte at offentliggøre det.

Og så kunne briterne læse, at de risikerede en fremtid med hamstring af benzin, mangel på friske fødevarer og voldsomme prishop på energi til opvarmning af husene.

Efter offentliggørelsen af dokumentet fik flere af de britiske politikere, der var tilhængere af Storbritanniens skilsmisse med EU, travlt med at understrege, at dokumentet beskrev et absolut "worst case scenario", der selvfølgelig kunne undgås.

- Det er derfor, vi bruger penge på at gøre mange ting for at afbøde konsekvenserne, sagde den britiske sikkerhedsminister, Ben Wallace, dengang til BBC.

Nul fakta

Nigel Farage, der skabte en politisk karriere på at få Storbritannien ud af EU, fortalte sine tilhængere, at der ikke var skyggen af realiteter i dokumentet.

- Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Der er ingen fakta overhovedet. Dette er prognoser fra embedsmænd i regeringskontorerne i London, sagde Nigel Farage til den britiske radiostation LBC.

Diskussionen om Operation Yellowhammer sluttede juleaften 2019, da den britiske premierminister Boris Johnson kunne fortælle, at Storbritannien og EU havde indgået "en god aftale for hele Europa".

31. januar 2020 forlod Storbritannien så EU med en skilsmisseaftale.

1. februar 2020 var der stadig varer på hylderne og benzin på tankstationerne.

Men nu, hvor vi nærmer os toårsdagen for Brexit, ser det anderledes ud.

Der er nævekampe ved tankstationerne på grund af mangel på benzin, tomme hylder i supermarkederne og enorme prisstigninger på gas til opvarmning.

Ifølge den britiske premierminister Boris Johnson skyldes knapheden pandemien.

- Vi ser, at den globale økonomi virkelig tiltrækker en enorm efterspørgsel efter brændstof og lastbilchauffører. Der er mangelsituationer over hele verden, og det påvirker lande over hele verden, sagde han 29.september ifølge avisen The Independent.

Men hvis man nærlæser forudsigelserne i Operation Yellowhammer, rammer de nu alligevel ret præcist.

Herunder kan du se, hvor præcist de ramte.

Brændstof

Yellowhammers forudsigelse:

Ifølge Operation Yellowhammer ville briterne komme til at opleve mangel på brændstof i London og det sydøstlige England på grund af forstyrrelser i distributionen.

- Forbrugeradfærd kan lede til knaphed lokalt andre steder i landet, står der på dokumentets side fire.

Hvad der skete i virkeligheden:

Der kom knaphed på brændstof i det sydøstlige England på grund af mangel på lastbilchauffører. Det førte til hamstring af benzin, som så ledte til, at over halvdelen af benzinstationerne i Storbritannien løb tør.

Flere steder udviklede den britiske forbrugeradfærd sig til nævekampe ved tankstationerne – det kan du se eksempler på her, her, her, og her.

Fødevarer

Yellowhammers forudsigelse:

Der blev ikke forventet generel fødevaremangel, men det blev forudsagt, at udvalget af fødevarer kunne blive indskrænket. Mængden af friske fødevarer kunne risikere at falde, og priserne kunne stige.

Hvad der skete i virkeligheden:

Inden Storbritannien forlod EU blev de britiske forretninger bedt om at fylde lagrene op, så der ikke opstod knaphed. Den knaphed er så opstået nu, hvor der ses tomme hylder i de britiske supermarkeder, mangel på pork pie på pubberne, et indskrænket menukort hos McDonalds og en generel mangel på sodavand, fordi der er knaphed på gassen CO2.

Situationen skyldes, at mange lastbilchauffører og anden lavtlønnet, udenlandsk arbejdskraft har forladt Storbritannien efter Brexit.

Flere steder i landet står afgrøderne og rådner på markerne, fordi der ikke er arbejdskraft til at høste dem.

Formanden for Storbritanniens interesseorganisation for fødevareproduktion, FDF, advarer ifølge BBC om, at mangelsituationen formentlig bliver endnu værre og formentlig også permanent.

Energi

Yellowhammers forudsigelse:

I løbet af nogle måneder eller år ville Storbritannien ifølge Operation Yellowhammer blive ramt af betydelige prisstigninger på energi til såvel husholdninger som virksomheder.

Hvad der skete i virkeligheden:

Siden januar 2021 er engrosprisen på naturgas steget 250 procent i Storbritannien med et prishop på 70 procent alene i august.

Det britiske gasmarked er reguleret af myndighederne, så gasselskaberne kan ikke bare sende ekstraregningen videre til forbrugerne. De 22 millioner husstande i Storbritannien, der bruger naturgas, får dog en ekstraregning på, hvad der svarer til mindst 1200 danske kroner hver i år, ifølge det britiske medie Inews.

Energiselskaberne kommer til at tabe langt flere penge, og i løbet af de seneste uger er hele syv britiske energiselskaber gået konkurs, ifølge The Guardian. Kunderne hos de konkursramte selskaber bliver automatisk flyttet til et nyt selskab - oftest med en noget dyrere aftale.

Vandforsyningen

Yellowhammers forudsigelse:

Den britiske vandforsyning ville i store træk forblive upåvirket ifølge Operation Yellowhammer. Dog ville der være en risiko for, at lokalområder med op til 100.000 indbyggere risikerede at mangle vand. Årsagen til vandmanglen ville højst sandsynligt skyldes mangel på kemikalier til at behandle vandet med.

Hvad der skete i virkeligheden:

Mangel på kemikalier til vandbehandling førte i september 2021 til, at de britiske miljømyndigheder gav virksomheder grønt lys til at lede forurenet spildevand direkte ud i havet og landets floder uden tilladelse.

Fiskeri

Yellowhammers forudsigelse:

Fiskere fra EU ville trænge ind i britisk farvand og kaste deres net ud på trods af, at de ikke længere havde tilladelse til at være der, lød forudsigelsen.

Der var frygt for voldelige sammenstød mellem fiskere fra Storbritannien og EU og risiko for illegale blokader af britiske havne.

Hvad der skete i virkeligheden:

I foråret 2021 udbrød der en konflikt mellem franske og britiske fiskere omkring retten til at kaste net ud ved kanaløen Jersey. Franske fiskere blokerede en af havnene på øen, og den britiske flåde satte krigsskibe ind for at lægge en dæmper på gemytterne.

Konflikten ulmer stadig, da de franske fiskere ikke kan få licenser til at fiske ved Jersey, og 29. september sagde den franske politiker Jean-Pierre Pont, der er valgt i Pas-de-Calais for præsidentens parti En Marche, at de franske fiskere er i deres gode ret til at svare igen ved for eksempel at blokere britiske havne.

Den sociale sektor

Yellowhammers forudsigelse:

Der blev advaret om, at det britiske marked for ældrepleje og omsorg var presset allerede i 2019, og at der kunne komme bemandingsproblemer, for eksempel hvis inflationen steg, hvis der kom en influenzaepidemi, eller hvis der kom problemer i transportsektoren.

Hvad der skete i virkeligheden:

Antallet af ledige jobs i den britiske plejesektor er steget fra 4800 i januar måned til 8100 i august, ifølge hjemmesiden Carehome.co.uk. Her spiller de særlige forhold efter pandemien formentlig også en rolle, men ifølge de britiske myndigheder er migrationsreglerne efter Brexit med til at gøre det svært at få socialarbejdere fra udlandet.

Handel over kanalen

Yellowhammers forudsigelse:

Embedsmændene fra den britiske regering forudså omfattende problemer i varetransporten over Den Engelske Kanal. Der var frygt for enorme lastbilkøer og forsinkelser på et sted mellem 36 og 60 timer ved kontrolstedet i den britiske by Kent.

Hvad der skete i virkeligheden:

Der blev gjort store forberedelser for at undgå lastbilkøer, og de britiske myndigheder fokuserede på, at så godt som alt papirarbejde skulle ordnes i Frankrig, inden lastbilerne kom ind i Storbritannien.

Køerne i Kent er i det store hele udeblevet, men de ekstra grænsekontroller har stadig ført til et omfattende bureaukrati og lange ventetider – eksempelvis skal der nu udfyldes 80 ark papir for at transportere en ladning skotske fisk over grænsen mod én side før Brexit, skriver avisen National Scotsman.

At Boris Johnsons egen regering ret nøjagtigt forudså, hvad der ville ske efter Storbritanniens udtræden af EU, bliver nu kritiseret på sociale medier.

Her er det for eksempel EU-tilhængeren Janey Sands.

Og her er det forfatteren Tim Walker, der skriver, at folk skal skynde sig at fylde bilen op, så de kan køre hen til det tomme supermarked.

Og her en satireside, der tørt konstaterer "sådan begyndte det – sådan går det".