Coronavirus

Kæmpe studie har kortlagt effekten af mundbind

Nyt studie er sidste "søm i ligkisten" til diskussionen om, hvorvidt mundbind har effekt mod coronasmitte, mener en af forskerne bag.

Forskerne bag et nyt studie er slet ikke i tvivl: Mundbind begrænser udbredelsen af coronavirus.

Det skriver Washington Post.

Og det er ikke noget lille studie. Ifølge avisen er det tværtimod det klart største randomiserede studie til dato, der har undersøgt effekten af mundbind.

Til forsøget har forskerne fulgt godt 340.000 voksne fordelt på 600 tilfældigt udvalgte landsbyer i Bangladesh fra november sidste år til april i år.

Der var i hele perioden krav om brug af mundbind i Bangladesh, men udbredelsen af mundbind var alligevel begrænset.

Mundbind virkede

Forskerne delte deltagerne op i to grupper. I den ene gruppe blev 178.000 landsbyboere opfordret til at bruge mundbind, informeret om fordelene og korrekt brug, ligesom de fik udleveret gratis mundbind.

De resterende 163.000 personer var kontrolgruppe og fik ingen dessiner fra forskerne.

Det her er guldstandarden inden for videnskabelig lærdom

Lawrence Gostin, Georgetown University

Resultatet blev, at brugen af mundbind steg fra 13 til 42 procent i den første gruppe. Og antallet af smittetilfælde faldt med 9,3 procent målt på antistoffer i blodet.

Men dermed ikke sagt at effekten af mundbind kun er 9,3 procent. Det ville være en stor fejl at konkludere, mener forfatterne bag studiet. Tallet ville sandsynligvis være mange gange højere, hvis alle brugte mundbind, siger de, eftersom brugen af mundbind trods alt kun steg med små 30 procentpoint.

Sømmet i ligkisten

Studiet er offentliggjort i fortryk og er under peerreview ved det anerkendte tidsskrift Science. Det vil sige, at det endnu ikke er fagfællebedømt.

Når forfatterne alligevel har gjort det tilgængeligt, er det, fordi de mener, at det kan få stor betydning for den globale sundhedsdebat.

I lande som eksempelvis USA er der i visse kredse stadig stor modstand mod at bruge mundbind, mens en fjerde smittebølge skyller ind over landet.

Og forfatterne bag det nye store studie er ikke i tvivl om, at deres arbejde nu er det sidste "søm i ligkisten" til at ende den diskussion.

- Jeg mener, at dette grundlæggende burde lukke enhver videnskabelig diskussion om, hvorvidt mundbind kan være effektive til at bekæmpe covid på befolkningsniveau, siger Jason Abaluck, økonom fra universitet i Yale og en af de ledende forfattere bag studiet, til Washington Post.

Den gyldne standard

Studiet er udført af et internationalt hold af forskere fra blandt andet USA og Bangladesh, men så stort et studie kunne ifølge Jason Abaluck ikke udføres uden hundredvis af involverede.

Og det er ikke kun studiets egne forskere, der har ladet sig overbevise af dets enorme omfang. Flere uafhængige forskere har over for NBC News og Washington Post anerkendt studiets kvaliteter.

- Det her er guldstandarden inden for videnskabelig lærdom, siger Lawrence Gostin, der er fakultetsleder på O’Neill Institute for National and Global Health Law ved Georgetown University, til avisen.

Ud over at mundbind begrænser udbredelsen af coronasmitte, fandt forskerne bag studiet også frem til, at kirurgiske mundbind var mere effektive end forskellige stofmundbind.

Da Danmark indførte krav om mundbind sidste efterår, var der allerede ifølge Sundhedsstyrelsen dokumentation for, at mundbind virker. Men dengang lød det også, at der var brug for mere dokumentation, og at de eksisterende undersøgelser på området var af lav kvalitet.