Udland

UFO-rapport udelukker ikke fænomener af udenjordisk oprindelse

En Pentagon-rapport kan ikke forklare uidentificerede luftfænomener observeret af piloter fra USA's militær.

Af en længe ventet rapport om UFO'er fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, der er offentliggjort fredag lokal tid, fremgår det, at forsvars- og efterretningsanalytikere mangler tilstrækkelige data for at kunne fastslå arten af mystiske, flyvende objekter observeret af piloter fra militæret.

Rapporten konkluderer ikke, om der eksempelvis er tale om avancerede jordiske teknologier, atmosfæriske fænomener eller objekter af udenjordisk karakter.

Der er altså ingen tegn på, at det, der beskrives som uforklarlige eller uidentificerede luftfænomener, og som er spottet i USA mellem 2004 og 2021, skulle være UFO'er.

Men samtidig kan Pentagon heller ikke udelukke, at der kan være tale om udenjordiske skabninger. Læs mere om mange af de umiddelbart uforklarlige hændelser her.

I rapporten, som er blevet overleveret til Kongressen og gjort offentligt tilgængelig, konkluderes det, at kun ét ud af de 144 rapporterede luftfænomener kan forklares.

- UAP udgør med al tydelighed en problematik i forhold til flyvesikkerhed og kan udgøre en udfordring for den amerikanske nationale sikkerhed, står der i rapporten.

Det tilføjes, at fænomenet "formentlig mangler en enkeltstående forklaring".

- I et begænset antal tilfælde synes UAP angiveligt at udvise usædvanlige flyveegenskaber. Disse observationer kan være et resultat af sensorfejl, fup eller en observationsmisforståelse og kræver yderligere gennemgående analyse, står der videre i rapporten.

Fem forklaringer - den sidste er 'andet'

Fænomenerne, der ikke kan forklares, kaldes af Pentagon UAP'er - Unidentified Aerial Phenomena (Uidentificerede Luftfænomener, red.). Andre beskriver dem som UFO'er - Uidentificerede Flyvende Objekter.

- Blandt de 144 tilfælde har vi ingen klare indikationer på, at der er nogen ikke-jordisk forklaring på dem - men vi vil bevæge os derhen, hvor dataene fører os, siger en højtstående amerikansk embedsmand.

Rapporten lægger fem potentielle forklaringer til grund: Luftbåren ophobning, naturligt atmosfærisk fænomen, udviklingsprogrammer under USA's regering eller amerikansk industri, udenlandske fjendtlige systemer og kategorien "andet".

Samtlige 144 tilfælde med undtagelse af ét, som tilskrives forklaringen "luftbåren ophobning", forbliver uforklarlige.

Rapporten markerer et vendepunkt for det amerikanske militær efter årtier med afledninger og miskreditering af observationer af uidentificerede flyvende objekter.