Coronavirus

AstraZeneca har streget meget ud – for eksempel det helt essentielle

EU's offentliggjorte kontrakt med AstraZeneca er præget af hemmelighedskræmmeri.

Hemmelighedskræmmeri. Sådan må den fremlagte kontrakt mellem EU og AstraZeneca beskrives.

Utrolig meget interessant læsning er overstreget.

For eksempel det helt essentielle: Hvor meget skal firmaet levere og hvornår? Hvorfor må den europæiske befolkning ikke vide det, når det drejer sig om et non-profit-arrangement, som det også fremgår af noget af den trods alt offentliggjorte kontrakt?

EU's fortolkning af aftalen, som man i dag underbygger ved henvisninger til flere steder i kontrakten, er, at firmaet ER forpligtet til at levere til EU også fra produktionsenheder i Storbritannien. EU henviser til flere steder, hvor der står ”UK” – nemlig blandt andet med en formulering om, at produktionsfaciliteterne også inkluderer dem, der ligger i Storbritannien.

EU pointerer samtidig, at der klart står skrevet, at ingen anden kontrakt (for eksempel med Storbritannien) kan have fortrinsret overfor EU-kontrakten.

Én formulering, flere forståelser

Hidtil har AstraZeneca udlagt kontrakten nærmest modsat.

Mange steder i kontrakten bruges formuleringen ”efter bedste evne”, hvilket firmaets topleder har udlagt som en generel fritagelse for at leve op til leveringskravene, hvis ikke det kunne lade sig gøre.

Men den køber EU ikke.

I dag har man fra Kommissionens side slået fast med syvtommersøm, at ”bedste evne-formuleringen” er helt normal, når der er tale om køb af produkter, der endnu ikke er færdigudviklet/færdigproduceret, som var tilfældet, da kontrakten blev skrevet i august måned sidste år.

EU henholder sig derudover stadig til, at man har betalt skatteyderpenge til firmaet for at sikre sig produktionsfaciliteter – og at man derfor måtte regne med, at der også blev forproduceret vacciner i store mænger til EU, så vaccinerne kunne være klar til levering, så snart en EU-godkendelse ville være på plads.

Hvor står vi nu?

Kun lidt klogere, da meget af teksten som sagt er overstreget fra primært firmaets side, og at man derfor ikke kan læse, hvor mange doser der efter planen skulle være leveret på et givet tidspunkt. Men måske endnu mere problematisk; vi ved stadig ikke, hvornår vaccinerne så kan leveres.