USA VALG

Trump gav 25 store valgløfter - sådan er det gået

Når Trump beder amerikanerne genvælge ham som præsident, henviser han til sine politiske resultater. Få overblikket over, hvordan han har klaret sig.

Da Donald Trump stillede op for at blive USA's næste præsident, kom han traditionen tro med en lang række løfter til det amerikanske folk. Faktisk over 280 ifølge en opgørelse.

Flere trak internationale overskrifter. Såsom hans løfte om at bygge en grænsemur mod Mexico.

Men hvordan er det gået her fire år senere? Selv er Donald Trump ikke i tvivl:

- Modsat mange af mine forgængere holder jeg mine løfter. Vi har gjort vores arbejde, sagde han i sin tale til nationen tidligere i år.

Spørgsmålet er, om han har ret.

Vi har udpeget 25 af kandidaten Trumps store valgløfter fra forrige valgkamp og taget et kig på, hvordan han som præsident har levet op til dem.

Her når vi frem til følgende:

Lyn-analyse

Donald Trump har i høj grad leveret - eller forsøgt at levere - på det, han gik til valg på. Det er derfor han er i så høj kurs hos sine kernevælgere, og det er præcis grunden til, at de vil genvælge ham. For dem har det vist sig at være en fordel at have en forretningsmand i Det Hvide Hus, der ikke spiller efter samme partitur som karrierepolitikere. Og som tydeligt har vist, at han kæmper for at indfri sine valgløfter. Når han på trods af det er så upopulær, er det på grund af hans facon, og fordi han som leder intet har gjort for at samle landet.

I oversigten herunder kan du blive klogere på, hvilke af sine løfter Donald Trump har leveret på.

Skattelettelser

Valgløfte: Som kandidat lovede Trump at sænke virksomhedsskatten og at levere store skattelettelser til det arbejdende amerikanske folk.

Resultat: Trumps store skattereform fra 2017 er den mest omfattende ændring af USA’s skattesystem i over 30 år. Den sikrede permanente skattelettelser til erhvervslivet og midlertidige lettelser i personskatten fra 2018 til 2025.

Udtrædelse af Parisaftalen

Valgløfte: Trump sagde under valgkampen i 2016, at han som præsident ville lade USA træde ud af den internationale klimaaftale, som han anså som uretfærdig for USA og skadelig for landets økonomi.

Resultat: I 2017 gentog han løftet, og i 2019 meddelte USA så formelt til FN, at landet forlader aftalen. Dermed begynder en længere proces, der tager USA ud af klimaaftalen, men valgløftet er indfriet.

Flytning af ambassade i Israel

Valgløfte: Trump forpligtede sig under sidste valgkamp til at flytte USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, en opdelt by, som både israelere og palæstinensere historisk har gjort krav på.

Resultat: I 2017 meddelte Trump, at han officielt anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, og at han ville flytte ambassaden. I maj 2018 åbnede den i forbindelse med 70-årsdagen for oprettelsen af staten Israel. Efter planen skal en ny og permanent amerikansk ambassadebygning opføres i byen.

Udnævnelse af konservative dommere

Valgløfte: Trump lovede, at han ville besætte det ledige sæde i USA's højesteret med en konservativ dommer, som "respekterer retten til at bære våben som beskrevet i forfatningen, og hvad det betyder".

Resultat: Blot to uger inde i sin embedsperiode udpegede Trump den konservative Neil Gorsuch. Siden har han også udnævnt Brett Kavanaugh, og senest har han nomineret Amy Coney Barrett. Sideløbende har han udnævnt omkring 200 konservative dommere til lavere retsinstanser.

Stop støtten til abortorganisation

Valgløfte: Trump sagde under valgdebat i 2016, at han som præsident ville fjerne den økonomiske støtte til organisationen Planned Parenthood, der rådgiver om sex og graviditet, og som er hadet af abortmodstandere.

Resultat: Efter længere tids tovtrækkeri lykkedes det sidste år at få vedtaget en lov, der tager statsstøtten fra organisationer, der udfører eller blot omtaler muligheden for aborter over for gravide kvinder. Planned Parenthood valgte at frasige sig støtten fremfor at stoppe sin abortrådgivning.

Kræve mere fra NATO-allierede

Valgløfte: Trump var træt af, at USA trak det store læs, og sagde derfor, at han ville få de andre medlemslande til at leve op til en aftale om at bruge to procent af bnp på forsvaret. Kun fem lande dengang levede op til aftalen.

Resultat: NATO's generalsekretær har udtalt, at Trumps trusler har haft en positiv effekt på at få de andre lande til at betale mere. Halvdelen af landene har stadig ikke kurs mod at nå målet, men ved udgangen af 2020 vil der være tilført forsvarsudgifterne en indsprøjtning på i alt omkring 654 milliarder kroner.

Bombe Islamisk Stat

Valgløfte: Trump lovede flere gange under valgkampen, at han som præsident ville "bombe r**** ud af" terrorgruppen Islamisk Stat og besejre den.

Resultat: USA har under Trump smidt den kraftigste ikke-nukleare bombe i sit arsenal mod IS-mål i Afghanistan. Efter at have mistet sin sidste bastion i Syrien og Irak i 2019 erklærede Trump, at "USA har besejret Islamisk Stat". IS-lederen, Abu Bakr al-Baghdadi, blev dræbt, da amerikansk militær angreb hans skjulested.

Strammere Cuba-kurs

Valgløfte: Trump lovede under sin valgkamp at stramme kursen over for Cuba, og at han ville forlade sin forgængers historiske aftale om diplomatisk opblødning med den kommunistiske østat.

Resultat: Trump meddelte i 2017, at han annullerede Cuba-aftalen og rullede flere delelementer tilbage. Trump genindførte en række handels- og rejserestriktioner, men besluttede at holde fast i nogle tiltag. Sidste år skærpede Trump en række sanktioner mod Cuba yderligere.

Grænsemur mod Mexico

Valgløfte: Trump lovede i valgkampen, at han ville bygge en grænsemur langs den amerikansk-mexicanske grænse. Trump insisterede også på, at han ville få Mexico til at betale for den.

Resultat: Mexico afviste nærmest omgående, at de ville betale for muren. Den idé virker Trump også til selv at have forladt. I stedet har præsidenten blandt andet fundet penge ved at erklære nødretstilstand og omfordele 2,5 milliarder dollars fra Pentagons budget. Opførelsen består i høj grad af at fjerne ældre, lave barrikader og erstatte dem med høje pæle af stål. Trump har sat sig som mål, at 450 mil (724 kilometer) skal stå færdig inden udgangen af 2020. I den seneste opdatering lyder det, at 341 mil står færdig, at 240 mil er under opførelse, og at 157 mil er i den forberedende fase.

Nye og bedre handelsaftaler

Valgløfte: Trump var som kandidat stærkt optaget af de "katastrofale" amerikanske handelsaftaler, som han derfor lovede at træde ud af eller genforhandle til det bedre.

Resultat: Som en af sine første handlinger trak han USA ud af handelsaftalen med 11 stillehavsnationer (TPP), og den nordamerikanske handelsaftale (Nafta) blev genforhandlet og faldt på plads i 2018. Trump har desuden indført straftold på varer fra EU og Kina. USA og Kina er i færd med at finde en løsning på striden og indgik i januar i år første del af en ny handelsaftale.

Buldrende økonomi og historisk jobskabelse

Valgløfte: Trump slog sig under valgkampen stort op på, at han med sin økonomiske politik ville få amerikanerne i job. Han påstod ligefrem, at han kunne skabe en gennemsnitlig økonomisk vækst på 3,5 procent og 25 millioner nye job på ti år.

Resultat: Under Trump har USA fortsat de gode takter fra Obamas anden valgperiode. Der blev i de tre første år af Trumps embedsperiode tilført 6,7 millioner nye job, hvilket er lavere tempo end i de foregående år, men arbejdsløsheden er blevet ved med at falde og har nået det laveste niveau i et halvt århundrede. Siden ramte coronakrisen, men selv inden da var væksten (2,1 procent) mindre, end Trump havde lovet.

Genopbyg militæret

Valgløfte: Trump lovede under sin valgkamp i 2016, at han ville genopbygge landets militær. Mere konkret lovede han en hærstørrelse på 540.000, et luftvåben med 1200 kampfly og en flåde på 350 skibe.

Resultat: Selvom forsvarsbudgettet er øget hvert år under Trump, er der ikke tale om en komplet genopbygning. Størstedelen af militærets våben og infrastruktur er de samme som før Trump, og selvom han fik bremset en planlagt beskæring i hæren, er den i år ikke større end de 475.000, den lød på, da han blev indsat. Antallet af kampfly er steget lidt og tæt på målet. Antallet er steget fra 274 til 299 under Trump, og selvom Kongressen har godkendt penge til at indfri målet på 350 skibe, er der ikke sat en tidsgrænse på.

Stop for muslimsk indvandring

Valgløfte: Trump lagde i sin valgkamp op til at indføre et "fuldt stop" for muslimers indrejse til USA af hensyn til den nationale sikkerhed og truslen fra potentielle terrorister.

Resultat: Allerede en uge efter sin indsættelse underskrev Trump et dekret, der begrænsede immigration og tilgangen af flygtninge fra syv overvejende muslimske lande. Indrejseforbuddet førte til et stort juridisk slagsmål, men i sidste ende gav højesteret grønt lys til Trumps tredje udgave af forbuddet, der omfatter seks muslimske lande.

Redde kulindustrien

Valgløfte: Trump lovede under sin valgkamp i 2016 at redde landets hårdt prøvede kulindustri.

Resultat: I sin præsidentperiode har Trump lempet regler og tilbagerullet en række miljøtiltag samt forladt Parisaftalen. Tal for kulsektoren viser, at produktionen fortsat er faldende, men at beskæftigelsen under Trump har stabiliseret sig efter flere års nedgang.

Genforhandle atomaftale med Iran

Valgløfte: Trump var stærkt utilfreds med den aftale, hans forgænger indgik med Iran i 2015, og under valgkampen kom han både med løfter om at genforhandle aftalen og helt at skrotte den.

Resultat: Efter lang tids tilløb trak Trump i maj 2018 USA sig fra atomaftalen, og han har siden indført nye sanktioner mod Iran. Trump har ikke opgivet at forhandle en ny aftale på plads, men det har lange udsigter.

Produktionsjob tilbage til USA

Valgløfte: I sin valgkamp lovede Trump at genoprette industrien i USA og få arbejdspladser tilbage efter en årrække, hvor virksomheder havde flyttet produktion og arbejdspladser ud af landet til særligt Asien.

Resultat: Trump har med skattelettelser i USA og høje toldsatser på import af stål og aluminium forsøgt at presse produktion tilbage. Inden coronakrisen ramte, var der under Trump en konstant stigning i beskæftigelsen i produktionsbranchen, men i cirka samme tempo som under Obama, hvor fremgangen efter finanskrisen allerede var i gang. Det er derfor svært at sige, hvor meget af udviklingen der decideret kan tilskrives Trumps politik.

Betalt barsel til mødre

Valgløfte: I en tale før valget i 2016 sagde Trump, at han ville arbejde for at "levere seks ugers betalt barsel til enhver mor, som ikke kunne få det fra sin arbejdsgiver".

Resultat: I december sidste år underskrev Trump en ny lov, der gav 12 ugers betalt forældreorlov til landets cirka 2,1 millioner offentligt ansatte. Det er derfor en begrænset aftale, der ikke sikrer betalt barsel til størstedelen af de arbejdende kvinder i USA.

Afvikling af den nationale gæld

Valgløfte: Trump sagde i marts 2016, at USA var nødt til at komme af med sin astronomiske gæld på 19 billioner dollars. Han tilføjede, at han kunne gøre det "rimelig hurtigt" og "over en periode på otte år" som præsident.

Resultat: I stedet for at afvikle den har statsgælden under Trump nået nye højder, blandt andet som følge af hans skattereform. Gælden var på 19,9 billioner dollars, da han blev indsat som præsident, og nåede ifølge NBC hele 23 billioner i begyndelsen af året, inden coronakrisen ramte. I denne uge er den på 27 billioner dollars.

Afskaf og erstat Obamacare

Valgløfte: Trump lovede at tilbagerulle sin forgængers sundhedsreform, der skulle gøre sundhedsforsikring overkommelig for de mange amerikanere, der ikke havde råd til en. Den skulle i stedet erstattes af en bedre og billigere løsning.

Resultat: I juli 2017 led præsidenten og hans parti et stort nederlag, da tre forsøg på at ophæve Obamacare blev stemt ned i Senatet på trods af republikansk flertal. Det er dog lykkedes at afvikle delelementer af loven. Samtidig har en delstatsdomstol dømt Obamacare i strid med forfatningen, hvilket ventes at blive behandlet i Højesteret i løbet af 2021. Men for nu er Obamacare altså fortsat gældende.

Kæmpe investering i infrastruktur

Valgløfte: Da Trumps modstander i 2016, Hillary Clinton, fremlagde en plan om at bruge 500 milliarder dollars på at forbedre infrastrukturen i USA, fordoblede Trump og lagde i stedet op til, at han ville bruge 1000 milliarder dollars.

Resultat: Trump har ikke kunnet levere på valgløftet, som mødte stor modstand i hans eget parti. En mulighed åbnede sig i 2019, da demokraterne fik flertal i Repræsentanternes Hus og tilbød at lave en infrastrukturplan til en værdi af 2000 milliarder dollars. Men en måned senere skred Trump fra forhandlingerne i vrede over det, han betegnede som en "heksejagt" mod sin regering.

Deportere alle illegale immigranter

Valgløfte: Trump lovede løbende under sin valgkamp, at han ville udvise samtlige cirka 11 millioner uregistrerede indvandrere i USA tilbage til deres hjemlande, hvorfra de så kunne søge om lovlig opholdstilladelse. Senere blødte han det op til at deportere to-tre millioner kriminelle udlændinge.

Resultat: Det anslås, at der fortsat er omkring ti millioner uregistrerede udlændinge i USA. Ifølge immigrationsmyndighederne blev der i årene 2017-2019 lavet omkring 749.500 "fjernelser". Størstedelen var dog personer, der forsøgte at komme ind i USA ulovligt, og ikke folk, der allerede befandt sig i landet.

Afskaf våbenfrie zoner på skoler og militærbaser

Valgløfte: Trump lovede under valgkampen, at han ville afskaffe våbenfrie zoner på skoler og - især - militærbaser, da det gør dem til sårbare mål for psykisk syge og skoleskyderier, hvis ikke man kan forsvare sig.

Resultat: Trods flere lovforslag med hensigt at fjerne loven om våbenfrie zoner på skoler er loven ikke blevet ændret. Der er heller ikke sket nævneværdige ændringer i forhold til reglerne om våbenfrie zoner i militæret.

"Dræne sumpen"

Valgløfte: Trump betegnede under sin valgkamp Washington D.C. som en "sump, han som præsident ville dræne ved at sætte ind mod lobbyisterne".

Resultat: Donald Trump har beordret, at folk der her besiddet et politisk embede ikke må udføre lobbyarbejde fem år efter, de er fratrådt, men de nye regler kritiseres for i nogle tilfælde at være mindre strikse end de gamle. En opgørelse har vist, at 281 lobbyister har arbejdet i Trumps administration. Fire gange flere end under Obama. 82 tidligere embedsmænd under Trump har efterfølgende registreret sig som lobbyister.

Ingen skattelettelser for de rigeste

Valgløfte: Som kandidat sagde Trump i 2015, at han ønskede skattelettelser for forretningsdrivende og middelklassen, mens skatterne skulle stige for de rigeste som ham selv. En vision, han siden har gentaget.

Resultat: Trumps skattelov fra 2017 sænkede skatterne for middelindkomster, men ifølge en partiuafhængig analyse fik de rigeste amerikanere mest gavn af reformen, og i 2027 vil personer med lave indkomster direkte tabe på reformen, mens de rigeste vil tjene på den.

Fjern fælles undervisningskrav

Valgløfte: Trump sagde gentagne gange, at han som præsident ville fjerne de fælles regler for, hvad skoleelever skal have lært efter hvert skoleår - de såkaldte Common Core Standards. I stedet skulle uddannelse styres på lokalt niveau.

Resultat: Skolerne styres på delstatsniveau, hvor de enkelte delstater kan vælge, om de vil tilslutte sig Common Core. Trump har ikke kunnet skrotte initiativet, og i 39 delstater benyttes Common Core eller en revideret version af standarderne fortsat.