Udland

Dommedagsgletscher "ædes" op indefra

Enorme havbundskanaler truer med at smelte Thwaites-gletscher med en selvforstærkende effekt.

Den er så stor som Storbritannien eller den amerikanske delstat Florida. Men den svinder. Og den svinder otte gange hurtigere end for bare 30 år siden.

Det viser nye undersøgelser, som ifølge British Antarctic Survey har kortlagt afsmeltningen af Thwaites-gletscheren i det vestlige Antarktis.

Thwaites Glacier fotograferet af NASA i forbindelse med opdagelsen af det enorme hulrum.

Data fra to forskningsmissioner har med brug af både skib, fly og satellitovervågning siden 2018 taget temperaturen på is-kolossen, som også går under navnet 'Dommedagsgletscheren'.

Usynlig afsmeltning

En af de bekymrende opdagelser, videnskaben har gjort ved Thwaites-gletscheren, er, at der sker en form for usynlig afsmeltning.

Det sker i enorme havbundskanaler dybt, dybt nede under isens overflade. Og de store mængder havvand, der strømmer ind i gletscherens underliggende kanaler op til 800 meter nede, får afsmeltningen til at ske med større fart end antaget.

'Dommedagsgletcheren' er en af de mest betydningsfulde pejlemærker, når det kommer til at estimere stigningen i vandstand på verdenshavene, siger geofysikeren Tom Jordan til CNN.

- Det hulrum, vi har opdaget, peger på, at der løber vand dybere og dybere under indlandsisen. Det betyder, at du teoretisk set kan få en proces, der kaldes ustabilitet på iskappen. Og når den begynder at trække sig tilbage, vil den bare blive ved med at trække sig tilbage, siger Tom Jordan.

Varmes op indefra

Miseren forstærkes af, at havtemperaturen er stigende. Og at de store vandmængder så at sige varmer gletscheren op indefra, så den er langt mere porøs og skrøbelig, end den ser ud på overfladen.

Tal fra ESA Earthobservation peger på, at tilstanden både på Antarktis og Grønland nærmer sig et worst case scenario (værst mulige tilfælde, red.).

- Hvis det fortsætter, forventes isafsmeltningen at øge havets niveau med yderligere 17 centimeter - hvilket udsætter yderligere 16 millioner mennesker for årlige oversvømmelser ved kysten i slutningen af ​​århundredet, konkluderes det i en rapport publiceret i august måned.

Ottedobling på knap 30 år

Da forskerne første gang begyndte at nærstudere Thwaites-gletscheren i begyndelsen af 1990'erne, mistede den vandmasser svarende til 10 milliarder liter om året. I dag, små 30 år senere, er tallet ottedoblet til 80 milliarder liter årligt.

Smelter Thwaites-gletscheren, vil det også betyde, at de omkringliggende gletschere vil blive eksponerede for mere havvand. Dermed vil de også smelte hurtigere.

Denne effekt kan øge vandstanden globalt med op til 2,5 meter, vurderer forskerne.