USA valg 2020

Trump opfordrer vælgere i svingstat til at stemme to gange

Formanden for North Carolinas valgkommission siger, at det er strafbart at prøve at stemme to gange.

Den amerikanske præsident Donald Trump opfordrer vælgerne i den vigtige svingstat North Carolina til at prøve at stemme to gange ved det kommende præsidentvalg for at afprøve, om systemerne virker.

Det siger han ved en pressebriefing efter et besøg i netop North Carolina, skriver NBC News.

Konkret opfordrer præsidenten vælgerne til både at brevstemme og møde op på valgdagen og stemme.

Hvad er en svingstat?

Svingstater er de få delstater, som kan afgøre det amerikanske valg.

Traditionelt set er der en række stater i USA, som ved et præsidentvalg svinger mellem det ene og det andet politiske parti.

I svingstater er der en reel mulighed for, at begge kandidater kan vinde. Modsætningen er sikre stater, som fx Californien, der historisk set altid stemmer på demokraterne.

Hvilke stater, der er svingstater, kan skifte fra valg til valg. I år er det blandt andet Florida, North Carolina, Michigan, og Arizona. 

Kilde: RealClearPolitics

- Lad dem sende dem (stemmerne, red.) ind og lad dem gå ud og stemme, og hvis deres systemer er ligeså gode, som de siger, de er, så vil vælgerne selvsagt ikke være i stand til at stemme, lyder det fra Trump.

- Det er, hvad de (vælgerne, red.) bør gøre, understreger han.

Opfordring til valgsvindel

Præsidentens forslag er en opfordring til valgsvindel, slår talsmanden for North Carolinas valgkommission, Patrick Gannon, fast.

- Det er en kriminel handling, hvis man bevidst stemmer flere gange (ved samme valg, red.), siger han til New York Times.

Patrick Gannon forklarer, at delstaterne i mange år har haft et sikkerhedssystem, som tjekker, om vælgerne har stemt dobbelt. Det fungerer helt konkret således:

Hvis en vælger allerede har afgivet sin brevstemme og senere forsøger at stemme igen ved personligt fremmøde på valgdagen, så vil systemet underrette de valgtilforordnede om, at vedkommende allerede har brevstemt. Omvendt gælder det, at hvis en vælger stemmer på valgdagen, og den pågældendes brevstemme først registreres i de efterfølgende døgn, så bliver brevstemmen ikke talt med. Hver vælger får én stemme, det sørger systemet for, forsikrer Patrick Gannon.

Leg med ilden

Trods valgkommissionens udmelding vil justitsminister William Barr ikke gå i rette med Donald Trumps opfordring.

I et interview med tv-stationen CNN siger justitsministeren, at han ikke er bekendt med hver enkelt delstats regler for stemmeafgivelse og derfor ikke kan sige, om det er ulovligt at stemme dobbelt. I stedet gengiver William Barr præsidentens kritik om, at brevstemmer meget vel kan manipuleres.

- Det er uforsvarligt og usikkert, og folk leger med ilden, lyder det ildevarslende fra justitsministeren.

En Washington Post-analyse af stemmeafgivningen i tre udvalgte stater, som allerede i 2016 og ved midtvejsvalget i 2018 havde indført muligheden for at brevstemme, viser dog, at vælgerne næsten aldrig forsøger at snyde med deres stemme.

Ud af de i alt 14,6 millioner afgivne stemmer, registrerede de valgtilforordnede blot 372 tilfælde, hvor vælgere enten havde forsøgt at stemme to gange eller havde prøvet at stemme på vegne af en afdød. Det svarer til 0,0025 procent af alle stemmerne.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har ikke forholdt sig direkte til Donald Trumps opfordring til at stemme to gange, men i et interview med lokalstationen WSB-TV i Atlanta siger han, at han håber, vælgerne allerede nu enten afgiver deres stemme eller har en klar plan for, hvornår de vil gøre det.

- En del af det, præsidenten prøver på, er jo at fjerne legitimeringen af valgets udfald, siger han.

De amerikanske vælgere skal senest afgive deres stemme ved valget 3. november.