Coronavirus

Mens dødstallet bare vokser i Spanien, har Portugal bekæmpet coronavirus med succes

For få år siden havde Portugal knap råd til benzin til ambulancer, og sundhedsvæsenet blev beskåret voldsomt. Nu roses landet for dets coronaindsats.

Tallene taler deres eget tydelige sprog. Mens nabolandet Spanien har en dødelighed for sygdommen covid-19 på hele 11 procent, er den i Portugal på 3,5 procent. Tilsvarende tal er 13 procent for Italien.

Mens 21.282 med bekræftet covid-19-smitte tirsdag havde mistet livet i Spanien, var det tilsvarende tal 762 mennesker i Portugal.

Selvfølgelig skal de to landes indbyggertal tages i betragtning, hvor Spanien med godt fire gange så mange indbyggere er noget større end nabonationen på Den Iberiske Halvø. Ellers kan meget sammenlignes ved de to lande.

Kulturen, hvor familierne ofte bor flere generationer sammen, vejret og maden er meget ens. Befolkningen i begge lande er blandt de absolut ældste i Europa, sammen med Italien og Grækenland, skriver det spanske dagblad El Mundo.

Men hvad er det så, der har har gjort forskellen, og som har fået det tyske blad Der Spiegel til at beskrive Portugal som et mirakel?

Sådan fik portugiserne succes

Portugal kæmper stadig med et underfinansieret og dårligt udrustet sundhedsvæsen og andre eftervirkninger af finanskrisen, hvor landet blev tvunget til voldsomme nedskæringer.

Alligevel har portugiserne formået effektivt og med succes at bekæmpe den frygtede coronavirus. Og måske det netop var bevidstheden om landets skrøbelige status, der fik landets politikere til at indse alvoren og reagere hurtigere end mange andre lande, da pandemien brød ud.

Den portugisiske læge og specialist i infektionssygdomme Ricardo Baptista Leite mener, at det svækkede sundhedssystem potentielt kunne have gjort situationen langt værre i Portugal end i Italien og Spanien.

- Portugiserne forstod meget klart, at hvis vi ville overleve dette, ville vi skulle gøre endnu mere end de andre for at knuse kurven og dermed forlænge og udskyde smittespredningen, siger Ricardo Baptista Leite til Politico Europe.

Ricardo Baptista Leite, der udover at være læge også er medlem af parlamentet for det konservative oppositionsparti PSD, peger også på, at landet har haft en anden klar fordel: Portugal har kunnet følge udviklingen i nabolandet Spanien og eksempelvis Italien.

Men det ændrer ikke ved, at landet var resolutte med beslutninger, der skulle forhindre udbrud af coronavirus i at sprede sig.

Hurtig reaktion

16. marts lukkede Portugal landets skoler med kun 245 tilfælde af covid-19.

Spanien havde allerede 2140 smittede, da de fleste spanske regioner lukkede deres skoler, og i Italien var der over 2500 tilfælde, før regeringen valgte at sende landets elever hjem, skriver Politico Europe.

Efterfølgende lukkede man på en række områder det portugisiske samfund. Højere læreanstalter, ikke-essentielle butikker. Alt blev lukket. Og mens titusindvis demonstrerede i de spanske gader 8. marts på kvindernes kampdag, var der stille i Portugal, hvor man havde aflyst alle store events og forbudt store forsamlinger.

António Sales, der er sundhedsminister i Portugal, forklarer, at man reagerede hurtigt og med fast hånd over for pandemien og nøje fulgte med i, hvad andre lande gjorde, og hvordan smitten udviklede sig. Allerede i januar begyndte man at monitorere situationen med den nye virus.

- Indsatsen er regelmæssigt blevet revurderet og tilpasset den meget hurtige udvikling, siger den portugisiske sundhedsminister, til The Guardian.

Sundhedsministeren peger også på, at man hurtigt sørgede for at øge kapaciteten på landets laboratorier og øge antallet af intensivpladser på hospitalerne. Desuden har Portugal de seneste fem år investeret i sundhedsvæsenet for at få det op på niveauet fra før den finansielle bankerot. Fra 2015 til 2019 er de offentlige udgifter til sundhedsvæsenet således steget med 18 procent.

Men de portugisiske hospitaler er fortsat i en helt anden forfatning end i mange andre europæiske lande. Portugal har med 4,2 intensiv-sengepladser per 100.000 indbyggere EU's laveste kapacitet. Tyskland råder over næsten 30 intensivpladser per 100.000 indbyggere, mens Spanien har over 9.

Held i uheld

Portugiserne har også været heldige. Den frygtede coronavirus ankom forholdsvis sent til landet, der ligger på yderste revle af det europæiske fællesskab på Den Iberiske Halvø.

Det gav portugiserne lejlighed til at se, hvad andre lande gennemgik, hvilke foranstaltninger der blev truffet, og at lære af disse erfaringer, forklarer Inês Fronteira, der er adjunkt i epidemiologi ved Lissabons Nova Universitet, til The Guardian.

- Portugal endte med at gennemføre mere eller mindre de samme foranstaltninger som andre lande - og på samme tid. Men stadiet af epidemien, hvor foranstaltningerne blev indført i Portugal, var på et meget tidligere tidspunkt end i andre lande, siger Fronteira.

Inês Fronteira tror også, at Portugals centraliserede sundhedssystem har spillet en væsentlig rolle i den effektive bekæmpelse af coronavirus.

I Spanien er sundhedsvæsenet decentraliseret, hvilket betyder, at landets 17 autonomier (en slags delstater) selv står for hospitalerne. Og selv om den spanske regering hurtigt besluttede at tage magten over sundhedsvæsenet, var der først ordentlig kontrol, da coronakrisen allerede var i fuld gang.

Forskere tror gammel vaccine har hjulpet

Forskere flere steder i verden er begyndt at interessere sig for en gammel vaccine, der i dag næsten kun bliver brugt i tredjeverdenslande. Nemlig Calmette-vaccinen mod tuberkulose.

Et amerikansk studie har vist, at i lande, hvor borgerne får vaccinen, er dødeligheden i befolkningen tilsyneladende mindre end i lande, hvor den ikke gives, skriver Der Spiegel.

I Portugal vaccineres de ældre generelt mod tuberkulose, mens det ikke er tilfældet i Italien og Spanien, der begge er hårdt ramt af pandemien, og hvor især mange ældre mennesker har mistet livet.

Selvom tuberkulose og covid-19 er to meget forskellige sygdomme – tuberkulose skyldes en bakterie, mens covid-19 skyldes en virus - mener nogle forskere, at tuberkulosevaccinen måske kan booste det menneskelige immunforsvar i forhold til andre sygdomme, skriver CNN.

Andre forskere er meget kritiske over for idéen, men viser det sig at have haft en effekt, kan det måske også være en del af forklaringen på, hvorfor Portugal har klaret sig så godt i kampen mod coronavirus.