Coronavirus

Udvikling i svenske dødsfald kan føre til 'betydeligt' stejlere kurve end i Danmark

En stejlere kurve kan ifølge professor Hans Jørn Kolmos betyde et større pres på det svenske sundhedsvæsen.

36, 34, 59 og 43.

Det er de seneste fire dages tal for daglige dødsfald, der kan relateres til coronavirus, i Sverige. En markant stigning, i forhold til de første 16 dage efter den første coronasmittede svensker mistede livet 11. marts.

Det er også en væsentlig stigning i forhold til de danske tal, hvor mellem 10 og 19 danskere med coronavirus dagligt har mistet livet de seneste fire dage.

Udviklingen i Sverige kan være et billede på, at antallet af daglige dødsfald også i den kommende tid vil være noget højere end på den anden side af Øresund.

Det siger Hans Jørn Kolmos, der er professor ved Odense Universitetshospital.

- Den store stigning, som vi har set, peger jo på, at de får et stejlere kurveforløb end i Danmark. Det er ikke til at sige, hvor de havner endnu, men det kunne tyde på, at de kommer betydeligt højere op end os.

Det er her vigtigt at holde sig for øje, at Sverige med omkring 10,3 millioner mennesker har en markant større befolkning end Danmarks cirka 5,8 millioner. Men selv med det forbehold er der forskel på de danske og svenske tal.

- Tallene er spinkle, så man kan ikke sætte dem op mod hinanden og sige, hvilken strategi der er den mest fornuftige. Det er alt for tidligt. Men det kunne godt se ud, som om at vi slipper lidt billigere i Danmark, og det skal vi kun være glade for, siger Hans Jørn Kolmos til TV 2.

Pres på det svenske sundhedsvæsen

De daglige antal indlæggelser og dødsfald i Danmark har hidtil været på et planmæssigt stabilt niveau, der gør, at det danske sundhedsvæsen endnu ikke er overbelastet.

Det er heller ikke tilfældet i Sverige, oplyser de svenske myndigheder. Men de seneste dages stigninger i antallet af dødsfald og indlæggelser kan give et billede af, at de er på vej mod en overbelastning.

- Det har den umiddelbare konsekvens, at sundhedsvæsenet i Sverige bliver mere stresset end det danske, hvis de får et stejlere kurveforløb, som ligner det, vi har set i nogle af de sydeuropæiske lande, siger Hans Jørn Kolmos.

Det er i særdeleshed Stockholm-regionen, der er hårdt ramt af smittespredningen, og her er sundhedsvæsenet allerede ved at være presset, fortæller Jesper Zølck, TV 2s journalist i Sverige.

- Der er ingen tegn på panik. Men det er tydeligt, at det er alvorligt i Stockholm-regionen, hvor de kan mærke presset og er ved at nå grænsen for, hvor meget de kan håndtere. Lige nu er Sverige delt op i to: Stockholm, hvor der er flest dødsfald og smittede, og så er der resten af Sverige, der ikke er så hårdt ramt, siger Jesper Zølck.

Ifølge et notat, som den svenske avis Aftonbladet har set, frygter man at løbe tør for sengepladser på hospitalerne i landets hovedstad 7. april, mens epidemien først forventes at toppe i slutningen af måneden.

Sverige er fortsat optimistisk

Svenskerne har siden begyndelsen af coronaepidemien været mere tilbageholdende med at lukke landet ned, end man har set flere steder i Europa - heriblandt Danmark.

Jeg mener, at den kurve, vi hidtil har haft, viser, at vores strategi har haft en indvirkning

Anders Tegnell, svensk statsepidemiolog

Mens de danske skoler og offentlige institutioner er blevet lukket, og det er blevet forbudt at være flere end ti personer samlet, har der ikke været tilnærmelsesvis de samme restriktioner i Sverige.

Her er skoler og caféer fortsat åbne, mens forsamlinger på mere end 50 personer først for nylig er blevet forbudt. Sverige har dog mange af de samme anbefalinger om at holde afstand til hinanden og undgå at være i kontakt med for mange personer, som man også oplever i Danmark.

Og til trods for en støt stigende kurve af dødsfald og indlæggelser er den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell fortsat overbevist om, at landet benytter sig af den rette strategi i kampen mod coronavirus.

- Jeg mener, at den kurve, vi hidtil har haft, viser, at vores strategi har haft en indvirkning, fordi den i mange andre lande er steget meget hurtigere. Vi er tæt på Danmark og markant under nogle andre lande. Vi har flere tilfælde end Finland og Norge, men vi er også helt klart i forskellige stadier af udviklingen, sagde Tegnell onsdag til Aftonbladet.

TV 2s journalist Jesper Zølck fortæller, at der blandt den svenske befolkning er en grundlæggende forståelse for, at myndighederne har valgt en strategi, hvor der ikke er pålagt et stort antal restriktioner. Men der er også kritikere, der de seneste dage "har fået mere ammunition" med stigningen i dødsfald og indlæggelser.

- Der er ikke udtryk for panik endnu, og i Sverige har man stadig den opfattelse, at den svenske model er rigtig. Der bliver sagt, at bare fordi andre lande hopper ud over skrænten, så behøver vi ikke også at gøre det, siger Jesper Zølck.

Sverige kan opnå hurtigere flokimmunitet

Der findes endnu ikke en vaccine mod coronavirus, og det har tidligere fået Statens Serum Institut i Danmark til at sige, at den eneste måde at få bugt med virussen er, at cirka 60 procent af befolkningen gradvis skal smittes og på den måde opnå flokimmunitet.

Hans Jørn Kolmos vurderer, at en stejlere kurve i Sverige, hvor en større andel af befolkningen på den korte bane bliver smittet, kan føre til en hurtigere flokimmunitet end i Danmark og andre lande, hvor kurven ikke er lige så stejl. Men der er lang vej.

- Hvis vi i Danmark regner med, at 10-15 procent vil blive smittet, og at det tal måske bliver lidt højere i Sverige, så er der stadigvæk langt til et niveau på 60-70 procent, hvor vi kan begynde at tale om flokimmunitet, siger professoren.