Udland

Krisemøde i EU - medicinsk udstyr risikerer at strande ved grænserne

EU's ministre enedes mandag om, at lukkede grænser ikke må svække kampen mod coronavirus i medlemslandene.

EU-kommissionen accepterede i dag nødtvungent, at flere og flere medlemslande indfører grænsekontrol for at beskytte sig mod coronasmitte.

På en telekonference mellem EU’s sundheds- og indenrigsministre accepterede medlemslandene til gengæld, at grænselukningerne skal ske på en forsvarlig og ensartet måde.

- Det er tale om en række henstillinger fra kommissionen. Altså ikke påbud. Men medlemslandene har taget positivt imod disse henstillinger, fortæller TV 2’s EU-korrespondent Lotte Mejlhede.

Kommissionen beder medlemslandene om at sikre, at grænsekontrollen ikke forhindrer transport af livsnødvendige varer.

Det kan være fødevarer og medicinsk udstyr som for eksempel respiratorer, som det er bydende nødvendigt at kunne flytte smertefrit på tværs af landegrænser.

- Vi må hjælpe hinanden. Intet land kan producere, hvad det har behov for. I dag er det Italien, som hurtigt har brug for store mængder medicinsk udstyr, men om få uger har andre lande også brug for det, understregede Kommissions-formand Ursula von der Leyen tidligere i dag.

Den fri bevægelighed

EU-Parlamentets formand støtter kommissionsformanden.

- Regeringer i medlemslande må stoppe med at begrænse forsyninger af medicinsk udstyr i EU og stoppe med at tage skridt på egen hånd, der forstyrrer den fri bevægelighed, siger David Sassoli i en skriftlig meddelelse.

Kommissionen har nu fået medlemslandene til at enes om, at ingen syge EU-borgere må strande ved grænserne. Kommer en syg EU-borger til en grænse, så skal modtagerlandet acceptere at tage imod vedkommende - og så sætte ham eller hende i karantæne.

- Landene accepterede også, at de skal holde grænserne åbne for EU-borgere i transit på vej hjem til deres hjemland. Det vil sige, at Tyskland skal lade danskere på vej hjem komme ind i Tyskland for at køre igennem landet. Og Danmark skal gøre det samme for svenskere på vej hjem, fortæller Lotte Mejlhede.

Endelig understregede kommissionen også, at EU-lande skal behandle andre EU-borgere på lige fod med deres egne statsborgere.

Det vil sige, at man ikke kan stille krav om, at EU-borgere fra andre lande skal i karantæne, hvis ikke de samme krav gælder for egne borgere.

"Det er ikke noget EU elsker"

- Kommissionen lægger ikke skjul på, at EU havde ønsket, at medlemslandene havde ventet med at indføre grænselukninger og -kontrol, indtil man havde lavet nogle fælles retningslinjer. Men eftersom flere og flere lande har indført deres egen grænsekontrol, så har kommissionen accepteret det. Det er ikke noget EU elsker, men man har accepteret det, fortæller Lotte Mejlhede.

EU-landene oplevede søndag det største antal dødsfald blandt personer smittet med coronavirus, siden udbruddet begyndte - og mandag mødtes flere af medlemslandenes ministre for at drøfte krisen.

Særligt Italien, Spanien og Frankrig har oplevet en betydelig stigning i antallet af dødsfald. Herhjemme er fire personer døde i relation til virussen.

Søndag oplevede Italien det højeste antal døde, der var smittet med coronavirus, på en enkelt dag. 385 mistede livet, hvilket får det samlede dødstal op på 1809 - det højeste i Europa.

I Frankrig lukkede regeringen i weekenden alle caféer, restauranter og biografer, mens offentlig transport også vil blive stærkt reduceret. Kilder tæt på regeringen siger til Reuters, at regeringen forbereder at lukke landet helt ned for at inddæmme coronasmitten.

Spanierne skal blive hjemme

I Spanien har regeringen indført nødretstilstand, efter adskillige coronasmittede mistede livet i weekenden.

Spanierne må de næste uger kun forlade hjemmet for at købe fødevarer eller medicin, gå til lægen eller på arbejde. Derfor er landets militær sat ind for at sikre, at folk bliver indendøre.

Flere EU-lande har lukket skoler, efter Verdenssundhedsorganisationen, WHO erklærede, at Europa er det nye epicenter for pandemien.

Mandag mødes også EU-landenes finansministre til en videokonference for at diskutere, hvad man kan gøre for at hjælpe EU-landene og deres erhvervsliv gennem coronakrisen.

Tirsdag mødes EU’s stats- og regeringschefer ligeledes til en videomøde.