Udland

Dansk iværksætterfirma vil sælge atomkraftværker i miniatureformat i Asien

Atomkraft med øget sikkerhed og forbedret økonomi kan blive en eksportvare til Asien.

Atomkraft behøver ikke være gigantiske anlæg med rygende reaktorer og frygt for ulykker.

Står det til danske Seaborg Technologies, ligger svaret på fremtidens energikilde i en nyudviklet reaktor, som både er væsentligt mindre og har en bedre brændselsudnyttelse end de traditionelle atomkraftanlæg.

Den danske iværksættervirksomhed er så langt med udviklingen af reaktoren, at man har landet en kæmpe aftale med et stort sydkoreansk energiselskab, hvis navn endnu ikke er offentligt. Det skriver Finans.dk.

Kan transporteres i lille container

Aftalen er et partnerskab, hvor Seaborg Technologies og sydkoreanerne vil bygge 7.500 eksemplarer af den danskudviklede reaktor i Sydøstasien frem mod 2040.

Den nyudviklede reaktor adskiller sig ved at være mindre end kernekraftværker, som vi kender dem. Den kan transporteres i en container på syv til otte meter og vil kunne fremstilles i serieproduktion, hvilket letter omkostningerne.

- Det er et meget stort skridt på vejen mod næste generation af atomkraft. Sydkoreanerne vil sørge for al infrastruktur til at kunne bygge reaktorerne, og så skal vi bare koncentrere os om at færdigudvikle selve reaktoren, siger Troels Schönfeldt, medstifter og administrerende direktør i Seaborg Technologies.

Det er ikke bare i Sydøstasien, den danske reaktor har fået bevågenhed.

Da det amerikanske tech-institut MIT for nylig kårede en liste med 35 navne over de mest lovende og nytænkende opfindere, figurerede Seaborg Technologies norske medgrundlægger Eirik Eide Pettersen på listen på grund af sit arbejde med at udvikle atomkraft til en verden, som skal belave sig på at klare sig uden fossile brændstoffer.

A-kraft med dansk accent er billig

Atomkraft med dansk accent er en slags miniatureversion af et klassisk reaktoranlæg. En af Seaborgs reaktorer kan levere energi til en by på 50.000 indbyggere, inklusiv al industri.

Men hvad er det egentlig for en størrelse atomreaktor, Seaborg har udviklet?

Det har Bent Lauritzen, som er afdelingschef ved Center for Nukleare Teknologier på DTU, et bud på.

- Det, der er mest interessant ved små, modulære reaktorer er, at de kan bygges industrielt og i serieproduktion. Det bliver billigere, men det bliver også muligt at placere dem på steder, hvor el-nettet ikke er så udviklet. Den vil også være nemmere både at transportere og udskifte, siger Bent Lauritzen til TV 2.

En anden nyskabelse er, at den danske model kører på en nyudviklet blanding af uran, smeltet salt og thorium.

- Denne type reaktor har en langt større brændselsudnyttelse end tidligere. Hvis reaktoren tillige kan køre med den høje udnyttelse af brændstoffet, får du mere energi ud af den samme mængde brændsel. Og dermed vil man alt andet lige kunne deponere mindre affald, siger Bent Lauritzen.

Kan redde klimaet

Ifølge Seaborg Technologies betyder den danske a-kraft model, at lande i Asien hurtigere vil kunne gøre sig uafhængige af kul.

- Vores teknologi vil kunne forsyne Sydøstasien med energi, som er en tredjedel billigere end kulkraft. Men det vigtigste er, at atomkraften kan redde klimaet, siger Troels Schönfeldt ifølge Finans.dk.

Man taler ikke atomkraft uden også at tale sikkerhed. I en ideel verden er atomkraft en mere ren energikilde end fossile brændstoffer og dermed også en del af løsningen på udledningen af drivhusgasser. Men er reaktoren fra Seaborg også et fremskridt rent sikkerhedsmæssigt?

Det er ifølge Bent Lauritzen endnu for tidligt at udtale sig om sikkerhed på lang sigt.

- Den har potentialet til at være det, men det ved vi af gode grunde ikke, før reaktoren er testet over et længere tidsspand. Det er det, vi lærer af. Man kan sige, at den i hvert fald er lige så sikker som eksisterende reaktorer, siger den danske professor. Han peger på, at sikkerheden ved atomkraft er strammet op og mere betryggende end de billeder, mange har fået på nethinden efter at have fået genkaldt historien om ulykken på det russiske kernekraftværk Tjernobyl, som HBO har lavet en gruopvækkende tv-serie over.

- Det er vigtigt at understrege, at sikkerhed er en anden end for 40 år siden. For det første, fordi man ikke ville bygge en reaktortype som Tjernobyl i den vestlige verden, og i forhold til de reaktorer, vi kender i dag, er der et meget større erfaringsgrundlag - både i forhold til sikkerhed og teknologi.

Atomkraft for og imod

 1. De mest brugte argumenter for atomkraft

  Udleder ikke CO2 og belaster dermed ikke miljøet som fossile brændstoffer.

  Let at få fat på brændslet. Brændslet til atomreaktorerne findes mange steder i verden.

  Strømmen kan reguleres i modsætning til eksempelvis vind og solenergi.

  Man får en meget stor stabilitet i energipriserne, fordi udgifterne ligger i den tidlige fase, når værket skal bygges. Ud over drift og vedligeholdelse er der forholdsvis små brændstofudgifter.

  Atomkraftanlæg kræver ikke store arealer.

 2. De mest brugte argumenter imod atomkraft

  Ved en ulykke på et atomkraftværk kan radioaktivitet slippe ud i gas og partikelform som en sky med voldsomme konsekvenser for miljø og mennesker.

  Det er dyrt og tager lang tid at bygge et atomkraftværk og kan beløbe sig til trecifrede millionbeløb.

  Penge, som bliver brugt på at bygge en atomreaktor, som først kan komme i brug mange år ude i fremtiden, kunne bruges til udvikling af grøn energi.

  Atomaffald skal deponeres i en meget lang fremtidshorisont.

  Terror. Kan A-kraftværker sikres tilstrækkeligt mod fjendtligtsindede angreb?