Udland

Ny forskning: 300 millioner vil blive ramt af oversvømmelser de kommende år

Tallet kan stige yderligere frem mod årtusindskiftet, hvis indlandsisen fortsætter med at smelte, forudser eksperter.

Ekstreme nedbørsmængder kombineret med effekten af global opvarmning vil komme til at påvirke flere hundrede millioner mennesker.

Det er konklusionen i en ny rapport fra det naturvidenskabelige magasin Nature Communications, skriver The Guardian.

Bangui i Den Centralafrikanske Republik har været ramt af oversvømmelser for nylig.

I en fremskrivning mod 2050 har det hidtil været estimeret, at omkring 80 millioner mennesker ville være i fare for at blive ramt af oversvømmelser. Men nu peger ny forskning på, at tallet skal opjusteres til 300 millioner - med risiko for en fordobling.

Voldsomme mudderskred er ofte en følge af voldsomme regnmængder og tyfoner. Her i Japan, hvor tyfon hærgede i oktober.

- De nye beregninger viser, hvad klimaforandringerne potentielt kan betyde, og hvordan de vil komme til at forandre byer, kystlinjer, økonomi og hele regioner mange steder på kloden, siger Scott Kulp, der har ledet undersøgelser på Climate Central.

Nye målemetoder tegner dystert billede

Det er nye målemetoder, som får prognoserne til at tage sig mere dystre ud end hidtil.

En haveejer i Cantabrien i det nordlige Spanien forsøger at pumpe vand ud af sin oversvømmede grund.

Hvor man tidligere har brugt satellitbilleder til at vurdere indvirkningen af stigende vandstand og amokløbende nedbør, har man ved hjælp af beregninger baseret på kunstig intelligens fået mere præcise informationer.

Somaliske børn forsøger at finde det, der var deres hjem, i storbyen Mogadishu.

Det skyldes, at satellitbillederne ikke har formået at tage højde for fejllæsning i topografien, fordi høje bygninger og træer har været med til at forvanske billedet.

Derfor tegner fremtidsperspektiverne sig noget mere alvorlige end tidligere antaget.

- Når vandstanden stiger over det niveau, folk kalder deres hjem, så vil det være nødvendigt for mange lande at tage stilling til, om deres kystlinje er i stand til at yde beskyttelse, siger Scott Kulp.

De tættest befolkede områder i især Asien vil blive hårdest ramt.

Eksperterne vurderer, at risikoen for overflod og stormflodshændelser vil være ottedoblet i Bangladesh, tolvdoblet i Indien og tredoblet i Kina frem mod 2050.

Passagerer i Kochi i Indien tidligere på måneden efter voldsom monsunregn.

Vandstand stiger op til en meter

Men langt værre bliver det, hvis ikke der sættes ind mod drivhusgasser og global opvarmning. Hvis ikke nedsmeltningen af iskappen i Antarktis stoppes i henhold til Paris-aftalen for FN's Klimakonvention, kan op imod 650 millioner mennesker blive ramt af oversvømmelser.

Ifølge Benjamin Strauss, der er CEO i Climate Central, kalder det på store strukturelle forandringer.

- Der er brug for mere kystsikring og planlægning i forhold til højere havvandstande, hvis vi skal undgå økonomisk ustabilitet og skadesvirkningerne, siger han.

(ARKIV) Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord, onsdag 2. januar 2018. Klimaændringer kan ændre boligmarkedet, fordi prisen på attraktive kystnære boliger presses.

Vandstanden i verdenshavene kan være steget med over en meter i 2100, hvis vi bliver ved med at udlede lige så meget drivhusgas, som vi gør i dag, konkluderede FN’s klimapanel IPCC i september i en rapport.

En anden konklusion i FN's rapport var, at voldsomme oversvømmelser efter stormbølger, der hidtil er betragtet som "100-årshændelser", fra omkring 2050 vil kunne være årligt tilbagevendende hændelser.