Udland

72 mennesker omkom i brændende højhus - nu placerer rapport ansvaret

En officiel rapport rejser voldsom kritik af myndighedernes indsats, da en dødsbrand i 2017 hærgede Grenfell Tower i London.

Der bliver ikke lagt fingre imellem i den første officielle rapport, der kaster lys over Grenfell-tragedien i London i 2017. Her mistede 72 mennesker livet i et flammeomspændt boligkompleks.

Rapporten offentliggøres officielt onsdag, men ifølge The Telegraph og andre britiske medier er rapportens konklusion klar: Brandmyndighederne i London fejlede på flere graverende punkter.

Den omkring 1000 sider lange rapport lister i alt 16 kritikpunkter af London Fire Brigade.

De pårørende til ofrene fik udleveret en kopi af rapporten mandag, så de har haft mulighed for at forberede sig på offentliggørelsen og de efterfølgende reaktioner.

Her får du seks af rapportens væsentligste konklusioner.

Hvad var årsagen til branden?
Branden i Grenfell Tower i 2017.

Branden opstod ifølge rapporten som følge af en elektrisk kortslutning i en Whirlpool-kummefryser i lejlighed 16 på 4. sal. Rapporten fritager beboeren for al ansvar for branden. 

Firmaet Whirlpool er efterfølgende blevet mødt med et krav om millionerstatning til de flere end 200 pårørende til ofrene.

Den ”principielle årsag” til, at flammerne med høj hastighed bredte sig, var de brandfarlige aluminiumspaneler på ydersiden af bygningen, konkluderer rapporten.

Panelerne indeholder polyethylen - et termoplastisk kunststof, der fungerede som brændstof til ilden. Branden fik desuden næring af den letantændelige isolering bag panelerne og omkring vinduespartierne. 

De pårørende har sagsøgt både firmaet Arconic, der havde leveret panelerne, og firmaet bag isoleringsmaterialet.

Hvor fejlede beredskabet?
Ofrene mindes.

Rapporten langer i flere punkter hårdt ud efter London Fire Brigade (LFB), der blandt andet kritiseres for ikke at være forberedt på en brand af det omfang, der ramte boligkomplekset i Grenfell.

Beredskabet var ”alvorligt utilstrækkeligt”, konkluderer rapporten i det første af tre kapitler, der gransker London Fire Brigades rolle.

Indsatslederne, der blev sendt ud til Grenfell, var ikke trænet i at bekæmpe ild i brændbar beklædning - som den på Grenfell Tower. Indsatslederne havde heller ikke fået træning i at evakuere folk fra et brændende højhus.

Hvad gik galt under indsatsen?
Højhuset som det så ud efter branden.

Brandfolkene blev i dagene efter tragedien rost for deres mod og heltedåd, fordi de gik ind i bygningen for at redde ofrene ud.

Men rapporten påpeger, at indsatslederne gamblede med både beboernes og brandfolkenes liv, fordi de ikke lavede en ”fuld evakuering” af bygningen.

Overordnet havde indsatslederne på intet tidspunkt kontrol over situationen, lyder kritikken.

- I det øjeblik det stod klart, at branden var ude af kontrol, skulle der være truffet en beslutning om at organisere en fuld evakuering af bygningen, mens det stadig var muligt. Beslutningen havde formentlig resulteret i færre dødsfald, lyder det i den måske mest direkte kritik af London Fire Brigades indsats.

Hvad gik galt hos alarmcentralen?
Brand i Grenfell Tower.

Operatørerne hos London Fire Brigades alarmcentral modtog et ”hidtil uset højt antal” opkald fra Grenfell natten til 14. juni. Men responsen bar præg af manglende ”erfaring, instrukser og træning” i en nødsituation af Grenfells kaliber, viser rapporten.

Operatørerne fik ikke altid de nødvendige oplysninger fra de personer, der var indespærret i Grenfell – såsom deres lejlighedsnummer. Der herskede også usikkerhed blandt operatørerne om, hvornår beboerne skulle evakueres.

Kommunikationen mellem alarmcentralen og indsatslederne i marken var desuden ”mangelfuld, usikker og tilbøjelig til at være fejlfuld”, lyder vurderingen i rapporten.

Hvilken rolle har London Fire Brigades chef?
Dany Cotton og daværende premierminister Theresa May besøger Grenfell få dage efter branden.

Chefen for London Fire Brigade, Dany Cotton, får en hård medfart i rapporten for sit vidneudsagn ved en høring om Grenfell-tragedien i september 2018.

Her sagde hun, at hun ikke ville ændre en eneste ting med hensyn til London Fire Brigades indsats i forbindelse med dødsbranden i Grenfell.

Dany Cotton antydede desuden, at det at træne sit personale til at håndtere en nødsituation som Grenfell svarede til at træne i ”at lande et rumskib i nærheden af The Shard” - en 95 etager høj skyskraber i London.

Rapporten kritiserer LFB-chefen for hendes ”bemærkelsesværdige ufølsomhed” og tilføjer, at London Fire Brigade risikerer ikke at lære af sine fejl i forbindelse med Grenfell ”med sådan en attitude”.

Hvordan var brandsikkerheden i Grenfell Tower?
Grenfell Tower.

Grenfell Tower var udstyret med brandvægge og brandsektionsadskillelse, der ved eventuel brand skulle begrænse ilden til en enkelt etage.

Men under den voldsomme brand og varmeudvikling i Grenfell svigtede sikkerhedsforanstaltningen på flere punkter.

Blandt andet på grund af vinduer, der sprængtes som følge af varmen, og branddøre, der ikke formåede at begrænse røgudviklingen mellem etagerne.

Ifølge rapporten gik der kun 26 minutter fra branden brød ud på 4. etage, til flere etager var fyldt med tyk røg.