Udland

Hvalbestand var næsten udryddet – nu er den tilbage i tusindvis

Pukkelhvalen er ikke længere kategoriseret som truet.

Hvalfangst fik næsten udryddet en hel bestand af pukkelhvaler ved Antarktis. Men siden er antallet af hvaler steget kraftigt, og i dag er gruppen næsten tilbage på niveauet, fra før fangsten satte ind.

Det viser et nyt studie, der er publiceret af det videnskabelige akademi The Royal Society i London, Storbritannien.

Der findes syv populationer af pukkelhvaler på den sydlige halvkugle. Studiet behandler én specifik bestand, der tilbringer vinteren ud for Brasiliens kyst og om sommeren drager sydpå til det sydvestlige Atlanterhav nær Antarktis.

Hvalfangerne ankom

Bestanden er blevet jaget siden begyndelsen af 1800-tallet, men i begyndelsen af 1900-tallet tog hvalfangsten for alvor fart i området.

Gruppen af pukkelhvaler bestod ifølge studiet af 27.000 hvaler i 1830. Men så ankom de første hvalfangere til den britiske ø Sydgeorgien nær Sydpolen i 1904, og de næste 12 år blev der fanget 25.000 pukkelhvaler.

Mod slutningen af 1920’erne var pukkelhvalerne blevet sjældne i området, og da pukkelhvaler blev fredet i 1966, var der kun nogle få hundrede hvaler tilbage i bestanden i det sydvestlige Atlanterhav.

Så begyndte bestanden at vokse.

Næsten fuld størrelse

I dag er gruppen næsten tilbage på fuld styrke, og populationen tæller nu 25.000 eksemplarer, vurderer det nye studie.

- Fredning førte til en stærk fremgang, og den nuværende bestand estimeres at være på 93 procent af størrelsen fra før udnyttelsen (af hvaler, red.), står der i studiet.

Forbuddet mod kommerciel fangst af pukkelhvaler kom på et tidspunkt, hvor den intensive jagt havde bragt artens overlevelse i fare.

Fredningen virkede. I dag skønnes der samlet at være omkring 85.000 pukkelhvaler i verden, og tallet er stigende.

På den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCNS rødliste over truede dyrearter er pukkelhvalen kategoriseret som 'least concern'. Det vil sige: Ikke truet.