Brexit

Sådan rammes danskerne af Brexit uden en aftale 31. oktober

Hvis Storbritiannen forlader EU uden en aftale, vil det få en lang række konsekvenser for danskerne. TV 2 grafik

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil det få konsekvenser for internethandel, flyrejser og kæledyr. Få overblikket her.

Risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale om det fremtidige samarbejde, ser atter ud til at være meget reel.

Deadline er 31. oktober 2019, hvor det britiske brud med unionen vil få vidtrækkende konsekvenser i såvel Storbritannien som de andre EU-lande - også i Danmark.

Sidst der var udsigt til et lignende scenarie var i foråret 2019, men i modsætning til dengang har såvel EU som de britiske myndigheder fået flere regler på plads, der skal være med til at begrænse et eventuelt kaos.

For eksempel ser flytrafikken ikke ud til at blive berørt i første omgang, og der er lavet procedurer for rejser til og fra Storbritannien.

Alligevel bliver der konsekvenser for rejsende, der køber billetter til flyafgange et stykke ude i fremtiden, folk rejsende med kæledyr eller danskere, der køber ting på internettet.

Konsekvenser af Brexit uden en aftale

Danskere, der rejser til eller via Storbritannien
Britiske luftfartsselskaber vil være omfattet af andre regler efter Storbritanniens udtræden af EU.

Hvis briterne forlader EU uden en aftale, vil det påvirke danskere, der besøger Storbritannien.

Mange af de udfordringer for rejsende, som Brexit uden en aftale vil medføre, har såvel briterne som EU forsøgt at løse.

Det betyder også, at danske statsborgerne kan rejse til Storbritannien uden visum efter skæringsdatoen og være der i højst tre måneder.

Rejseforsikring vil imidlertid være en god idé, da det blå sygesikringsbevis ikke længere vil gælde i Storbritannien efter skæringsdatoen, og lægehjælp dermed kommer til at koste penge for udlændinge.

Hvis man køber flybilletter som går til eller via Storbritannien, skal man også være opmærksom.

Flybilletter vil som udgangspunkt også gælde i månederne efter udtrædelsesdatoen, men køber man billetter til fly, der letter efter 30. marts 2020, kan man komme i vanskeligheder.

De EU-regler, som sikrer, at flybilletter gælder efter udtrædelsesdatoen, sikrer nemlig kun flyvninger mellem Storbritannien og EU til og med 30. marts 2020.

Derfor bør man kontakte luftfartsselskabet for at sikre, at billetten stadig gælder.

Hvis man benytter et luftfartsselskab med base i Storbritannien, skal man også være opmærksom.

EU’s regler om passagerers rettigheder vil nemlig ikke længere gælde for britiske luftfartsselskaber efter 30. marts 2020. Det betyder blandt andet, at passagerer ikke kan regne med at have samme rettigheder ved aflysninger, lange forsinkelser, eller hvis de bliver nægtet boarding.

Rejsende, der mellemlander i Storbritannien, vil fremover skulle vise pas en ekstra gang, men de slipper for at bære deres bagage igennem en ekstra sikkerhedskontrol, hvis deres destination er et EU-land. Det skyldes, at EU har vedtaget regler for at imødegå kaos i lufthavnene.

Kilder: Udenrigsministeriet, Trafikstyrelsen

Danskere, der køber ting i Storbritannien
Varer fra Storbritannien bliver pålagt told og afgifter i tilfælde af Brexit uden en aftale.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil det få betydning for danskere, der handler i britiske netbutikker eller køber ting under besøg i landet.

Der er dog forskel på, hvilke regler der gælder, når man handler på nettet, og når man handler i en fysisk butik i Storbritannien.

Ved nethandel er det vigtigt at lægge mærke til, om hjemmesiden markedsfører sig til danskere ved for eksempel at være dansksproget eller angive priser i danske kroner.

Hvis en britisk hjemmeside er rettet mod danskere, er det nemlig stadig EU’s regler som gælder. Det betyder, at kunderne har minimum to års reklamationsret og 14 dages fortrydelsesret.

Hvis netbutikken ikke er rettet mod danskere, vil de britiske regler gælde. Her er stadig en fortrydelsesret på minimum 14 dage, men reklamationsretten på to år gælder ikke længere.

I stedet træder britisk lov i kraft, og her er reklamationsretten mellem fem og seks år. Det kan dog blive sværere at klage over en vare, da det ikke er sikkert, at EU's klagemuligheder videreføres efter Brexit, og det står den britiske regering frit for at ændre reglerne.

Ved køb inden Brexit vil det stadig være EU’s regler, der gælder – ændringerne træder først i kraft i det øjeblik, Storbritannien forlader EU. Hvis man først opdager en fejl på en vare efter skæringsdatoen, men varen er købt inden, vil det også stadig være EU’s regler der gælder.

Hvis man køber varer i en fysisk butik i Storbritannien, er reglerne lidt anderledes. Her er ikke noget krav om fortrydelsesret, men mange butikker tilbyder alligevel 14 dage.

EU's regler om to års reklamationsret gælder heller ikke længere, men som tidligere nævnt er der en reklamationsret på mellem fem og seks år ifølge britisk lov - men klagesystemet vil være i britisk regi.

Uanset om man køber på nettet eller i fysiske butikker, vil Brexit uden en aftale betyde, at der fremover skal betales told og afgifter på varer købt i Storbritannien.

Handler man på nettet, kommer der moms og importgebyr på varer, som koster mere end 80 kroner. Varer, der koster over 1150 kroner, kommer der desuden told på.

Besøger man Storbritannien, kommer der told og afgifter på varerne, hvis man har købt for over 3.250 kroner og ankommer til Danmark med fly eller skib, eller hvis man har købt varer for over 2.250 kroner og ankommer med andre transportformer.

Reglerne for køb af varer i lande, der ikke er med i EU, kan findes hos Skat.

Kilder: UdenrigsministerietForbruger Europa.

Danskere, der bor eller vil bo i Storbritannien
Danske statsborgere kan blive boende i Storbritannien, selvom der ikke kommer en aftale om Brexit.

Danske statsborgere, der bor i Storbritannien, kan blive boende efter skæringsdatoen, men der skal søges om opholdstilladelse.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, er det muligt at søge om opholdstilladelse indtil 31. december 2020.

Det er gratis at søge - og du kan læse mere om processen hos de britiske myndigheder.

Danskere, der modtager efterløn, førtidspension eller folkepension, kan stadig bo i Storbritannien og få pengene med.

Til gengæld kan man ikke få børnetilskud, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge fra Danmark efter skæringsdatoen.  

Du kan læse mere om de danske regler hos Beskæftigelsesministeriet.

Danskere, der studerer eller vil studere i Storbritannien
Hatte fra studerende i Brighton kastes op i luften efter endt uddannelse.

Studerende, der skal læse i Storbritannien og opholde sig der i mere end tre måneder, skal søge om opholdstilladelse ifølge ”European Temporary Leave to Remain”.  

Hvis man får opholdtilladelse, vil den være gyldig til tre års ophold.

Det koster et gebyr at søge om ”European Temporary Leave to Remain”, og du kan læse mere om processen hos de britiske myndigheder.

Danmark udbetaler også SU, udlandsstipendium og specialpædagogisk støtte til danskere under uddannelse i Storbritannien efter skæringsdatoen.

Studerende, der vil på ophold gennem Erasmus+ skal være opmærksomme på, at Storbritannien muligvis ikke deltager i ordningen fremover. 

Hvis man selv arrangerer sit studieophold uden om en uddannelsesinstitution i Danmark, skal man være opmærksom på, at studieafgifterne på sigt kan blive væsentligt højere end i dag. Storbritanniens regering har meldt ud, at niveauet for studieafgifter for EU-borgere til og med studieåret 2019/20 vil forblive som nu.

Kilde: Uddannelses og Forskningsministeriet.

Briter i Danmark
En britisk-dansk venskabsnål.

De eksisterende regler for briter i Danmark fortsætter med at gælde efter udtrædelsesdatoen.

Udenrigsministeriet anbefaler britiske statsborgere i Danmark at søge om et EU-registreringsbevis eller et opholdskort hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, inden Storbritannien træder ud af EU.

Ifølge Udenrigsministeriet vil det gøre det nemmere for herboende briter at dokumentere, de har ret til at opholde sig i Danmark.

Herboende briter skal dog være opmærksomme på, at de fremover skal tegne en sundhedsforsikring, da deres blå sygesykringskort ikke længere gælder, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Danske kæledyr til og fra Storbritannien
Det kan blive mere besværligt at rejse til og fra Storbirtannien med kæledyr.

Danskere kan fortsat tage kæledyr med til Storbritannien, hvis landet forlader EU uden en aftale, men der bliver mere besværligt.

Nogle dyr skal i karantæne, testes for sygdomme, vaccineres og have udstedt certifikater. Derfor er det en god idé at undersøge, hvilke regler der gælder for det enkelte dyr ved at kontakte en dyrlæge, den veterinære myndighed eller den danske ambassade.

Hvis man rejser til Storbritannien via et andet land, kan det også få betydning for, hvilke regler der gælder.

Skal man rejse fra Storbritannien til Danmark med sit kæledyr, bliver reglerne endnu skrappere end ved rejser fra Danmark til Storbritannien.

Efter Brexit uden en aftale bliver kommerciel indførsel af kæledyr til EU og Danmark nemlig forbudt.

Det betyder, at ejeren af et kæledyr skal godtgøre, at rejsen med dyret er en såkaldt ”ikke kommerciel flytning”.

En ikke-kommer​ciel flytning betyder, at kæledyret skal rejse sammen med ejeren eller flyttes af en bemyndiget person op til fem dage før eller efter ejerens rejse.

Desuden er det forbudt at sælge dyret eller forære det væk.

De danske myndigheder har i øvrigt udarbejdet specifikke vejledninger til folk, der rejser til Danmark med hundekattefritter og fugle efter udtrædelsesdatoen.

Kilder: Fødevarsestyrelsen.

Danskere, der bruger mobiltelefon i Storbritannien
EU-borgere i Storbritannien risikerer at skulle betale mere for datatrafik og opkald.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale 31. oktober, træder en britisk lov om mobiltelefoni og datatrafik i kraft med det samme.

Loven, der hedder Mobile Roaming (EU Exit) Regulations 2019ophæver med et slag de britiske teleselskabers forpligtigelse til at beskytte kunderne mod høje roaming-takster. 

Det skyldes, at beskyttelsen mod høje roaming-takster er en EU regel.

Dermed er der risiko for, at mobiltelefoni og brug af datatrafik bliver dyrere for danske kunder i Storbritannien efter 31. oktober.