Udland

Mikroplast falder fra himlen i Arktis - Danmark går ikke fri

En ny undersøgelse viser, at der er en betydelig forurening med mikroplast i sne fra både Arktis og Alperne.

Forskere slår nu alarm, efter at betydelige mængder mikroplast er fundet i sne i både Arktis og Alperne.

En ny undersøgelse viser en ”bekymrende” luftforurening, der er sundhedsskadelig for mennesker. Det skriver The Guardian.

Flere millioner ton plastik efterlades årligt i naturen og nedbrydes over tid til små partikler og fibre, der via luftstrømme spredes i atmosfæren.

Nu viser prøver fra isflager i havet mellem Grønland og Svalbard et gennemsnit på 1760 mikroplast-partikler per liter. Enkelte steder i Europa er der fundet helt op mod 24.600 partikler per liter.

Konklusionen i den nye undersøgelse er, at luftstrømme spiller en afgørende rolle i den globale spredning af mikroplast-partikler.

Danmark går ikke fri

Malene Møhl, havbiolog og plastikekspert i WWF Verdensnaturfonden, kalder konklusionen i den nye undersøgelse alvorlig:

- Jeg er desværre ikke overrasket over resultatet af undersøgelsen. Vi har i årtier produceret og efterladt enorme mængder plastik i naturen, og derfor vil forureningsgraden kun stige i de kommende år. Verdensnaturfonden arbejder for at få sat en prop i plastikproduktionen, så vi kan få knækket kurvet. Da nedbør også rammer Danmark, går vi desværre ikke fri af det her problem.

Malene Møhl advarer mod det, hun kalder plastikpanik, når det kommer til sundhedsrisikoen ved mikroplast-partikler. Problemet med plastikforurening er ikke værre i dag, end det var i går, men hvis ikke verdenssamfundet gør noget drastisk i forhold til produktionen og affaldshåndteringen af plastik, kan det få en ubehagelig effekt i løbet af en årrække, siger den danske plastikekspert.

- Al teori og erfaring vi har på området for partikelforurening peger på, at det kan optages i blodet, gå ind i cellerne og derved forårsage eksempelvis lungekræft. Plastik nedbrydes til mindre og mindre partikler, så man kan antage, at de reagerer på samme måde som anden partikelforurening.

Opråb fra forskerne

Forskerne til den nye undersøgelse opfordrer nu til, at der laves grundige undersøgelser af, hvordan de luftbårne partikler helt præcist påvirker menneskers helbred.

I juni viste en undersøgelse, at mennesker i gennemsnit spiser mindst 50.000 mikroplast-partikler om året.

Melanie Bergmann, der er professor på Alfred Wegener Instituttet i Tyskland, er en af hovedforfatterne bag den nye undersøgelse. Hun understreger alvorligheden af, at man kigger på det sundhedsskadelige aspekt:

- Der bliver publiceret en masse undersøgelser om mikroplast, men ingen af dem handler om påvirkningen af menneskers helbred. Det er efter min mening meget underligt, siger Melanie Bergmann og tilføjer, at mikroplast burde overvåges og rapporteres på linje med andre luftforureningskilder.

Ved en tidligere undersøgelse på Arktis viste en enkelt prøve helt op mod 12.000 mikroplast-partikler per liter. Det fik forskerholdet fra Tyskland til at undersøge forholdene nærmere.

- Vi spurgte os selv, hvor det kom fra. Noget af det er blevet båret af havstrømmene, men prøverne viste, at en stor del af partiklerne er luftbårne. Koncentrationerne i sneprøverne var meget høje, hvilket indikerer en betydelig forurening af atmosfæren, siger Bergmann til The Guardian.

Bæres over store afstande

Hun sammenligner mikroplast-artiklerne med støv og pollen.

- Det bliver dybest set transporteret overalt med vinden, som vi ser det med for eksempel støv fra Sahara, siger professoren.

Forskere, der ikke har været involveret i den seneste undersøgelse, er også stærkt bekymrede for, at relativt uberørte økosystemer som Arktis nu viser sig at være forurenet.

- Den her undersøgelse er meget vigtig, fordi den styrker argumentet for meget strengere regler for plastindustrien og tvinger verdens regeringer til at tackle spørgsmålet om plastforurening, siger Steve Allen ved EcoLab-forskningsinstituttet i Frankrig til The Guardian.

I en tidligere undersøgelse offentliggjort af Steve Allen i april blev der fundet betydelige mængder mikroplast i luften over Pyrenæerne. Den undersøgelse konkluderede også, at vinden var en afgørende faktor i forhold til transporten af partiklerne.

Den nye forskning er imidlertid den første, der direkte viser, at sne og is er forurenet af mikroplast-artikler.