Udland

Klimaforandringerne spænder ben for bekæmpelse af sult

Flere af FN's verdensmål bliver udfordret af klimaforandringer og stigende ulighed, viser en ny FN-rapport.

Sult er et stigende globalt problem. Og vi er generelt ikke på rette vej i forhold til flere af FN's verdensmål, såsom at afskaffe ekstrem fattigdom inden 2030.

Det konkluderer en ny rapport fra FN, der gør status på FN's 17 verdensmål.

Det skyldes især, at fremskridtene bliver undermineret af klimaforandringerne og stigende ulighed, konkluderer rapporten.

Fald i børnedødelighed

Der er enkelte lyspunkter. Eksempelvis er der et fald på 49 procent i børnedødelighed mellem 2000 og 2017.

Og knap 90 procent af verdens befolkning har nu fået adgang til elektricitet.

Men FN's vicegeneralsekretær for økonomi og sociale anliggender, Liu Zhenmin, siger, at der på trods af enkelte fremskridt fortsat er flere "kolossale udfordringer".

Det problem, der er mest presserende og kalder på handling, er klimaforandringerne, siger han på et pressemøde.

- Det (klimaforandringerne, red.) kan påvirke de fremskridt, der er blevet opnået de sidste mange årtier, siger Liu Zhenmin.

Ulighed stiger

Han peger specifikt på målene for bekæmpelsen af fattigdom og forbedringen af millioner af menneskers livsvilkår.

Rapporten viser, at tab af biodiversitet accelererer, og at "risikoen for udryddelsen af arter er blevet forværret med næsten ti procent de seneste 25 år".

De globale temperaturer er steget, og "investeringerne i fossile brændstoffer er fortsat større end investeringerne i klimatiltag", lyder det videre.

Liu Zhenmin siger, at rapporten også viser, at "uligheden stiger, og alt for mange bliver svigtet".

- Det er endnu en af de mange udfordringer, verden står over for, siger han.

17 verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015.

De består af 17 konkrete mål, som blandt andet forpligter FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed og sikre mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål, som havde deadline ved udgangen af 2015.