Udland

Forældre og hustru i åben strid - nu slukker lægerne for franskmand i koma

Hustruen mener, at Vincent Lambert skal have lov til at dø. Mandens katolske forældre mener omvendt, at han skal holdes i live.

Læger i Frankrig har tirsdag meddelt, at de vil afbryde det medicinske udstyr, der holder liv i 42-årige Vincent Lambert, som har ligget i koma siden en motorcykelulykke i 2008.

Siden ulykken har Lambert været lam i hele kroppen og hjerneskadet.

Med afgørelsen er de sidste lovmæssige forhindringer fjernet

Patrice Spinosi, sagfører for Lamberts kone

Hans tilstand har været genstand for en opsigtsvækkende familiestrid og en stor offentlig debat både i Frankrig og resten af verden.

Nu slukker lægerne for udstyret og dermed også for striden i Lamberts familie, som både har været gennem retssager i Frankrig og ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I sidste uge afsagde Frankrigs højeste domstol en kendelse om, at lægerne kan slukke det apparat, som holder Lambert kunstigt i live, da der ikke er noget håb for, at han vågner op igen.

Familien er splittet

Lamberts kone, flere af hans søskende og de læger, som behandler ham, har længe villet afbryde apparaturet. Men Lamberts forældre, som er troende katolikker, har været imod det. Selv Pave Frans har appelleret til, at Lambert holdes i live.

I en e-mail tirsdag fra Vincent Sanchez, den ledende læge i det team, som behandler Lambert, er familien blevet informeret om, at han nu vil begynde at fjerne det livsforlængende udstyr.

Domstolen Cour de Cassation underkendte fredag en tidligere afgørelse truffet af en appeldomstol, som i sidste måned gav læger ordre til at holde Vincent Lambert i live - kun 12 timer efter læger imod hans forældres vilje havde slukket for de apparater, som var med til at holde ham i live efter hans motorcykelulykke.

- Med afgørelsen er de sidste lovmæssige forhindringer fjernet. Med fredagens kendelse kan hospitalet i Reims igen slukke for maskinerne på Lamberts stue, hed det i en kommentar fra Patrice Spinosi, som er sagfører for Lamberts kone, Rachel.

National debat

Sagen omkring Lambert, som før ulykken var psykiatrisk sygeplejerske, har ført til dyb splittelse i hans familie og udløst en national debat om retten til at dø.

Dødshjælp er forbudt i Frankrig, men en lov fra 2016 har givet læger mulighed for at bedøve terminalpatienter stadigt mere, til døden indtræffer. En såkaldt fortsat dyb sedation.

Aktiv dødshjælp i forskellige former er tilladt i Holland, Belgien, Colombia, Luxembourg og Canada.

I Danmark er aktiv dødshjælp og assisteret selvmord ikke tilladt.