Udland

EU-lande opgiver at sætte mål om klimaneutralitet i 2050

Tysklands kansler Angela Merkel ankommer ved EU-topmødet 20. juni. Hun er én af de statsledere, der på det seneste har stillet sig bag ønsket om CO2-neutralitet for EU i 2050. Piroschka Van De Wouw / Ritzau Scanpix

I stedet for at fastsætte et fælles mål om klimaneutralitet, henviser EU-lande til FN-klimaaftalen.

Selv om et overvældende flertal af EU's 28 medlemslande ønsker klimaneutralitet i 2050, er det ikke lykkedes for stats- og regeringscheferne at blive enige om en aftale, der binder dem alle til den målsætning.

Det er anden gang på tre måneder, at ambitionerne om klimamålet falder til jorden i mødelokalet med stats- og regeringscheferne.

I stedet for at skrive et fast årstal, vil stats- og regeringscheferne henvise til FN's klimaaftale fra Paris. Det er dog noteret, at et stort flertal af EU-landene skal være klimaneutrale i 2050. Det bekræfter en diplomat.

Konklusionerne fra topmødet er endnu ikke offentliggjort, da mødet ikke er slut.

Klimaneutral eller CO2-neutral betyder, at balancen mellem udledningen og optagelsen af drivhusgasser går i nul.

2050 stod i udkast

For miljø- og klimaorganisationer har det været afgørende, at EU-landenes stats- og regeringschefer gav hinanden håndslag på 2050.

Dermed ville Europa kunne lægge pres på resten af verden på det FN-klimamøde, der finder sted i New York 23. september.

Det så længe ud til, at 2050 faktisk ville blive et fælles EU-mål. Årstallet fremgik af udkast til konklusionerne sidst på eftermiddagen torsdag.

Det hedder i dokumentet, at man vil bestræbe sig på at være klar med en langsigtet strategi for klimaet i begyndelsen af 2020.

Polen har stået i vejen

Polen har ført an i modstanden mod at fastsætte 2050 som mål. Enkelte andre lande har støttet Polen. Men de seneste uger har flere lande - herunder Tyskland - tilsluttet sig lejren af tilhængere af 2050.

I den internationale FN-klimaaftale fra Paris i 2015 hedder det, at man vil holde den gennemsnitlige temperaturstigning godt under to grader celsius målt mod førindustrielt niveau.

Man vil også forsøge at bestræbe sig på, at den maksimalt når 1,5 grader celsius.

Det støtter EU's stats- og regeringschefer med torsdagens aftale. Men beregninger fra EU-Kommissionen viser, at EU skal være klimaneutralt i 2050, hvis man skal leve op til FN-aftalen.

Eksperter og klimaaktivister har påpeget, at det gør enorm forskel, om EU fastsætter et mål om klimaneutralitet i 2050, da EU-Kommissionen dermed vil tage konkret højde for dette, når nye forslag fremlægges.

Det vil også give investorer tryghed til at bruge penge på klimainitiativer, hvis der er et konkret politisk pejlemærke.