Udland

Mange af verdens floder er forurenet af antibiotika

Ny forskning viser, at floder og vandløb i mange af verdens lande har høje koncentrationer af antibiotika.

Hundredvis af floder og vandløb over hele verden er forurenet af antibiotika. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af problemet.

- 711 vandprøver fra floder i 72 lande på seks kontinenter er blevet undersøgt af forskere. En eller flere typer antibiotika blev fundet i to tredjedele af prøverne.

- Resultaterne er stærkt foruroligende. De viser omfattende forurening af verdens flodsystemer, siger forskeren Alistair Boxall ved University of York, som har været med til at lede forskningsprojektet.

Forskningsresultaterne, der blev fremlagt på en konference i Helsinki mandag, viser, at der er målt antibiotikaniveauer, der ligger over de grænseværdier, som lægemiddelindustrien selv har fastsat.

Størst problemer i udviklingslande

Problemerne er størst i udviklingslande i Asien og Afrika. På et sted i Bangladesh blev der målt koncentrationer af det meget brugte antibiotikum metronidazol 300 gange højere end anbefalet.

Men også europæiske vandløb er forurenet.

- Antibiotikaniveauerne i Europa var over grænseværdierne på otte procent af de steder, som blev undersøgt, skriver den britiske avis The Guardian.

I Europa er Donau den mest forurenede flod.

I Themsen, som løber gennem London, og som ellers regnes for en af Europas reneste floder, blev der fundet fem forskellige typer antibiotika.

Forureningen af de mange vandløb kan bidrage til at gøre bakterier resistente mod antibiotika.

Forkert udnyttelse i landbrug og sundhedssektor

Antibiotikaresistens er et tiltagende problem, som gradvist har fået mere og mere opmærksomhed. Hovedårsagerne til forureningen antages at være en forkert udnyttelse af antibiotika i sundhedsvæsnet og i landbruget.

Men antibiotikaforurening i naturen spiller også en rolle. Denne forurening stammer både fra medicinalindustrien, fra vandrensningsanlæg og fra afføring og urin fra mennesker og dyr.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret om, at stadigt flere typer antibiotika virker dårligere, og at det haster med at udvikle nye. Hvis der ikke iværksætte nye tiltage, kan ti millioner mennesker dø årligt som følge af antibiotikaresistens inden 2050, hedder det i FN-rapport fra sidste måned.