Uddød fugl genopstod fra de døde

Fuglearten hvidstrubet rikse uddøde på øgruppen Aldrabra efter en oversvømmelse. Men få tusinde år senere genopstod arten, viser ny forskning.

Den hvidstrubede rikse er på størrelse med en kylling og kan ikke flyve.

Det er kun en af de specielle dyrearter på den isolerede koraløgruppe Aldabra, der er en del af Seychellerne i Det Indiske Ocean. Den mest kendte er Aldabra-kæmpeskildpadden.

Men nu viser det sig, at den hvidstrubede rikse er mere speciel, end man hidtil har vidst.

En international forskergruppe har nemlig fundet ud af, at arten har været uddød på et tidspunkt, men genopstod nogle tusinde år senere.

Det er dermed et af de allerklareste eksempler på et biologisk fænomen, der kaldes ’gentagen evolution’, skriver forskerne i ’The Zoological Journal of the Linnean Society’.

- Vi kender ikke noget andet eksempel hos fugle, der illustrerer dette fænomen så tydeligt, siger en af forfatterne, professor David Martill fra University of Portsmouth, i en pressemeddelelse, der blandt andet citeres hos CNN.

Fløj fra Madagascar

Den usædvanlige historie om den hvidstrubede rikse starter med artens forfader - en fugleart, der hører hjemme på Madagascar.

Denne fugleart har altid haft den særhed, at antallet af individer nogle år eksploderer, så et stort antal i desperation søger væk fra øen. De fugle, der fløj sydpå, gik til grunde på vej mod Antarktis, og de fugle, der fløj vestpå til Afrikas fastland, blev straks ædt af kødæderne der.

Men de fugle, der fløj mod øst og mod nord, fandt gæstfri levesteder på øer i Det Indiske Ocean som Mauritius og Réunion.

Evolution på Aldabra

Nogle af de allermest heldige landede 400 kilometer nordpå på atollen Aldrabra nord for Madagascar, hvor der hverken fandtes rovdyr eller konkurrence fra andre dyrearter.

Det totale fravær af trusler betød, at fuglene kunne overleve uden behov for at flyve. I løbet af en evolutionsperiode på tusindvis af år mistede fuglene derfor evnen til at flyve og udviklede sig til den nye art - den hvidstrubede rikse.

For 136.000 år siden steg vandstanden imidlertid i Det Indiske Ocean, og atollen Aldrabra blev totalt oversvømmet.

Nu blev det pludselig en dødelig trussel for den hvidstrubede rikse, at den havde lagt evnen til at flyve bag sig – og arten uddøde.

Historien gentog sig

For 100.000 år siden faldt vandstanden i Det Indiske Ocean dog igen, og Aldrabra dukkede atter op af havet.

Og så gentog evolutionen sig: Fugle fra Madagascar kom flyvende til Aldrabra og slog sig ned, og i løbet af de næste tusindvis af år mistede de evnen til at flyve, og den hvidstrubede rikse genopstod.

- Forholdene på Aldabra, først og fremmest fraværet af rovdyr og konkurrerende pattedyr, betød, at fuglen var i stand til at miste evnen til at flyve begge gange, helt uafhængigt af hinanden, siger professor David Martill.

Forskerne har sammenlignet fossiler fra Aldrabra fra før og efter oversvømmelsen og kan se, at for eksempel vingeben har udviklet sig på samme måde.

- Aldabra har den ældste fossilhistorie af alle øerne i Det Indiske Ocean, og det er kun her, man kan finde fossile beviser for, hvilken betydning den skiftende vandstand har haft for arters uddøen og genindvandring, siger professor David Martill.

Den hvidstrubede rikse lever stadigvæk på Aldabra-atollen, der i dag er et naturreservat, hvor de eneste menneskelige beboere er forskere og parkbetjente.