Udland

Én million dyre- og plantearter er truet - kan blive Jordens sjette massedød

Vi kan handle nu - det kræver blot en adfærdsændring, siger Verdensnaturfonden, WWF.

Pattedyrenes biomasse er faldet.

Jordoverfladen, havområderne og flodsystemerne har ”ændret sig betragteligt”.

Og omkring en million dyre- og plantearter er truet af udryddelse.

Det er den dystre konklusion i en 1800 siders lang rapport, der er udarbejdet af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, forkortet IPBE, som netop er udgivet.

Organisationen hører under FN.

Dermed viser rapporten, at den globale biodiversitet er udfordret. Særligt menneskets arealudnyttelse er synderen, lyder det. Og det er bekymrende, mener Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i Verdensnaturfonden, WWF.

- Jeg mener faktisk, at denne her rapport viser, at det står endnu værre til med klimaforandringerne, siger han.

Ifølge Bo Øksnebjerg er der to aspekter i rapporten:

- Den ene viser, hvor skidt det står til med vores dyre- og planteliv. Men den anden fortæller, at vi er meget mere afhængige af dyr i vores dagligdag, end vi egentlig forestiller os. Så det har altså en meget direkte impact på vores dagligdag, hvis de her naturværdier forsvinder, siger han.

Leveforholdene har ændret sig markant

Årsagen til, at så mange arter er truet på deres eksistens, er dels forurening, og at deres levevilkår er blevet ændret drastisk.

Ifølge rapporten er en tredjedel af verdens areal og næsten 75 procent af ferskvandsressourcerne afsat til landbrugs- eller husdyrproduktion. Landbrugsproduktionen er steget med flere hundrede procent siden 1970'erne, og træfældningen er steget med 45 procent.

Desuden oplyses det, at 60 milliarder tons vedvarende og ikke-genanvendelige ressourcer udvindes globalt hvert år. Det tal er næsten fordoblet siden 1980.

Formanden for IPBE, den britiske forsker Robert Watson, siger til The Guardian, at han håber, den nye rapport bringer biodiversitet på den politiske dagsorden i samme grad, som klimaforandringerne har været det de seneste år.

- Der er ingen tvivl om, at vi mister biodiversitet i et uholdbart tempo, der kommer til at påvirke menneskers velbefindende for både denne og kommende generationer, siger Robert Watson til The Guardian.

Vi kan gøre noget i dag

Ifølge rapporten findes der cirka otte millioner forskellige dyrearter i verden – og det er dyr over hele kloden, der er truet.

Således står der i rapporten, at mindst 20 procent af landdyrene er forsvundet siden år 1900. Og så er mere end 40 procent amfibiedyr, 33 procent af koralrevene og mere end en tredjedel af alle havpattedyr truet.

Billedet er mere uklart for insekter, men eksperterne spår, at mindst ti procent af dyrene er truet.

De dystre konklusioner giver flere forskere dybe panderynker. Men vi kan gøre noget, siger Bo Øksnebjerg:

- I dansk landbrug dyrker vi også de jorde, hvor det er meget svært at få noget ud af den, og det kunne vi eksempelvis holde op med. Mange blomster, planter og dyr lever på de her enge og overdrev.

- Derfor kunne man med relativt få midler kunne holde op med dyrke jorden. Det kan vi gøre i dag, det er kun et spørgsmål at have viljen til at gøre det, siger Bo Øksnebjerg, der fremhæver, at hans opfattelse er, at forbrugerne også gerne vil betale lidt mere.

Menneskeskabt massedød

Tabet af biodiversitet er så voldsomt, at det allerede nu er blevet kaldt ”den sjette massedød”.

Den første menes at have fundet sted for cirka 440 millioner år siden, mens den måske bedst kendte fandt sted for cirka 65 millioner år siden. Her menes en meteor at være slået ned ved det nuværende Mexico, hvilket blandt andet førte til, at dinosaurerne uddøde.

Men i modsætning til de første fem massedøde er den nuværende menneskeskabt, skriver The Guardian.

Næste år skal den kinesiske by Kunming være vært for en stor, international konference om biodiversitet og natur, hvor næsten 200 lande ventes at deltage og skulle forholde sig til de dystre forudsigelser.

I 1992 indgik Danmark og langt størstedelen af verdens øvrige lande en aftale om biodiversiteten på et verdenstopmøde i Rio de Janeiro i Brasilien. Aftalen blev døbt ”Biodiversitetskonventionen”, og senest blev man i oktober 2010 enige om at opdatere målene for perioden 2011-2020.

Rapporten, der har været tre år undervejs, er udarbejdet af 145 eksperter fra 50 lande.