Udland

Centralbanker i åbent brev: Klimaforandringer vil have katastrofale konsekvenser for økonomien

Verden kan stå foran finansielle katastrofer, hvis ikke virksomhederne får klimaet på dagsordenen, siger to centralbanker.

Den globale økonomi er i stor fare, hvis ikke virksomhederne begynder at omstille til en grønnere fremtid.

Sådan lyder det i et åbent brev fra Mark Carney og François Villeroy de Galhau, som er direktører for henholdsvis Bank of England og Bank of France.

- Hvis ikke nogle virksomheder og industrier tilpasser sig den nye verden, vil de ophøre med at eksistere, skriver de ifølge BBC.

Fart og timing er afgørende

Mark Carney og François Villeroy de Galhau

Banker for en grønnere fremtid

Brevet er underskrevet af bestyrelsen i det klimafokusrede netværk af banker, NGFS.

NGFS er en koalition af 34 centralbanker, herunder Danmarks Nationalbank, som blev startet i 2017 af the Bank of England.

Sammen udarbejder de rapporter og analyser for at skubbe den finansielle verden i en grønnere retning.

Klima og finans hånd i hånd

I brevet forklarer Carney og Villeroy de Galhau, at begivenheder som hedebølger, tyfoner og tørke allerede har haft en alt for stor indflydelse på planeten.

- Disse begivenheder skader infrastrukturen og privat ejendom, har negativ effekt på sundhed, nedsætter produktivitet og ødelægger rigdom, skriver de i brevet.

Derudover advarer de imod, at klimaforandringerne vil føre til "nedbrydende hændelser, som massemigration, politisk ustabilitet og konflikt".

Verdenspolitikken må omjusteres

De nævner blandt andet Paris-aftalen fra 2015, og hvor vigtig den mission er for fremtiden.

Aftalen forpligter landene til at arbejde imod at holde globale temperaturstigning under 2 graders celcius og stræbe mod temperaturstigninger på kun 1,5 grader.

For ifølge afsenderne kan den finansielle sektor kun følge med, hvis verdens ledere kan tilpasse sig.

- Det primære ansvar for klimapolitik vil fortsætte med at være hos regeringerne. Og den private sektor vil afgøre justeringernes succes, skriver de i brevet.

Tre faktorer

NGFS slår ned på især tre klimarelaterede finansielle risici, som virksomheder, banker og regeringer sammen står overfor.

  1. De fysiske udfordringer

    De fysiske problemer er de umiddelbare klima- og vejrforandringer, såsom tørke og voldsomme uvejr, der kan ødelægge afgrøder, infrastrukturer og folkesundheden.

  2. Overgangen

    Når eksempelvis en virksomhed bevæger sig fra en hverdag med tungt kulstofforbrug til en grønnere hverdag, så kan virksomhedsmodeller og værdiansættelser ende med at tage store skader.

  3. Ansvaret

    Når virksomheder kommer til at kræve erstatning for tab, som følge af enten fysiske skader eller omlægning, kan have en enorm effekt på forsikringsselskaber.

Især det, at skulle omlægge sin virksomhed til en grønnere strategi, er et fokuspunkt for NGFS.

- Selvom man ønsker sig en hurtig indstats, så kan en brat overgang have indflydelse på den finansielle stabilitet og den brede økonomi, skriver NGFS i en rapport.

- Farten og timing er afgørende.

En løsning forude

Brevet er dog ikke kun en advarsel.

Mark Carney og François Villeroy de Galhau foreslår nemlig også, hvad virksomhederne bør gør anderledes, for at komme klimaforandringerne i møde.

Det er især afgørende, at virksomheder og industrier begynder at planlægge i forhold til klimaforandringer på daglig basis. Så forandringen ikke sker fra den ene dag til den anden, men i stedet bliver en integreret del af deres planlægning fremadrettet.

Derudover siger de, at centralbankerne bør føre an ved at gøre deres egne aktiviteter mere grønne.

Men mest af alt opfordrer de i brevet verdens finansielle sektorer til at samarbejde om at finde idéer til, hvordan mennesker og virksomheder kan dele informationer og idéer, der kan komme klimakrisen til livs.