Udland

Brexit-ordbog: Her er forklaringen på de vigtigste begreber

Storbritannien er på vej ud af EU. Niklas Halle'n / Ritzau Scanpix

Brexit er gået ind i en afgørende fase. Her får du en ordbog, der forklarer de centrale termer.

På dagen, hvor Storbritannien oprindeligt skulle have forladt EU, diskuterer det britiske parlament permierminister Mays skilsmisseaftale med EU.

Parlamentet har to gange tidligere nedstemt andre udgaver af Mays Brexit-aftale. Men denne gang skal de kun tage stilling til selve skilsmisseaftalen.

Det betyder, at den del af Brexit-aftalen, der handler om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU, ikke indgår i dagens afstemning.

Hvis aftalen stemmes igennem, forlader briterne EU 22. maj. Bliver det derimod et 'nej', så står Storbritannien til at ryge ud 12. april.

Ifølge Mays juridiske rådgiver, Geoffrey Cox, står parlamentet overfor et entydigt valg; hvis de vil have nogen forhåbning om en udsættelse af Brexit til 22. maj, skal de stemme ja til skilsmisseaftalen i dag.

Herunder får du forklaringen på de vigtigste begreber i Brexit-debatten.

Hårdt Brexit

Hårdt Brexit betyder, at Storbritannien melder sig ud af EU's indre marked, EU's toldunion og EU. I et sådant scenarie får Storbritannien fuld kontrol over landets grænser og kan indgå nye handelsaftaler og vedtage nye love gældende for landets egne territorier.

Artikel 50

Artikel 50 bliver også kaldt EU’s skilsmisseakt eller exit-plan. Den består af fem korte paragraffer, der udstikker reglerne for, hvordan et medlemsland frivilligt kan forlade Den Europæiske Union. EU’s skilsmisseakt fastlægger blandt andet, at forhandlinger om et medlemslands farvel til unionen kan vare op til to år.

Backstop

En af de største knaster i forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU er grænsen mellem Irland og Nordirland, der er en del af Storbritannien. Parterne har endnu ikke fundet ud af, hvordan man skal undgå kontrolposter og vejspærringer på den nordirske grænse, når Storbritannien forlader EU.

Derfor har de to parter indført en bagstopper i aftalen. Den skal garantere, at grænsen forbliver åben ved at opstille et sæt regler, som træder i kraft, hvis EU og briterne ikke har indgået en handelsaftale, der også omfatter Nordirland inden 2020.

Overgangsperioden

Hvis Theresa May får godkendt sin skilsmisseaftale, er der aftalt en overgangsperiode på 21 måneder. Overgangsperioden skal sikre, at både EU og Storbritannien får tid og mulighed for at blive enige om et fremtidigt forhold. Overgangsperioden kan forlænges med op til to år, hvis begge parter er enige.

Toldunion

I praksis betyder toldunionen, at toldmyndighederne i alle EU-landene arbejder sammen, som var de én myndighed. Varer, der importeres fra lande udenfor EU, pålægges en fælles toldsats. Den britiske regering har sagt, at Storbritannien vil træde ud af EU's toldunion, når landet forlader EU.

Skilsmisseregning

Storbritannien og EU's Brexitforhandlere er blevet enige om, at Storbritannien skal betale en "skilsmisseregning" på mellem 35 og 39 milliarder pund, svarende til 295-330 milliarder kroner, over de næste årtier.

WTO

I tilfælde af et Brexit uden aftale kommer samhandlen mellem Storbritannien og EU til at foregå på WTO's betingelser.

Den norske model

En model, der er blevet drøftet som et muligt alternativ til EU-medlemskabet for Storbritannien. Selvom Norge ikke er medlem af EU, er landet medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det giver landet adgang til EU's indre marked mod til gengæld at bidrage til EU's budget, acceptere EU's love og tillade fri bevægelighed for arbejdskraft.

Soft Brexit

Et scenarie, hvor Storbritannien potentielt kan forblive i EU's indre marked og EU's toldunion. Landet vil ikke længere være medlem af EU og vil ikke være repræsenteret i Det Europæiske Råd, og landet vil miste sine medlemmer i Europa-Parlamentet og sine EU-kommissærer.

Frihandelsaftale

En aftale mellem lande, der reducerer handelsbarrierer, herunder toldsatser og bestemmelser.