Brexit

Theresa May vil udsætte Brexit - her er scenarierne for, hvad der kan ske

Efter to forsøg på at få godkendt Storbritanniens skilsmisseaftale med EU, forsøger Theresa May nu at udsætte Brexit. Her er de forskellige veje frem.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, er lige nu i Bruxelles, hvor hun forsøger at udsætte landets udtræden af EU i nogle måneder. Hvis alle EU-landene går med til det, vil datoen formentlig blive udsat fra 29. marts til 30. juni - herunder kan du se de forskellige veje frem.

Der er endnu en lang række mulige scenarier for, hvor briterne ender efter de seneste måneders kaos. Herunder kan du se en uddybning af de forskellige udfald.

Her er scenarierne for, hvad der kan ske

Brexit med en aftale, men på et senere tidspunkt

Theresa May havde planlagt, at det britiske parlament skulle stemme om en udgave af hendes skilsmisseaftale 21. marts 2019. Aftalen er allerede blevet forkastet af parlamentet to gange, og planen om en tredje afstemning blev forpurret af en regel om, at et enslydende forslag ikke må fremsættes flere gange.

Så hvis en ny afstemning om Theresa Mays Brexit-aftale skal blive til noget, er det op til parlamentsformanden, John Bercow, at give grønt lys for det.

Det vil formentlig kræve større ændringer eller tilføjelser til aftaleteksten, og hvis det skal ske, er det nødvendigt med tid til at forhandle dem på plads. Det vil også kræve, at alle EU-lande går med til at udsætte Brexit, og at EU er villig til at genforhandle dele af aftalen.

EU har hidtil afvist at genforhandle aftalen.

Brexit uden en aftale på et senere tidspunkt

Hvis det lykkes Theresa May at få EU til at godkende en udsættelse af Brexit, har hun ikke gjort andet end at købe tid.

Kan briterne og EU ikke enes om en ny Brexit-aftale inden for den nye tidsramme, vil Storbritannien sandsynligvis forlade EU, når den nye deadline er overskredet.

Det samme vil formentlig ske, hvis det britiske parlament forkaster en eventuel ny aftale med EU, eller hvis politikerne skal stemme om den eksisterende aftale endnu en gang og forkaster den.

Brexit uden en aftale 29. marts

Hvis EU ikke vil give briterne en udsættelse af datoen for Brexit, og det britiske parlament ikke vil acceptere den nuværende skilsmisseaftale med EU, forlader Storbritannien unionen 29. marts 2019.

Hvis briterne forlader EU uden en aftale, kan det få store konsekvenser for, hvordan varer, penge og tjenesteydelser bevæger sig mellem Storbritannien og EU-landene.

Større genforhandling med EU

Hvis EU siger ja til en længere udsættelse af datoen for Brexit, kan den britiske regering foreslå en større genforhandling af landets udtræden af EU.

Hvis EU også accepterer dette, vil forhandlingerne blive åbnet igen, og parterne kan så forsøge at finde ud af, hvordan samarbejdet skal være i fremtiden.

Ledelsen i EU har dog hidtil afvist, at briterne kan få en genforhandling.

En ny folkeafstemning om Brexit

Muligheden for en ny folkeafstemning om Brexit er stadig til stede, hvis EU siger ja til at udsætte datoen for landets udtræden af unionen.

For at en ny folkeafstemning skal kunne finde sted, kræver det, at de britiske politikere gennemfører lovgivning om det først.

Afstemningen kan have samme karakter som i 2016, hvor briterne stemte sig ud af EU. Dengang var afstemningen ikke juridisk bindende, men politikerne tog resultatet til sig.

Der er dog flere britiske politikere, der ønsker en juridisk bindende afstemning, hvis det kommer dertil.

I øjeblikket ser der heller ikke ud til at være et politisk flertal for en ny afstemning i Storbritannien.

Parlamentsvalg

Theresa May kan bede sine politikerkolleger om at få udskrevet parlamentsvalg for at se, om et nyvalgt parlament er i stand til at sætte skub i processen.

Det kræver dog to tredjedeles flertal i parlamentet at få udskrevet valg.

Valget kan så afholdes 25 arbejdsdage efter udskrivelsen.

Mistillidsafstemning mod Theresa May

Premierministerens politiske modstandere kan iværksætte en mistillidsafstemning mod hende i parlamentet, hvis de ønsker en ny person i spidsen for Brexit-processen..

Hvis parlamentet stemmer Theresa May ud, har politikerne 14 dage til at finde en ny premierminister, der ikke har et flertal imod sig.

Lykkes det ikke, skal der udskrives parlamentsvalg efter 25 dage.

Brexit aflyses

EU-domstolen har afgjort, at briterne har mulighed for at aflyse Brexit, hvis de vil.

Briterne kan selv træffe beslutningen, og den kræver ikke godkendelse af de øvrige EU-lande.

Den britiske regering har dog meldt klart ud, at man fortsat arbejder for, at Storbritannien skal træde ud af unionen.

Der er dog stigende modstand mod Brexit i Storbritannien i befolkningen, og et borgerforslag om at aflyse Brexit har i skrivende stund tæt på en million underskrifter. Dermed skal det debatteres i parlamentet.