Udland

For første gang er et pattedyr erklæret udryddet af menneskeskabte klimaændringer

En sjælden rotteart er blevet erklæret uddød efter at have været ude af syne i mere end ti år.

Der er en første gang for alt. Også for, hvornår et pattedyr første gang kan erklæres for udryddet som en direkte følge af menneskeskabte klimaforandringer.

Rotter har ikke stået først for i rækken af truede dyrearter. Men en lille og sjælden art, der har levet på en ø i Torres-strædet i det nordlige Australien, er nu officielt at betegne som udryddet.

Dermed er den lille Bramble Cay-gnaver også første pattedyr, vi kun vil lære at kende fra billeder i al evighed.

I forvejen skulle man være mere end almindeligt vågen, hvis man skulle se en Bramble Cay-rotte.

Den levede til sit sidste eksemplar isoleret på en koralø mellem Australien og Papa Ny Guinea med en samlet størrelse på cirka otte fodboldbaner. Men de australske myndigheder blev allerede i 2016 opmærksomme på, hvordan stigende vandstande øjensynligt havde kostet den brunpelsede rotteart livet.

Brændstoffer koster liv

Mandag måtte man officielt erkende, at det var mere end ti år siden, en Bramble Cay-rotte sidst var blevet set i levende live.

- Der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at det er stigende vandstand, som er årsagen til det. At tage beslutningen om at erklære dyret for uddød har vi bestemt ikke taget let på, siger en talsmand for regionens miljøministerium.

Allerede i 1970'erne var antallet af de sjældne gnavere estimeret til at være "nogle hundrede". I 1992 var antallet faldet så dramatisk, at delstaten Queensland besluttede at holde et vågent øje med udviklingen og tilbagegangen, fordi Bramble Cay-rotten reelt var udrydningstruet.

- At arten er uddød er en absolut tragedie, siger miljøpartiet De Grønnes senator Janet Rice til CNN.

Bruger to milliarder på at redde dyreliv

Ifølge Janet Rice er det menneskets konstante afhængighed af fossile brændstoffer, som er med til at skabe de klimaforandringer, der nu har fået det første pattedyr på samvittigheden.

- Det var vores lille brune rotte, og det var vores ansvar, at den skulle overleve, men vi fejlede, siger Tim Beshara fra dyreværnsorganisationen The Wilderness Society.

Australiens dyreliv er blandt klodens mest egenartede og afvekslende. Men ifølge biologer er netop det rige dyreliv stærkt udsat, når eller hvis miljøforandringer indtræffer.

Også i kænguruens og koalabjørnens hjemland har man sat sig for at reducere brugen af fossile brændstoffer. I 2030 skal australierne således have skåret 26-28 procent af forbruget af olie- og kulbaseret energi væk, skriver BBC.

Ifølge den australske regering har man siden 2013 sat to milliarder kroner af til beskyttelsen af kontinentets særegne dyreliv.