Udland

En af Europas mest forurenende byer går til kamp mod smog

36 ud af de 50 mest forurenede byer i EU ligger i Polen, der er europæisk mester i luftforurening. Men nu er kampen for renere luft gået ind.

Allerede på vej ned i kælderen står det klart. Boguslaw Opalski holder af orden.

Rengøringsmidler står linet op på rad og række i trappeskakten, nedenunder står ti-liters plastikdunke med opsamlet regnvand klar til næste havesæson, på værkstedet hænger hver en ting på sin dertil indrettede plads, og i fyrrummet ligger pindebrænde, avispapir og en kurvfuld kul klar til at gå op i røg.

Boguslaw Opalski holder af orden, og så elsker han sit centralfyr: En 14 år gammel indretning med lysende røde dioder, der afslører vandtemperatur og ovntemperatur. Bagved snor røde varme- og gasrør sig mellem hinanden som et abstrakt kunstværk, og inde bag ovnlågen ulmer det.

- Jeg er meget glad for det her anlæg, gentager han flere gange, mens TV 2 er på besøg i den velordnede kælder.

Selvom alt ser ud til at være i sin fineste orden, så er Boguslaw Opalski et eksempel på, hvorfor Polen ligger i den skræmmende ende af alle statistikker over luftforurening i Europa. For op af skorstenen på Boguslaw Opalskis lille byhus oser det lystigt.

Han er ikke den eneste her i Skala, en mindre by en halv times kørsel fra Polens næststørste by, Krakow. Vi er i et land, hvor kul er konge, og hvor mange husejere bruger deres eget fyr til opvarmning, så ildelugtende røg kryber ned fra næsten samtlige hustage.

Fyrer op med kul

Luftforureningen er hvert år skyld i over 45.000 for tidlige dødsfald i Polen, fortæller statistikken fra verdenssundhedsorganisationen WHO, og her i Skala er man ikke i tvivl om, at luften er forpestet.

Efter bare en times ophold i byen, kan røgen mærkes i næse og svælg. Et kig på vores nyerhvervede app, der løbende holder øje med luftforureningen, afslører et partikelforureningsniveau mere end ti gange det tilladte. Skala er helt oppe i det røde felt, og app'en råder da også til, at man så vidt som muligt holder sig inden døre.

Nede i sin kælder vil ordensmennesket og fyrmester Boguslaw Opalski godt indrømme, at røgen fra hans skorsten måske ikke ligefrem er fint hvid. 

- Måske er den sort lige nu, men trods alt ikke så sort, som det, der kommer fra en fabriksskorsten, forklarer han.

19 millioner polakker bruger som Boguslaw Opalski kul til opvarmning i vintersæsonen, så ikke bare hvad angår smog, men også kulfyring, ligger Polen i den kedelige top i EU-statistikkerne.

Faretruende farver

Krakow ligger som en rød plet midt i en højorange plamage. Plamagen er WHO's grafiske fremstilling af luftforureningen i det sydlige Polen. Jo mørkere den gule farve er, jo større er forureningen.

Krakow er så uheldig at ligge i en gryde omgivet af industriområder som Nowa Huta og Katowice. Som om det ikke er nok, står luften oven i købet stille halvdelen af året, så lidt blæser det.

Farven på plamagen afslører, at luften i Krakow er forpestet af blandt andet sundhedsskadelige ultrafine partikler, som kan ophobe sig i lungerne eller trænge helt ud i blodet. De mistænkes for at være kræftfremkaldende og kan have en stribe af andre lidelser på samvittigheden, eksempelvis luftvejssygdomme og hjerte-kar-problemer. Partiklerne kan være årsag til spædbørnsdød eller resultere i for tidligt fødte børn.

Sådan et sted er Krakow med sine mere end 700.000 indbyggere, fremgår det af WHO's kort, som er baseret på lokale målinger. At bo her svarer med andre ord til at ryge et par tusinde cigaretter om året, har anti-smog aktivister regnet ud. Cigaretter, som indbyggerne vel at mærke ganske ufrivilligt inhalerer, store som små, spædbørn som pensionister.

Holder familien i 'husarrest'

Midt i Krakows røde zone bor familien Achimescu. Parret med de to teenagedrenge er hele tiden forberedt på det værste. Nemlig de dage, hvor smogalarmen lyser rødt, og indholdet af sundhedsskadelige partikler ligger langt over det tilladte.

Familien har indkøbt luftrenseapparater, der er filter på ventilationsanlægget, og både far og sønner er udstyret med ansigtsmasker, som de kan tage på, hvis de er nødt til at gå i byen eller i skole, mens smoggen ligger tungt over byen.

- Selvfølgelig er det ikke så behageligt at gå med maske, men mine forældre siger, det virker, og jeg vil jo også gerne leve længe, siger 13-årige Julian Achimescu.

Den bedste forholdsregel er dog, som far Bogdan Achimescu forklarer, at opholde sig mindst muligt udenfor om vinteren, ”så i hele fyringssæsonen har børnene praktisk talt husarrest.”

Trods forholdsreglerne er familien ikke i tvivl om, at den dårlige luft er skyld i mange sundhedsproblemer. Forkølelser, hoste, og snue hører til dagens orden, så inhalatoren bliver flittigt benyttet.

Smoggen er med andre ord blevet en del af hverdagen for familien Achimescu, men også for mange andre indbyggere i Krakow. At følge med i luftforureningsniveauet er her ligeså almindeligt som at kigge i vejrudsigten.

Pizza-stop fra september

Krakow er stadig nummer otte på listen over de mest forurenede byer i EU, men efter et voksende pres fra anti-smog-aktivister har myndighederne indledt en offensiv, der på ti år skal gøre byen smogfri.

- Jeg hører dagligt folk tale om det, og når de bliver spurgt om, hvad der er det største problem, nævner de luftforureningen, så myndighederne er simpelthen tvunget til at gøre noget ved det, forklarer Magdalena Kozlowska, der er en af grundlæggerne af miljøgruppen Smog Alarm Krakow, som har arrangeret demonstrationer og aktioner mod luftforureningen.

En lille halv milliard kroner har bystyret i Krakow spenderet for at få renere luft. Ældre forurenende centralfyr er blevet udskiftet eller nedlagt, antallet er reduceret fra 25.000 til omkring 4000, og i de fleste ejendomme og offentlige bygninger bruger man nu gas eller fjernvarme til opvarmning.

Næste skridt kommer 1. september i år. Fra det tidspunkt bliver det helt forbudt at fyre med fast brændsel som kul eller træ i hele Krakow. Et voldsomt skridt i et kulglad land som Polen, og der bliver ingen undtagelser. Slut med brændeovne, slut med hyggelige stuepejse, slut med kakkelovne. Om det så er pizza-bagerne, så må også de rette sig efter de nye regler.

Så fra september er det finito med varme pizzaer fra træfyrede ovne i Krakow.

Ifølge den ansvarlige for Krakows bystyres 'Clean Air Programme', Pawel Scigalski, er indbyggerne indstillet på, at man bliver nødt til at gå ekstremt til værks.

- Men uden radikale forandringer kan vi ikke nå vores mål om væsentlige forbedringer af luftkvaliteten, siger han.

Krakow godt på vej

Luftrenseprogrammet har allerede givet resultat. Luften ER blevet renere i Krakow, og det kan tydeligst aflæses i antal dage, hvor partikelniveauet ligger over det tilladte. De er faldet fra 140 i 2015 til 87 i 2017, altså næsten en halvering.

- Der er stadig meget at gøre. Men den omstændighed, at partikelforureningen er faldende, viser, at vi er på rette vej, siger Pawel Scigalski fra bystyret.

Men én ting er storbyen Krakow, noget andet er de mange mindre byer over hele Polen, som stadig kæmper med smoggen, fordi beboerne stadig foretrækker at fyre med kul, træ og indimellem også plastikaffald i stedet for at skifte til den dyrere naturgas.

I sin fyringskælder i Skala indrømmer ordensmennesket Boguslaw Opalski, at han måske nok bidrager en lille smule til luftforureningen med sit centralfyr, og det selvom han, efter eget udsagn, kun fyrer med kul af god kvalitet.

For kvalitet eller ej, så vælter der sort røg op af Buguslaw Opalskis skorsten. Måske er den ikke så sort som fra en fabriksskorsten, men også han bidrager umiskendeligt til den dårlige luft, som kendetegner Skala og en hel stribe af store som små polske byer.