Theresa May: Ikke opbakning til endnu en folkeafstemning

Dagens tale til parlamentet kommer, efter Storbritannien de seneste uger har været præget af politisk kaos og usikkerhed.

Der er kun to mĂĄder, hvor Storbritannien kan forlade EU uden en hĂĄrd Brexit. Den ene er, at parlamentet siger ja til en aftale med EU, mens den anden er, at Storbritannien bliver i EU.

Det fastslog Storbritanniens premierminister Theresa May mandag i en tale til det britiske parlament. Hun fastslog også, at det ikke er sandsynligt, at Storbritannien vil vælge en løsning, der betyder, at Storbritannien bliver i EU.

Hun udelukker ogsĂĄ muligheden for endnu en folkeafstemning.

- Jeg tror ikke, der er opbakning til endnu en folkeafstemning, sagde Theresa May.

- Efter afstemningen sidste uge står det klart, at regeringen må finde en anden kurs, og det har vi gjort, sagde lød det videre fra premierministeren.

Hun fastslog, at hun stadig arbejder på en forhandlingsløsning - med det britiske parlament og med EU.

- Mit fokus er stadig at gøre, hvad der skal til for at sikre flertal for en aftale med EU, sagde Theresa May.

Premierministeren har de seneste dage haft møder og samtaler med partiledere og parlamentsmedlemmer for at undersøge mulighederne for fremskridt i forhandlingerne.

Det fortalte hun parlamentet om i talen mandag, hvor hun også beklagede, at lederen af oppositionen, Labour-leder Jeremy Corbyn, ikke havde deltaget i de møder.

Theresa May afviser også at genforhandle fredsaftalen mellem Nordirland og Irland, som der har været artikler om i den britiske presse de seneste dage.

Premierministeren har de seneste dage haft møder og samtaler med partiledere og parlamentsmedlemmer for at undersøge mulighederne for fremskridt i forhandlingerne.

Dagens tale til parlamentet kommer, efter Storbritannien de seneste uger har været præget af politisk kaos og usikkerhed.

BBC's politiske korrespondent Rob Watson fastslår i BBC's dækning af Theresa Mays tale, at premierministeren stort set er vendt tilbage til parlamentet med det, hun led et stort nederlag med sidste uge - og at der ikke var noget nyt i premierministerens tale.

- Jeg tror, hun har mistet en del goodwill nu. Det, hun er kommet tilbage med, er jo stort set det samme. Plan A er ogsĂĄ Plan B, siger Rob Watson.

For en lille uge siden blev Theresa Mays aftale med EU-landene om Storbritanniens udtræden af EU forkastet af parlamentet, der med et historisk stort flertal stemte imod aftalen.

432 stemte imod, mens blot 202 stemte for den aftale, som premiermisteren og flere Brexit-ministre havde brugt halvandet ĂĄr pĂĄ at forhandle pĂĄ plads.

Det britiske parlament har forkastet Mays Brexit-aftale med 432 stemmer imod og 202 stemmer for. Video: David Buch

Og dagen efter, onsdag, fremsatte lederen af oppositionen, Jeremy Corbyn, et mistillidsvotum mod Theresa May.

Men et lille flertal viste opbakning til premierministeren, der stadig har mandat til at løse den gordiske Brexit-knude.

Storbritannien forlader - som det ser ud nu - EU den 29. marts.

Men hvilke scenarier er der for Storbritannien nu? Det kan du blive klogere pĂĄ herunder:

Ingen aftale

Hvis Theresa May ikke kan - eller vil - udskrive en ny folkeafstemning om EU, og heller ikke kan fĂĄ den eksisterende aftale genforhandlet med EU, forlader Storbritannien formentlig EU ved midnat 29. marts uden en aftale.

Dermed vil Storbritannien ikke længere være en del af det indre marked, og så kommer der pludselig krav til told, afgifter og dokumentation på alle varer, der passerer den britiske grænse.

Lufttrafikken risikerer at blive lammet, og en bred vifte af fælles aktiviteter mellem EU og Storbritannien vil ophøre.

Flere britiske parlamentsmedlemmer har givet udtryk for, at de ikke ønsker et hårdt Brexit - men de ønsker heller ikke en folkeafstemning, og EU har sagt nej til at genforhandle aftalen om, hvordan Storbritannien skal forlade unionen.

Og tiden gĂĄr.

Hvis ingen kan blive enige om noget, forlader Storbritannien som udgangspunkt EU den 29. marts.

Kilder: BBC Online, The Guardian og The Daily Telegraph

Aftalen genforhandles

Theresa May kan forsøge at få genforhandlet aftalen om, hvordan Storbritannien skal forlade unionen med EU.

Hidtil har bĂĄde EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formand for EU-rĂĄdet, Donald Tusk, dog sagt, at aftalen ikke kan genforhandles.

Flere britiske politikere håber imidlertid, at Storbritannien kan gå til EU og få en aftale, der minder om den, som Norge har. Altså hvor Storbritannien bliver i det indre marked og toldunionen, men træder ud af en række andre samarbejder.

Hvis EU åbner for det, kommer der formentlig helt ny udtrædelsesaftale, som det britiske parlament så skal godkende.

En genforhandling vil sandsynligvis betyde, at briterne vil forsøge at få udsat landets udtræden af EU, der ifølge Artikel 50 i Lissabontraktaten skal finde sted to år efter, at udmeldelsesprocessen blev iværksat - altså 29. marts.

Hvis briterne får lov til at genforhandle aftalen med EU, skal de først anmode EU om en udsættelse af Artikel 50. Alle de andre EU-lande skal så sige ja til at give briterne mere tid.

Hvis EU-landene siger ja, skal det britiske parlament så vedtage en lov om en ny dato for Storbritanniens udtræden af unionen.

Hvis EU-landene siger nej, kan aftalen med EU ikke genforhandles, og så er briterne nødt til at vælge en anden løsning.

Kilder: BBC Online, The Guardian og The Daily Telegraph

Ny folkeafstemning

Theresa May kan forsøge at afholde en ny folkeafstemning om Storbritanniens forhold til EU.

Forsøger briterne sig med en ny folkeafstemning, vil de formentlig bede EU om at udsætte datoen for Storbritanniens udtrædelse af unionen jævnfør Artikel 50 i Lissabontraktaten.

Datoen er lige nu sat til at være 29. marts 2019.

En ny folkeafstemning inden 29. marts vil komme med sĂĄ kort varsel, at briterne ikke kan nĂĄ at fĂĄ vedtaget en lov om en ny folkeafstemning og samtidig lade ja- og nej-sigere komme ordentligt til orde inden.

Hvis briterne beder EU om udsættelse, skal alle de andre EU-lande sige ja for at give briterne mere tid.

Det vil EU-landene formentlig gerne, men i skrivende stund er der ikke megen synlig opbakning blandt de britiske politikere til at forsøge sig med en ny folkeafstemning.

Kilder: BBC Online, The Guardian og The Daily Telegraph